Les associacions d’afectats per la Llei de Costes presentaran al·legacions i insten els propietaris a defensar-se individualment

Dijous passat en el ple ordinari del mes de febrer el PP va voler presentar una moció per urgència al respecte de la platja de les Deveses a Dénia i la delimitació del domini públic marítim terrestre que preveu dur a terme el Ministeri per a la Transició Ecològica.

Un assumpte del qual es parla molt en els últims dies perquè un nou decret al mes d’agost passat, el qual modificava la Llei de Costes, posava en marxa una nova delimitació que afectarà més de mil habitatges a la platja de Dénia. Es tracta del Reial decret 668/2022, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament General de Costes, aprovat per Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre.

El procediment de delimitació a Dénia es farà dividint la seua costa en tres trams, el primer comprendria 3 quilòmetres d’extensió des la desembocadura del Molinell, el que seria la platja de les Deveses. La delimitació del domini públic marítim terrestre està en període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions obert fins al dia 22 de febrer. En aquesta primera fase l’Ajuntament de Dénia i la Generalitat han de posicionar-se a favor o en contra de la nova delimitació amb sengles informes.

De totes aquestes qüestions es va parlar fa uns dies a Pego en una reunió convocada per les associacions de propietaris afectats, a la Casa de Cultura. Hi assistiren un bon nombre de veïns i veïnes de Dénia, d’Oliva, de Pego i d’altres localitats afectades com Múrcia… Representants de diferents col·lectius i plataformes com Somos Mediterranea, la qual reuneix a més de 30 associacions ciutadanes de tot l’arc mediterrani; o l’associació d’afectats per la Llei de Costes Playas Norte Dénia. En aquesta convocatòria es va parlar d’una sèrie de reunions que s’està mantenint amb alcaldes i diferents partits polítics per a demanar-los suport. Entre d’elles, una reunió amb l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, mantinguda la setmana passada. En aquesta trobada el primer edil i la regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, anunciaren que l’Ajuntament de Dénia emetrà un informe desfavorable a la delimitació perquè en breu s’iniciarà la regeneració de la platja de les Deveses.

De fet, Grimalt i Ripoll es reuniren dijous amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, per a avançar-li la intenció del govern municipal de Dénia de demanar a Costas la paralització de l’expedient de delimitació del domini públic de les platges del nord, actualment en període d’informació pública. La regidora ha manifestat que «En breu, la platja guanyarà en eixe tram 60 metres a la mar i quedarà protegida pels nous espigons i per un cordó dunar que estarà davant de les cases».

Des de l’associació Playas Norte Dénia, la seua secretària, Rosa Maria Marín Torrens, ha confirmat aquest punt.

Com va comentar l’alcalde de Pego, Enrique Moll, dijous en el ple ordinari de febrer, des del govern denier s’està consensuant una moció amb la resta de partits de la corporació municipal per a presentar-la conjuntament i demanar des de l’Ajuntament de Dénia que es paralitze la delimitació de la Costa tal com està plantejada actualment. La intenció de l’equip de govern pegolí és presentar aquesta mateixa moció també al plenari perquè la corporació municipal de Pego s’adherisca a la petició. Motiu esgrimit dijous per a no aprovar la urgència de la moció del Partit Popular.

La qüestió de fons en tota aquesta problemàtica que ve de lluny és la regressió de la línia de costa.

Al respecte de les conseqüències de l’aplicació de la Llei de Costes i les recents modificacions, no hi ha consens. Les associacions diuen que les interpretacions de la llei són vàries, que hi ha distintes afeccions i que cada cas de cada propietat és diferent. Hi ha qui parla d’enderrocaments, qui diu que hi haurà expropiacions sense indemnitzacions, altre afirmen que es pagarà… El Reial decret 668/2022, d’1 d’agost, el que diu és que: «Els titulars dels terrenys que després de la revisió de la delimitació s’incorporen al domini públic marítim-terrestre passaran a ser titulars d’un dret d’ocupació i aprofitament, a l’efecte del qual l’Administració atorgarà d’ofici la concessió, excepte renúncia expressa de l’interessat.

La concessió s’atorgarà per 75 anys comptats a partir de la data d’aprovació de la delimitació, respectant els usos i aprofitaments existents, sense obligació d’abonar cànon, entenent per usos i aprofitaments existents els que a la data d’aprovació de la delimitació s’estigueren duent a terme i foren conformes a la legalitat vigent».

Els col·lectius que s’oposen a la Llei de Costes recomanen a les persones afectades que s’assessoren i defensen les seues propietats individualment, però, també se’ls insta a sumar-se a una associació o col·lectiu per a tindre més força. Playas Norte Dénia té previst presentar una al·legació aquest mes, com altres col·lectius.

 

608 Visites
Hola!!