L’Ajuntament de Pego obrirà una finestra única per a reclamar individualment a la Direcció General de Cadastre

La indemnització de responsabilitat patrimonial després de la sentència del TSJCV, nº162/2010. Eixa és una de les qüestions que es van fer públiques durant el tens plenari extraordinari dut a terme el passat 11 de novembre, sol•licitat pel PP de Pego per a demanar que siga l’Ajuntament de Pego qui torne els diners indegudament cobrats a la ciutadania pegolina. La sol•licitud dels populars pegolins va ser desestimada per 8 vots en contra, els de l’equip de govern i 7 a favor, els dels mateixos populars.
En dos dies consecutius, l’11 i el 12 de novembre, es van dur a terme, a l’Ajuntament de Pego, dos plenaris extraordinaris amb la sentència del TSJCV sobre la ponència de valors cadastrals com a protagonista principal.

El primer plenari extraordinari es va realitzar el passat dijous, 11 de novembre. Un mes després d’haver-lo sol•licitat el PP de Pego, a les 12 del migdia, amb abundant presència de públic al saló de sessions es va procedir a realitzar la sessió plenària. El PP de Pego va demanar “l’adopció, per part de la Corporació Municipal, del reconeixement de l’obligació legal de la devolució dels ingressos indeguts als ciutadans de Pego, a partir del dia de l’aprovació d’aquest plenari i relatius als exercicis 2008, 2009 i 2010 amb els corresponents interessos i obligacions legals arrel de la sentència dictada” pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Va ser un plenari aspre, com ja deixava entreveure la temàtica. Així, els crits entre els portaveus de l’oposició i alguns membres de l’equip de govern van ser abundants, com també ho va ser el públic.

Exposava la sol•licitud la portaveu popular, Maite Ferrándiz, que començava fent “una xicoteta història” que encetava recordant que els tres plenaris extraordinaris que ha demanat el PP han estat per tractar algun aspecte del tema de Cadastre. Afirmava Ferrándiz que l’equip de govern “sempre recorreu a que el 27 de novembre de 2003 es va sol•licitar, per part d’este Ajuntament, la revisió de la ponència de valors del municipi de Pego, a la qual, tots els que representaven al PP van votar que si”. Després d’afirmat açò, Maite Ferrándiz, continuava exposant que “el PP, des de la seua postura, mai s’ha oposat a una revisió d’una ponència de valors; sinó que, al que s’ha oposat, des del primer moment, és a com es va fer eixa ponència de valors i a la ponència de valors en sí; que en cap moment, ací, s’ha dit ni s’ha recorregut, directament, des que va entrar a l’Ajuntament”. Si ens quedàrem amb aquestes paraules, podríem deduir que l’oposició del PP i l’equip de govern (CdP, PSPV i BNV) coincideixen en el fons de la qüestió que els ocupa, ja que, la sentència del TSJCV deixa clar que Cadastre sobrevalora els béns i no aporta documentació que ho justifique.

Continuava Ferrándiz recordant que “el 30 d’octubre de 2007 vau fer una revisió de tipus” per a rectificar a continuació que “nosaltres mai hem dit que en este plenari s’aprovara o s’haja deixat d’aprovar la ponència de valors, perquè en este plenari no podem dir que s’hagen aprovat de valors.” Aquell 30 d’octubre de 2007, amb la informació que disposava el PP, aquest va detectar una dada molt significativa i és que “en 2007 el poble de Pego valia 197 milions d’euros i en 2008 el poble de Pego valia 762 milions d’euros” i és, segons el PP, “eixe paper el mai s’hagués hagut d’acceptar com a bo.”

La portaveu del PP també recordava que en un plenari extraordinari, a instàncies del PP, celebrat el 3 de març de 2008, en el que se sol•licitava “que es demane un contenciós administratiu per a tombar la ponència de valors” l’equip de govern va preguntar al PP si sabia de les conseqüències que es podrien derivar, per a l’Ajuntament de Pego, de “tombar-se la ponència de valors”. Aquest argument era el que posava damunt la taula la portaveu popular per evidenciar que l’Ajuntament de Pego es troba en el que era aquella hipotètica situació.

