Pego restaurarà un nou llibre de béns o de la peita del 1616

La regidoria de Cultura ha aprovat el pressupost per a la restauració del tercer llibre de la sèrie de cappatrons. La restauració està subvencionada, en un 50%, per la Conselleria de Cultura. L’Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVACOR) serà l’encarregat del procés. El llibre de la peita de 1616 és molt important ja que en ell es mostra el canvi sofert amb l’expulsió dels moriscos i el destí que van tenir les seues terres i cases.

Des de l’Arxiu Municipal de Pego divendres passat ens arribava la notícia sobre l’aprovació, per part de la regidoria de Cultura, del pressupost per a la restauració del llibre de béns o de la peita de 1616 de l’Arxiu Municipal de Pego. Este procés, que estarà a càrrec de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVACOR), com en les anteriors ocasions, estaria subvencionat en un 50% per la Conselleria de Cultura.
La restauració del llibre de béns de 1616 seguiria la política de restauració de documents antics de l’Arxiu Municipal de Pego, que ha permès fins ara la restauració dels llibres de la peita de 1488 i 1539. Amb l’actual obra s’arriba al tercer llibre de la sèrie de cappatrons.
El llibre de béns de 1616 és un exemplar manuscrit on s’arrepleguen les estimacions fiscals dels contribuents, tant dels seus béns rústics com dels urbans, dins del terme municipal de la vall de Pego per a cobrar l’impost de la peita. Els jurats aplicaven un cànon a la base imposable pel valor dels seus béns intentant que allò que es demanava de cada contribuent fora proporcional a la seua riquesa.

La peita era un impost, semblant a l’actual IBI, que recaptava el consell municipal segons el patrimoni dels propietaris i que es destinava a socórrer les despeses del poble així com per a fer front al pagament de les pensions censals o hipoteques que tenia carregades la vila.
Des de l’Arxiu Municipal es ressalta que «el llibre de la peita de 1616 és molt important ja que en ell es mostra el canvi sofert amb l’expulsió dels moriscos i el destí que van tenir les seues terres i cases».

Des de l’Arxiu recorden que, una vegada s’acabe el procés de restauració i el llibre de peita de 1616 torne a Pego, el resultat serà mostrat públicament.
1098 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!