L’Ajuntament de Pego liquida el pressupost de 2010 amb un remanent de tresoreria positiu de 13.838 euros

I un remanent de tresoreria ajustat negatiu en 1.458.831,69 euros, el que no permetrà a l’Ajuntament de Pego en 2011 fer operacions de crèdit. Advertia el regidor d’Hisenda que sobre aquesta qüestió l’oposició es farà molt de ressò. Diferenciava el responsable d’Hisenda entre la liquidació del pressupost de 2010 que ha estat positiva amb un remanent de quasi 14.000 euros i el Pla de Sanejament Financer que compara la previsió feta per a 2010 i el que realment s’ha dut a terme en eixe 2010, previsions que no s’han complit.
La data màxima per a donar compte de la liquidació de 2010 era el 31 de març de 2011. No obstant, l’Ajuntament de Pego s’avançava un poc i aquest matí presentava eixa liquidació en sessió plenària extraordinària, a més de modificar les bases d’execució del pressupost prorrogat de 2010 per a activar les subvencions que s’atorguen anualment a les entitats sense ànim de lucre de Pego i que venen recollides en les Bases d’Execució del Pressupost, unes subvencions imprescindibles per al funcionament de la majoria d’associacions pegolines. En eixa modificació també s’incloïen les despeses produïdes per la piscina coberta que ascendeixen a 342.212 euros, unes inversions necessàries per a posar a punt i de nou en funcionament la instal•lació esportiva climatitzada.

Sobre l’aportació d’ajudes econòmiques a les associacions del poble, el portaveu del grup socialista, Andreu Dominguis comentava que tot i la prorrogació dels pressupostos, “la vida de les associacions continua” i les aportacions “en més quantitat o menys continuarà com el 2010 perquè puguen anar fent les seues activitats, tot i que en algun lloc s’hagen dit que si no hi haurien diners per a les associacions”.

La portaveu del PP, Maite Ferrándiz, traslladava al plenari que el PP anava a aprovar-ho “perquè trobem que no tindria cap sentit votar en contra”. No obstant, feia que constara en acta que “vam demanar la situació de les associacions en 2010, si havien cobrat eixes ajudes totes les associacions o no i continuem demanant eixe informe per a saber la situació”. A més afirmava que el PP si que sap “d’alguna associació que no ha rebut eixa subvenció”.

L’alcalde de Pego contestava a la portaveu popular “que ahir per la vesprada vaig firmar la carpeta del dossier en resposta a la seu sol•licitud”. No obstant, confirmava Carmelo Ortolà, “que hi ha certes associacions de l’any 2010 que ja tenen abonat el 100% perquè han justificat el conveni. Altres associacions encara no tenen abonades certes quantitats perquè encara no s’ha justificat el conveni i pot ser quede alguna associació, pot ser perquè així li ho han dit a vostè, que no se li haja pagat res encara, les causes les desconec”.

Pel que fa a la modificació del pressupost prorrogat que permetria assumir les despeses que ha suposat la posada al dia de la piscina coberta, la regidora popular Paqui Orihuel demanava que “tinguéreu en compte les instal•lacions de la piscina coberta perquè ahir mateixa els xiquets menuts no van poder tenir classe perquè temperatura no era la que corresponia”, al que l’alcalde li preguntava quan va ser l’incident, “justament ahir mateix? I quants dies fa que la piscina està en funcionament?” i demanava a la regidora d’esports que aclarira la incidència i per quant de temps es mantindrà, si és que s’ha de mantenir en el temps.

El punt era aprovat per unanimitat.


Com dèiem al principi en la sessió plenària extraordinària també es donava compte del seguiment del Pla de Sanejament i de la liquidació del pressupost de 2010.

Dos dades són les destacades. D’una banda, la liquidació del pressupost de 2010 dóna un remanent de tresoreria positiu de 13.838,06 euros. Mentre que pel que fa al Pla de Sanejament aquest no es compleix ja que les previsions fetes per a 2010 i el resultat real del pressupost de 2010 no corresponen donant un remanent de tresoreria ajustat negatiu en 1.458.831,69 euros.

Davant aquestes dades la portaveu del PP, Maite Ferrándiz, preguntava a l’interventor “com afecta eixa quantitat negativa al 2011?”. L’interventor explicava que “el que marca el Real Decret 5/2009 que ens va donar la possibilitat de fer este endeutament del que són les operacions de préstec, simplement és que en 2011 no podem fer operacions de crèdit”. Unes operacions de crèdit que, no obstant, tampoc hagués pogut dur a terme l’Ajuntament de Pego en 2011, tenint en compte la prohibició expressa del Govern Central perquè els Ajuntaments no s’endeuten més.