Continuava el discurs popular el regidor Fernando Gil per a afirmar que en 2010 “ha ocorregut tot el que el PP va dir”. Agafant de nou la paraula Maite Ferrándiz, recordava que el 29 de setembre de 2010 el seu partit sol•licitava un altre plenari per tal de demanar “una baixada progressiva dels tipus perquè no li fora tan gravosa per al ciutadà”. I preguntava Ferrándiz a l’equip de govern, “en la situació que hi ha en estos moments, que fareu amb els serveis?”

Acabava la seua exposició la portaveu popular assegurant que “el voler dir actualment que l’Ajuntament no és el responsable de la devolució d’eixos diners, és mentida”. Tot i reconèixer que “cadastre siga el responsable d’haver fet una ponència que no és la correcta del poble de Pego; que cadastre siga qui tinga l’obligació i el deure de gestionar i tramitar els rebuts” Maite Ferrándiz assegurava que l’única eixida que li queda a l’equip de govern és “dir-li a Cadastre que us diga que és el que heu de fer”. D’altra banda, Ferrándiz asseverava que “el PP no vol portar a l’Ajuntament de Pego a la fallida, perquè dir això vol dir que el PP vol portar a la fallida als ciutadans de Pego”.

L’alcalde de Pego i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, prenia la paraula en representació de l’equip de govern per a defensar la gestió de la situació duta a terme per l’Ajuntament de Pego amb la ponència de valors cadastrals i la mateixa Direcció General de Cadastre. Començava Ortolà exposant la seua discrepància sobre la versió de Maite Ferrándiz de la votació del PP en el plenari de 2003. Així, Ortolà declarava que “es veritat que el dia 27 de novembre de 2003 els tres regidors aleshores del PP van votar a favor de què es fera la revisió de la ponència de valors, i vostè va votar en contra”, ja que en 2003 Maite Ferrándiz era la segona d’Iniciativa Independent.

D’altra banda, el portaveu de l’equip de govern també desmentia que el PP no hagués dit mai que l’equip de govern havia aprovat la ponència de valors i per a fer tal cosa es remetia a les actes del dia 8 de març de 2008 en les que el regidor popular Fernando Gil va dir “Hem d’anar al jutjat, concretament a un contenciós administratiu, per a revocar l’acord que vostès mateixos van acordar en data de 30 d’octubre, en aquesta data vostès van aprovar el que tots coneixen com a ponència de valors”.

Continua l’alcalde explicant que “en eixes dates ja s’havien detectat uns rebuts en valors inflats i en eixes dates ja havíem tingut converses, concretament en el mes de febrer, en la Direcció Territorial de Cadastre”. Són totes aquestes circumstàncies el que fa que l’Ajuntament de Pego “presente un recurs contenciós, però no contra la ponència de valors, sinó contra uns valors propis que enteníem que estaven sobrevalorats”, ampliava Carmelo Ortolà, qui afegia que “no van atacar la ponència en si, gràcies a Déu i no fent-li cas a vostè –referint-se a Fernando Gil-, perquè possiblement ens haguérem estrellat com així ha passat en altres ajuntaments que han tingut eixa problemàtica”. Així, continuava Ortolà, “atacant uns valors propis de l’Ajuntament, dos valors en primera instància i un tercer valor que la segona sentència ha vingut a ratificar la primera sentència; s’ha aconseguit demostrar que els valors estaven mal fets, que no hi havia un expedient per part de l’empresa que s’havia encarregat de fer tot el treball, que s’haja pogut demostrar en la Direcció General de Cadastre, en què es van basar per a fer eixes valoracions. És per això que la sentència tomba la ponència de valors perquè quan hi ha com a mínim, i es demostra així, un valor que no es demostra com s’ha valorat, la sentència cau per falsedat de dades en la seua documentació”, detallava el regidor d’Hisenda.

Pel que fa a la responsabilitat, l’alcalde de Pego afirmava que “efectivament, jo no puc amagar a ningú que l’Ajuntament és el perceptor final d’una sèrie d’impostos, entre ells l’IBI […] l’altre tema és que es demane, per part del PP, que siga l’Ajuntament de Pego qui torne els diners als ciutadans […] Els ciutadans han de tornar els diners als ciutadans dels seus propis diners, pagar dos voltes el mateix?”.

