L’Ajuntament de Pego aprova el projecte i l’expedient de contractació de la construcció de l’aparcament públic de la Plaça de l’Antic Regne de València

Ho fa per 9 vots a favor, els de l’equip de govern i 4 en contra, els de l’oposició. El projecte contempla 78 places soterrades i l’intent de mantenir les que hi ha en superfície, sempre tenint en compte que el PGOU l’espai està contemplat com a zona verda.
Un dels punts més conflictius del plenari extraordinari de dijous 30 de setembre de 2010 va estar l’aprovació del projecte i l’expedient de contractació de la construcció de l’aparcament públic de la Plaça de l’Antic Regne de València, un dels quatre projectes que s’inclou en el Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en els Municipis de la Comunitat Valenciana. De fet, es podria qualificar com al projecte de més envergadura que es desenvoluparà al poble de Pego dins el Pla Confiança, si tenim en compte el seu muntant econòmic, 1.034.887 euros. Als que s’han d’afegir 117.536’97 euros, que és el cost de la redacció del projecte que dijous passat s’aprovava. Aquest, ha estat redactat per l’arquitecte pegolí Salvador Sastre Casabó, amb els informes previs de l’arquitecte municipal.

La regidora d’urbanisme, la socialista Anna Aparisi, manifestava al respecte del projecte d’aparcament públic a la Plaça de l’Antic Regne de València que “per fi podem dir que al final ja podem posar en marxa l’aparcament, perquè els pegolins ja tenen ganes de tenir un aparcament públic del que puguen entrar i eixir.” Detallava Aparisi que “són 78 places” soterrades i “la reordenació de la plaça de dalt”. Per a la regidora d’urbanisme aquest projecte li donarà “més categoria a la zona”, a més, facilitarà l’accés “a tota la gent que puga vindre al centre, siga als bancs, a les tendes o a fer gestions a l’ajuntament, entre d’altres coses”. Concloïa la seua intervenció Aparisi desitjant “que vaja avant i que la Conselleria complisca en tot conforme toca”.

Destacava el portaveu nacionalista, Àngel Sendra, que “el projecte està redactat per un arquitecte de Pego, el que trobem molt bé que treballem amb gent del nostre poble”. També subratllava Sendra el fet que en els criteris de valoració que puntuen a l’empresa “el percentatge del 50% és respecte a la contractació [de treballadors o treballadores] per quedar-se l’obra, el que creiem que està molt bé, perquè el que s’intenta amb tot açò és donar feina”, el que per al nacionalista significa des de l’Ajuntament de Pego “estem donant una espècie de reforç perquè es contracte a gent que està aturada”.

D’altra banda, Àngel Sendra també declarava que desenvolupar un projecte amb zones d’aparcament ve donat pel fet que aquest al centre del poble és deficitari i necessari, el que fa que “s’haja de fer una zona d’aparcament” i la Plaça de l’Antic Regne de València l’equip de govern “va considerar que era la més adequada perquè ja està gastant-se com a aparcament i aleshores se li reitera l’ús” i alhora s’enceta un planejament en el que s’intentarà aprofitar totes les zones properes al centre del poble per a ampliar el parc d’aparcament urbà.

Des del PP, es demanava, abans d’entrar a valorar el projecte, un aclariment respecte al termini d’execució de l’obra, que estava establert el 31 de desembre de 2010. El secretari municipal explicava que eixa data venia marcada des de Conselleria perquè inicialment es va establir que el projecte s’havia de redactar dins del 2009 i executar el següent any. No obstant, constatava el secretari municipal, “s’haurà de demanar un pròrroga a la Conselleria”. Aclarit aquest punt, la portaveu del PP, Maite Ferrándiz va manifestar que “referent a este projecte nosaltres ja vam dir tot el que opinàvem al respecte d’ell”. A grans trets, l’opinió del PP sobre els projectes que va presentar l’equip de govern al Pla Confiança, era que aquestos “no s’adapten a l’objectiu del Pla” i és per això que el dia abans de la celebració del plenari extraordinari celebrat el 23 d’abril de 2009 per a aprovar-los, el PP va presentar una proposta amb dos projectes, un aparcament soterrat al que és el Camp Cervantes i una residència.

