Obert el termini per a sol•licitar el Programa de Turisme Social per a Majors del IMSERSO

Corresponent a la convocatòria 2014-2015. Les sol•licituds es poden realitzar fins el 5 de juny de l’any en curs (2014). Estos viatges estan destinats a les persones que tinguen, com a mínim, 65 anys. Per a més informació es poden dirigir al CEAM.
Com cada any per estes dates, l’Imserso obri el termini per a sol•licitar el Programa de Turisme Social per a Majors. Tota la informació o els dubtes els pots aclarir al CEAM de Pego parlant amb la treballadora social, Esmeralda Portes.

L’Imserso informa sobre els requisits per a accedir al Programa de Turisme Social

“Persones residents a Espanya que reunisquen qualsevol dels requisits següents:
• Tindre com a mínim 65 anys complits.
• Pensionistes de jubilació del Sistema Públic de Pensions.
• Pensionistes de viudetat del Sistema Públic de Pensions, l’edat del qual siga igual o superior a 55 anys
• Pensionistes d’Incapacitat, altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions i prejubilats, en tots estos casos amb 60 anys complits.
• Presentar una sol•licitud.

Es considerarà beneficiari/a, en qualitat d’acompanyant, al cònjuge o parella de fet d’esta persona, encara que no cal que reunisca els requisits d’edat i pensió.

S’admetrà com a acompanyant a un fill/a amb discapacitat, que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que esta discapacitat els permeta viatjar i ho faça amb els seus pares i compartint habitació amb ells. Haurà d’complimentar-se l’apartat corresponent de la sol•licitud amb les dades del/de la fill/a.

En tot cas, els sol•licitants hauran de valdre’s per si mateixos i no patir alteracions de comportament que impedisquen la normal convivència en els hotels.

Si reunix qualsevol d’estes condicions i està interessat en esta oferta de viatges de l’Imserso haurà d’acreditar-se per a obtindre plaça, complimentant la sol•licitud.

Si la passada temporada estava acreditat per a viatjar, no cal que òmpliga nova sol•licitud, ja que l’Imserso s’haurà posat en contacte amb vosté per a la renovació de dades.

Si, al contrari, accedix per primera vegada al Programa de Turisme Social o reprén la seua participació després d’un període inactiu, haurà de formalitzar la sol•licitud, s’haurà d’omplir exclusivament a través d’esta pàgina web d’alguna de les formes següents:

•Per Internet, a través de la Seu Electrònica de l’Imserso, omplint la sol•licitud i seguint les instruccions.
• Descarregant i omplit el model de sol•licitud oficial; en este cas la sol•licitud, una vegada plena i firmada haurà de ser remesa
• Apartat de correus 10.140 (28080 Madrid).
• Servicis Centrals de l’Imserso (c/ Ginzo de Limia, 58 – 28029 Madrid)
• Així mateix, la presentació de les sol•licituds podrà realitzar-se conforme al que establix l’article 38 de Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Advertència: L’Imserso no tramitarà les sol•licituds que es remeten a través de correu electrònic.

Es recomana, si és possible, realitzar la sol•licitud on ‘line’ ja que el procés és molt més ràpid i li permetrà estar acreditat quasi de manera immediata, ja que no precisa de cap altre procés addicional.

Esta sol•licitud servirà per a obtindre la seua acreditació que li permetrà accedir a les places del Programa i incloure’l en la Base de Dades d’Acreditats on quedarà inscrit de manera permanent fins que ens comunique el contrari.
Una vegada processades totes les sol•licituds rebudes en el termini assenyalat, l’Imserso acreditarà a tants usuaris com places disponibles existisquen i es procedirà, en cas necessari, a aplicar la valoració corresponent, relativa a edat, ingressos i viatges realitzats amb anterioritat.

En el mes de setembre del 2014 tots els sol•licitants rebran una notificació en què se’ls indicarà:
• Data en què poden obtindre els bitllets, amb garantia de plaça, havent de triar el seu viatge dins de les disponibilitats existents.
• Per a aquells que una vegada baremats no tinguen garantia de plaça, se’ls notificarà igualment la data a partir de la qual podran dirigir-se a l’Agència de Viatges per si hi haguera vacants per a qualsevol dels destins o dates.

Només és possible la unió de dos sol•licituds entre sol•licitants d’una mateixa província d’origen, tenint en compte en estos casos que els destins triats i l’orde de prioritat han de ser exactament iguals en ambdós sol•licituds.

El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el dia 5 de juny del 2014”.
820 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!