D’altra banda, el portaveu de l’equip de govern, recordava que en la nova ponència de valors “s’incorporaven quasi tres milions de metres de sòl que passen de rústic a urbà, que és un dels principals motius pels que es demana la revisió cadastral”. Així mateix, recordava que la normativa recomana que cada 10 anys es revisen els valors cadastrals perquè no es produisquen casos com l’actual.

Veient els entrebancs que anaven sumant-se, l’Ajuntament de Pego “va advertir la Direcció Territorial de Cadastre que no volia ser corresponsable del que havia passat”, aclareix l’alcalde de la localitat, qui afegeix que el consistori “li va advertir –a Cadastre- que hi havia valoracions mal fetes i tot i aquestes advertències i del suggeriment que no cobrara el que havia signat el Director General de Cadastre en data 11 d’octubre de 2007 no van voler baixar del burro i van motivar que este Ajuntament presentara un recurs contra uns valors, seguint l’assessorament jurídic que enteníem era el necessari, i el resultat final està ben clar, que gràcies a recórrer uns valors municipals ha caigut la ponència de valors, no per recórrer directament la ponència de valors”. Arribat a aquest punt, i fets els aclariments corresponents, el regidor d’Hisenda considerava que el plenari “no ha de reconèixer cap obligació de devolució d’ingressos indeguts perquè això ja ve implícitament explicat per la Llei General Tributària”. Insistia el regidor independent Carmelo Ortolà en el fet que “el problema és que l’obligació que té aquest Ajuntament és la de reclamar a qui ha dictat una norma i ha creat un mal que afecta tant als pegolins com a l’Ajuntament de Pego”. Segons la sentència, és qui ha dictat la norma, qui ha creat el mal, qui s’ha de fer càrrec de la situació, asseverava Ortolà.

En el segon torn de paraula el portaveu del PP, Fernando Gil, insinuava a l’alcalde i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, que no sap quin és el procediment de revisió de cadastre i procedia a explicar-lo: “L’estudi de mercat que va fer la ponència de valors cadastrals, li la van passar a vostè, perquè és obligació i el que recapta és l’Ajuntament. Quan s’aprova l’estudi de mercat vostè hauria d’haver convocat un plenari, que no el va convocar, sinó que ho va passar com una moció […] en la que ens passa l’annex d’eixa ponència una vegada transcorregut el termini, motiu pel qual la Direcció General de Cadastre aprova eixa ponència de valors.”

Per la seua part, Maite Ferrándiz, tornava a preguntar sobre qui ha de tornar els diners indegudament cobrats, “l’Ajuntament o el Cadastre?”. La popular feia un parèntesi per a afirma que “estic d’acord en que l’Ajuntament, l’equip de govern i l’oposició, qualsevol recurs que plantegeu davant Cadastre, nosaltres el recolzarem”. D’altra banda, el PP sol•licitava a l’Ajuntament de Pego la creació “d’una comissió perquè tornen tots els rebuts al poble.”

Li contestava directament l’alcalde i regidor d’Hisenda que entén que “després de l’assessorament que estic portant des del primer dia, que ha aconseguit l’anul•lació de la sentència, que qui ha fet el mal el paga. Aleshores, la reclamació de devolució de diners pagats indegudament pels pegolins, cobrats per l’Ajuntament de Pego, imposada per Cadastre, feta malament és responsabilitat patrimonial de la Direcció General de Cadastre”. Sobre la sol•licitud de creació d’una comissió, l’alcalde de Pego, li va contestar al popular Gil que “tu saps perfectament que les responsabilitats patrimonials són personals i intransferibles, per tant no vages demanant a la gent que agafe registres d’entrada, un per un, perquè no es pot delegar”. A més, avançava Ortolà que “l’imprès tipus ja està preparat i l’Ajuntament està preparant una finestra única per a reclamar la presentació de l’escrit a la Direcció General de Cadastre en sol•licitud d’indemnització de responsabilitat patrimonial després de la sentència del TSJCV, nº162/2010”.

Després d’embrancar-se en una àrdua discussió repetint arguments i intentant imposar criteris amb el volum de la veu, sobretot des de la bancada popular, veient que no s’avançava en l’argumentació, l’alcalde va decidir posar punt i final al primer punt de l’ordre del dia que va ser desestimat per 8 vots en contra, els de l’oposició i 7 a favor, els de l’equip de govern.


441 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!