L’Ajuntament de Pego aprova la modificació de dos tipus impositius davant la incertesa sobre l’aplicació de l’anul•lació de la ponència de valors

Així, es preveu un tipus de gravamen per a l’exercici 2011 i següents per si s’aplica la ponència de 1990 i un altre per si s’aplica la de 2008. Aquesta modificació es presentava el passat 12 de novembre perquè es puga aplicar abans de 2011. Així mateix, en eixe plenari extraordinari també es va aprovar una moció que insta a la Direcció General de Cadastre a que inicie, amb caràcter urgent, un procediment de valoració col•lectiva de caràcter general dels béns immobles de naturalesa urbana.
El passat divendres, 12 de novembre, a l’Ajuntament de Pego es duia el segon plenari extraordinari d’aquest mes, donant continuïtat al tema de Cadastre. En aquesta ocasió, es portava a la sessió plenària una modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles i una altra sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. A més, una moció d’alcaldia instant a la Direcció General de Cadastre perquè inicie, amb caràcter urgent, un procediment de valoració col•lectiva de caràcter general dels béns immobles de naturalesa urbana.

Així, en el primer punt plantejat es modificava l’article 3 en quant al seu tipus de gravamen i quota en el seu apartat primer i segon, fixant-se “el següent tipus de gravamen per al cas de que l’aplicació dels valors cadastrals derivats de la ponència de valors que va entrar vigor l’exercici de 1990 aplicant-se estos, amb efectes, en l’exercici 2011: Classe de béns, béns immobles de naturalesa urbana, 1’16; béns immobles de naturalesa rústica, 0’92.” Alhora també es contemplava que “en cas que per a l’exercici 2011 i següents, els valors vingueren calculats d’acord amb la ponència de valors que va entrar en 2008, els tipus de gravamen seran els següents: Classes de béns, béns immoble de naturalesa urbana, 0’88 i béns immobles de naturalesa rústica, 0’92”, especificava el document llegit pel secretari municipal.

L’alcalde de Pego, l’independent Carmelo Ortolà, explicava que aquest punt es planteja perquè “estem en terminis molt ajustats de temps perquè estiga el mes corresponent a exposició al públic i després procedir a la seua aprovació definitiva abans que acabe l’any i entre en vigor el 2011”.

Des del Bloc, el seu portaveu Àngel Sendra, exposava que entenen que l’Ajuntament de Pego s’està adequant “segons el que ens diga Cadastre, ja que no tenim resolució prèvia, per tal de mantindre els pressupostos al nivell que caldria i no entrar en una deficiència de pressupostos”. Una circumstància que es mantindria “fins que Cadastre ens diga quin valor hem d’aplicar i quina contribució hem de cobrar”.

Per part del PSPV, Andreu Dominguis, sostenia que “prevenint el que puga passar s’apliquen aquests dos tipus de gravamen […] fet que farà baixar els rebuts siga d’una manera o d’una altra”.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz comentava que agafant-se a les justificacions fetes pels grups de l’equip de govern “no caldria fer cap comentari”. No obstant, preguntava “per què heu agafat este tipus impositiu i no un altre si realment dieu que no sabeu el que s’ha de pagar?”

Contestava la qüestió el mateix titular d’Hisenda, Carmelo Ortolà. Per a fer-ho llegia el paràgraf segon de la moció d’alcaldia que diu: “que l’Ordenança Reguladora sobre l’Impost de Béns Immobles estableix que el tipus impositiu per als béns de naturalesa urbana és del 0’92%; este tipus va ser fixat, en el seu dia, en vistes a l’aplicació d’una ponència de valors -i estic referint-me a data de 2008. Davant el fet que per a l’exercici de 2011 a data de hui la Direcció General de Cadastre no s’ha pronunciat sobre quina ponència de valors servirà de base per al càlcul dels valors cadastrals, este Ajuntament proposa al plenari el que davant la indefinició de la Direcció General de Cadastre i davant la premura de terminis [….] hem de prendre una decisió i la decisió és molt clara, ja que estimem que la ponència que van a aplicar és la de 1990 en les corresponents modificacions, però que s’ha de pronunciar és la Direcció General de Cadastre a través de la seua Gerència Territorial. Així, si apliquen la ponència de 1990 s’imposaria el màxim que es pot aplicar […] sobre un valor molt xicotet, així pagaran menys de la meitat del que estan pagant.” No obstant, “si la Direcció General de Cadastre fes cas omís de l’aplicació de la sentència, el que obligaria a l’Ajuntament prendre altres mesures, […], aleshores, en eixe cas s’aplica un 0’88% que és el que tenia contemplat un Pla Econòmic Financer que tenia este ajuntament”.