Tornant al plenari de dijous 30 de setembre de 2010, la pregunta que feia Ferrándiz era, “heu dit que havia d’haver 78 places d’aparcament baix, però dalt, què? Si no hi ha cap millora que oferte l’empresa, què és el que està pensat fer o què és el que teniu previst?”

La regidora d’urbanisme contestava que “en la providència de la meua regidoria –en este cas la faig jo- trobe que queda prou clar, no sé si és que no l’heu llegida o què?” i procedia a llegir el document: “Les actuacions consistiran fonamentalment en la construcció d’un aparcament soterrani amb capacitat de 78 places i la reurbanització de la plaça situada en la coberta d’este edifici, en la que es mantindrà, en la mesura del possible, la dotació de places d’aparcaments existents en l’actualitat”.

Aclaria la socialista que “el problema que hi ha és que quan es va dissenyar el PGOU això es va contemplar com una zona verda”, tot i que afirmava Aparisi que “zona verda no és”. I reiterava la idea que tot i que estava contemplat en el PGOU com a zona verda, en la realitat “no es va fer una zona verda quan es va desenvolupar el PGOU”. Això implica que en l’actual projecte s’han trobat en “el problema que com es va fer una zona verda, no pots dir-li a Conselleria que ahí dalt vas a grafiar places d’aparcament conforme està, sinó que ho has de reordenar”. Per tant, explicava la regidora d’urbanisme, “està prou clar que dalt s’ha de fer una zona verda, ja siga en maceters o el que siga”, descartant posar terra “perquè el que no es pot fer és dalt posar una zona verda i baix tenir el mateix problema que tenim en l’altre aparcament”, un problema d’humitats. És per això que Aparisi assegurava que “s’intentarà, en la mesura del possible, que es quede una cosa bé per a tots els pegolins i més en una zona que tot aquell que entra és el primer que veu.”

El PP continuava la seua intervenció sobre l’aparcament públic, ara en veu de la regidora Paqui Orihuel que declarava que “fer un aparcament en esta plaça en principi és una idea bona”, però afegia que si el PP hagués estat governant hagueren fet aquest aparcament en el moment en què es va executar el projecte de les 5 places “perquè era quan a la gent realment li hagués fet falta un aparcament i més tenint en compte com s’ha quedat ara el carrer Jaume I o la Plaça de la Quintana, on la gent ha perdut moltes places per a aparcar”. No obstant, declarava Orihuel, “ens trobem una altra vegada amb un tema que […] és un despilfarro de diners” I argumentava el perquè consideren que és un malbaratament de diners exemplificant que “si realment ara es poden aparcar unes 74 places en eixa zona, després de gastar-nos 1 milió d’euros, resulta que al final continuaran podent aparcar les mateixes 74 persones”.

Un altre tema que treia a col•lació la popular Paqui Orihuel era el criteri de puntuació que valora en un 50% que es contracte gent de l’atur. Es preguntava Orihuel que “ja veurem la gent de Pego que treballa ahí” i criticava que la feina anava a ser només per una temporada. Es qüestionava també la popular si les places de l’aparcament públic “van a continuar sent gratuïtes”.

Per últim Paqui Orihuel acusava l’executiu pegolí de què “altra volta heu arribat tard. Com és possible que heu tingut 2009 i 2010 per a haver fet este projecte i que altra vegada hem d’arribar a este moment […] per a aprovar que us amplien el temps per a executar-lo”.

La regidora d’urbanisme acusava la portaveu popular, Paqui Orihuel, d’ “estar marejant la perdiu” i d’estar “donant verí a la gent”. I assegurava que “s’ha quedat prou clar que van 78 places i que dalt va a intentar-se, per tots els mitjans, que es queden el màxim de places, pot ser es perden 4, 5 ó 6, no se’n perdran més. Una altra cosa hagués estat que quan van fer el PGOU no hagueren posat la zona verda ahí, aleshores ja podríem dir, des del primer moment, que no va a perdre’s cap plaça ahí, així que pot ser els responsables són els que van posar la zona verda ahí”.

