L’associació Pro-Monte Pego present en la reunió de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu

Hui es debat sobre el vessament d’aigües no depurades al parc natural de La marjal Pego-Oliva provinents de la depuradora de la urbanització Monte Pego a petició de l’associació Pro-Monte Pego. És habitual que els peticionaris i les peticionàries siguen convidats a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu perquè assistiquen al debat de les seues demandes. La cita és a les 17h.

Foto: Associació Pro-Monte Pego

Hui l’associació Pro-Monte Pego estarà present a la reunió de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, ja que la seua petició al voltant del vessament d’aigües no depurades al parc natural de La marjal Pego-Oliva provinents de la depuradora de la urbanització Monte Pego, ha sigut admesa a tràmit. En concret, l’associació «es queixa del mal funcionament del sistema de clavegueram i depuració d’aigües residuals de la seua urbanització (Monte Pego) a Alacant. Es queixa que hi ha abocaments d’aigües residuals en els afluents del parc natural i demana que es prenguen les mesures necessàries per a detindre estos abocaments, en un parc natural que diu formar part de la xarxa natura 2000», es pot llegir a la pàgina web del Parlament Europeu en l’apartat de Peticions.

Una vegada la Comissió de Peticions admet a tràmit una petició, en general, demana a continuació a la Comissió Europea que li proporcione la informació pertinent o la seua opinió sobre els temes assenyalats pel peticionari. També es dirigix de vegades a altres comissions parlamentàries, en particular quan la petició té per objecte la modificació de disposicions legislatives en vigor. La Comissió de Peticions també pot organitzar audiències o enviar a alguns dels seus membres als llocs en qüestió per a comprovar els fets. Quan s’ha reunit informació suficient, la petició s’inscriu en l’ordre del dia d’una reunió de la Comissió de Peticions a la qual es convida al peticionari o la peticionària, a la Comissió Europea i als representants dels Estats membres. Durant la reunió, el peticionari/a presenta la seua petició i la Comissió exposa oralment el seu punt de vista i comenta la resposta escrita subministrada a les qüestions plantejades en la petició; els representants dels Estats membres interessats poden prendre la paraula si ho desitgen. Els membres de la Comissió de Peticions tenen oportunitat de formular preguntes al representant de la Comissió Europea i al peticionari/a.

La petició de l’associació Pro-Monte Pego va ser admesa a tràmit el 4 de desembre de 2017. Moment en què es va demanar a la Comissió que facilitara informació. Esta va ser rebuda el 30 de maig de 2018 i es pot consultar ací.

L‘associació Pro-Monte Pego va presentar anteriorment una altra petició, en este cas sobre un abús de poder per part de l’Ajuntament de Pego sobre la urbanització Monte Pego. En esta ocasió, però, la petició va ser declarada «improcedent en la reunió de la Comissió de Peticions del 23 de novembre de 2017: [perquè] l’assumpte no pareix incidir en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea».

Les peticions que complixen amb les condicions que especifica la UE es remeten a la Comissió de Peticions, que decidix en primer lloc si la petició és admesa a tràmit. Per a això, comprova que el tema incidisca en els àmbits d’activitat de la Unió. En cas negatiu, la petició es declara improcedent. S’informa d’això al peticionari i se li expliquen els motius de la decisió. Generalment se suggerix al peticionari que es dirigisca a un altre organisme nacional, europeu o internacional. De l’anàlisi de les estadístiques sobre peticions es desprén que la majoria de les peticions declarades improcedents ho són degut al fet que els peticionaris confonen les competències de la Unió i les dels Estats membres, així com les responsabilitats de la Unió i del Consell d’Europa i les seues possibilitats d’actuació i de procurar reparació.

1772 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!