Per la seua banda, l’alcalde de Pego i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, manifestava sobre la liquidació de 2010 que “l’Ajuntament ha complit estrictament el que es va plantejar fer en el pressupost 2010”, tenint en compte el remanent de tresoreria positiu de 13.838,06 euros, el que duia a afirmar al regidor d’Hisenda i alcalde estar “satisfet de l’evolució del que són els comptes de l’Ajuntament”. Dit açò, Carmelo Ortolà era conscient que el resultat negatiu del Pla de Sanejament serà utilitzat per l’oposició. És per això que diferenciava el que és el pressupost 2010 i el que és el Pla de Sanejament.

Explicava Carmelo Ortolà que “el Pla de Sanejament és un Pla que es va fer al primer semestre de l’any 2009 en base a un Real Decret Llei que va traure el Govern de la Nació, el 5/2009, en el qual els ajuntaments podien fer un préstec en aquell moment per a poder finançar despeses corrents degut a les grans caigudes [d’ingresssos] que, no només havia tingut l’Ajuntament de Pego, sinó que es va fer per a tota Espanya i al que es van adherir moltíssim ajuntaments de la geografia nacional de tots els signes polítics. Si tu demanaves un préstec a l’empar del Real Decret 5/2009 havien d’elaborar un Pla de Sanejament a sis anys vista […] Aleshores el Pla de Sanejament compara el que s’ha treballat i s’ha fet en l’any 2010 amb el que es va previndre en 2009 que es faria en l’any 2010, unes previsions que no s’han complert.” Especificava el regidor d’Hisenda que l’Ajuntament de Pego “ja tenia unes previsions de què baixaren els ingressos per llicències d’obres, però tant com han baixat, no. Ja teníem unes previsions de que baixaren la recaptació, però tan com ha baixat, no”. Així, assenyalava Ortolà que “malgrat de què s’ha fet més estalvi del que hi havia previst, s’han afegit una sèrie de factors en l’any 2010 que fan que els còmputs finals ens donen negatiu”.

El regidor d’Hisenda detallava algunes de les previsions que han anat més a la baixa del que inicialment va previndre el consistori. Així explicava que “teníem previst en el capítol de despeses d’un estalvi net de 193.000 d’euros per l’any 2010 i se n’han estalviat 468.000 euros, per tant les despeses han baixat durant l’any.” El mateix regidor preguntava: “Quin és el problema que ha fet que açò es transformara en negatiu?” i contestava: “que hi hagut una renúncia, és a dir, un gran projecte d’obra que hi havia ingressat en l’Ajuntament, l’empresa ha decidit no fer-lo i ha demanat la devolució del que va pagar. D’altra banda –continuava Carmelo Ortolà- hi ha tota una sèrie de factures que van quedar pendents d’aprovació, majoritàriament d’una sentència que recau sobre l’Ajuntament per la revisió de preus que va sol•licitar en el seu dia Fomento de Construcciones y Contratas respecte al fem i per una sèrie de factures que estan ahí pendents d’anys anteriors, que són de quantitats importants, tot i que l’Ajuntament de Pego ja n’ha pagat moltíssimes”. “Tot açò és el que ens desquadra eixe Pla de Sanejament i l’única conseqüència que té el desquadrar el Pla de Sanejament i que t’isca negatiu és que actualment l’Ajuntament de Pego no podria demanar cap préstec fins que no complisca este Pla de Sanejament”, concloïa Ortolà, que apuntava que si l’Ajuntament hagués complit amb eixa Pla “tampoc podria demanar cap préstec, perquè donada la situació de crisi, ha prohibit que els Ajuntaments puguen endeutar-se més”.

Tornant a la liquidació del pressupost cal recordar que l’any 2009 l’Ajuntament de Pego es va veure obligat a aplicar un Pla Econòmic Financer, a complir en tres anys per a recuperar l’estabilitat pressupostària, degut a què el remanent de tresoreria en 2009 va eixir negatiu, més concretament en 348.000 euros, incomplint així el Pla d’Estabilitat Financera que duu aparellat tot pressupost. Tenint en compte el remanent de tresoreria positiu de 2010, en 13.838 euros, el regidor d’hisenda i alcalde de Pego apuntava que “en les dades que tinc actualment […] puc avançar, en les reserves que ens suposa que estem pendents que al mes d’abril publiquen al Butlletí Oficial de l’Estat tots els coeficients d’aplicació que es fa anualment des de l’Estat per a totes les administracions, una volta es publiquen estos coeficient i tenint en compte el coeficient que van aplicar l’any passat, puc dir que l’Ajuntament de Pego, el que havia de complir en tres anys per a superar el Pla Econòmic Financer, podrà complir-ho en dos anys”. I és que l’any passat va haver un acord amb la Comissió Nacional de l’Administració Local en el que es va permetre augmentar els ingresso en un 5’7%. Així, si enguany es manté aquest percentatge o similar, i se li aplica a la liquidació del pressupost de 2010, l’Ajuntament de Pego compliria el Pla Econòmic Financer amb el que en compliment de la Llei, es deixaria sense efecte el Pla Econòmic Financer.
718 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!