Pego liquida el pressupost de 2013 amb un romanent de tresoreria positiu d’1.504.576€

El romanent de tresoreria de 2013 de l’Ajuntament de Pego és realment de 2.755.106’64€, d’estos, però, 1.250.529’27€ estan compromesos i és per això que, el romanent de tresoreria per a despeses generals de què disposa a 31 de desembre de 2013 el consistori pegolí és 1.504.576’80€.
En el plenari ordinari del mes de març Intervenció va donar compte de la liquidació del pressupost de 2013 de l’Ajuntament de Pego. A data de 31 de desembre de 2013 el consistori pegolí comptava amb drets pendents de cobrament (se li deu) per valor de 4.668.341’12 €. A l’altra banda de la balança, la batllia tenia obligacions pendents de pagament (deu) per valor de 2.043.087€.

D’altra banda, el resultat pressupostari en 2013, el que analitza l’evolució del pressupostat inicialment i el seu resultat final, va estar positiu en 1.094.573’67€, el que evita una intervenció de l’Estat.

Pel que fa al romanent de crèdit, este ascendix a 1.558. 860’15€.

I la dada més important pel que fa a la liquidació d’un pressupost perquè afecta a tota l’economia de futur dels ajuntaments, el romanent total de tresoreria, en 2013 va estar, a l’Ajuntament de Pego de 2.755.106’64€. No obstant això, assenyalava Intervenció que d’estos, 1.250.529’27€, corresponen a despeses amb finançament afectat i, per tant, compromeses, el que provoca que el romanent de tresoreria per a despeses generals es quede en 1.504.576’80€.

Tot i que només es donava compte, l’alcalde va donar la paraula al regidor d’Hisenda. Carmelo Ortolà va destacar de les xifres aportades per l’interventor en funcions, el romanent de tresoreria que en 2013 supera el milió i mig d’euros.
853 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!