Segons la portaveu popular, en 2011, s’aplique el tipus impositiu que s’aplique “es pagarà molt més que en 2007 […] perquè en 2007 no agafaves els valors de 1990 sinó que s’agafaven els valors adequats a conforme va pujant la vida fins a 2007.”

Explicava Carmelo Ortolà que “este fet no és estranys, de fet, no és la primera vegada que passa un fet d’aquestes característiques i pense que si l’administració d’Hisenda Estatal, a través de la Direcció General de Cadastre, continua provocant casos d’estos […] no serem ni el primer ni l’últim ajuntament en esta situació.”

El nacionalista Àngel Sendra afegia que “el valor cadastral va a baixar el que implica que si una persona vol hipotecar, serà més baixeta”.

El punt s’aprovava per 9 vots a favor, els de Ciutadans de Pego, PSPV i BNV i 4 vots en contra, del PP.


El següent punt estava relacionat directament en el primer, en este cas es tractava de modificar l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el que es coneix com a plusvàlues, que s’han de modificar, segons explicava el regidor d’Hisenda “per imperatiu legal perquè tan sols es poden practicar reduccions en el tipus en els primers cinc anys de la ponència. Així no es pot aplicar a la ponència de 1990 i de la possibilitat de reducció, que està entre el 40 i el 60%, en cas de ser la ponència de 2008, s’aplicaria la màxima possible que seria del 60%”.

El punt s’aprovava per 9 vots a favor, els de l’equip de govern i 4 en contra, els de l’oposició.


El tercer punt pujava a aprovació una moció d’Alcaldia instant a la Direcció General de Cadastre perquè inicie, amb caràcter urgent, un procediment de valoració col•lectiva de caràcter general dels béns immobles de naturalesa urbana, “com a conseqüència de la sentència del TSJCV de 19 de febrer de 2010”. La moció també insta a la Direcció General de Cadastre “a habilitat totes les mesures extraordinàries necessàries per a què tots aquells immobles que estan contemplats en el PGOU de 1999 com a urbans tributen com a tals per tal de causar el menor perjudici possible a les arques municipals”.

Explicava l’alcalde de Pego que la situació actual obliga a demanar de manera urgent es realitze una altra ponència de valors.

El portaveu del BNV, Àngel Sendra, no donava crèdit a la situació, i es preguntava com és possible que les administracions supramunicipals, diputacions i conselleries, no s’hagen mogut per a solucionar un tema tan delicat i important com aquest. I és que comentava Sendra que “ara és un problema nostre, nosaltres sentarem un precedent, però a d’altres pobles també els pot passar”.

El portaveu del PSPV, Andreu Dominguis comentava que “les persones quan volen donen solucions a les coses ràpidament i si Cadastre volguera fer una revisió ben feta i més ràpida, tenint en compte que ja té moltes dades en el seu poder, ho podria fer”. Mentrestant, assegurava Dominguis que “seguirem els passos que toquen sempre estant al tant i alerta”.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, avançava que “el PP va a votar en contra […] perquè considerem que hi ha altres procediments que s’hagueren pogut agafar en este cas vist el que ha passat estos tres últims anys per tal d’incorporar els sectors que s’haurien d’haver incorporat”.

Tancava el tema l’alcalde declarant que “es va emprendre un camí en un moment determinat, en este cas l’equip de govern perquè el PP no recolza estes postures, està duent a terme una línia de treball que considere correcta i esta part és una part més del procediment”. Detallava Carmelo Ortolà que “el plantejament de fer una nova ponència de valors es pren perquè les ponències parcials sols les accepta en casos molt concrets i ací estem parlant que la incorporació a Cadastre de tot el que representa la modificació que representa el PGOU del 99 suposa un volum tan important de m2 que s’imposa una revisió completa i més tenint en compte que la ponència és de 1990 i que per tant, és de fa més de 20 anys”.

El punt va ser aprovat per 9 vots a favor, els de l’equip de govern i 5 en contra, els de l’oposició.
377 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!