L’alcalde de Pego, l’independent Carmelo Ortolà, passava a aclarir algunes de les qüestions plantejades per la popular Orihuel. Per a fer-ho començava llegint el document que descriu el projecte, “les actuacions consistiran fonamentalment en la construcció d’un aparcament soterrani amb capacitat de 78 places i la reurbanització de la plaça situada en la coberta d’eixe edifici en la que es mantindrà, en la mesura del possible, la dotació de places d’aparcament existents en l’actualitat”. El que passa, explicava el primer edil, és que “això és un projecte d’una zona verda i per tant no es pot plasmar”. Afirmava Ortolà que Orihuel, en la seua intervenció, “torna a faltar a la veritat, com estan acostumats a fer últimament, […] quan diu, quan compara el Pla de les 5 Places i el d’Inversions Productives”. Explicava Ortolà que el Pla d’Inversions Productives, la Generalitat Valenciana, a través de les diferents Conselleries, s’ha vist desbordada de feina, no té mitjans tècnics suficients per a poder redactar i traure a licitació tots els projectes i ha encomanat a molts ajuntaments, a la majoria dels ajuntaments, no sols a l’Ajuntament de Pego, a què facen ells la licitació de les obres i pagarà la Generalitat Valenciana.” En aquest punt, puntualitzava l’alcalde que “espere que paguen, perquè ja hi ha molts alcaldes que han plantat les orelles i no s’han atrevit a llençar més de quatre coses.”

També contestava Carmelo Ortolà la referència a la gratuïta o no de l’aparcament afirmant que “l’aparcament, en diners públics, isca el car que isca, els pegolins se’l mereixen, i en diners públics, un aparcament no té perquè cobrar-se”. En cas que es cobrara seria “si un vol tindre una plaça fixa, igual que es paga en l’aparcament que hi ha baix del mercat. Però, per a entrar i eixir, per a anar a fer una gestió, eixe aparcament, si jo estic ací governant, i espere estar ací governant, els pegolins tindran una hora lliure o el temps que faça falta per a fer les gestions”. I és que asseverava Ortolà que “no podem, en diners públics, damunt fer pagar”.

Carmelo Ortolà també manifestava que “tan de bo –en el moment en què van fer la remodelació de les 5 places la Generalitat- ens hagués injectat en comptes de 500 milions, 200 milions més –de pessetes- per a fer l’aparcament”. Una situació aquesta que no es va donar i és per això que els projectes es fan per separat. Constatava el primer edil pegolí que “en els últims 8 anys han entrat més diners en este poble que en tota la vida de la democràcia a Pego. L’èxit? De qui vostè vulga, tinc igual, però el beneficiari és qui sí que m’importa, que és el pegolí”.

Paqui Orihuel concloïa perquè el PP votava en contra del punt, “perquè no ens agrada el termini en què aneu a fer el projecte, ni la forma en què aneu a fer-lo i a més dubtem que ho dugueu a terme correctament”.

Carmelo Ortolà tancava el tema proposant-li a la popular Orihuel “fer la comparació de tots els projectes d’arreu de la Comunitat Valenciana, en ajuntaments governats pels PP i en ajuntaments governats per altres partits, [per a veure] quins s’han avançat i quins s’han retardat”. I afirmava Ortolà que “si este Ajuntament s’ha retardat en l’execució d’estos programes […] és perquè ens han posat més d’una trava que jo estic convençut –sabent com funciona la política en esta Comunitat Valenciana- que si les coses hagueren segut d’un altre signe, no hagués segut així.” Afegia l’independent que els programes “igual es retarden també perquè hi ha un problema de finançament i no poden pagar tots els projectes al mateix temps i per això s’ha de donar preferència i per suposat, preferència són els amics”, concloïa Ortolà.

El punt era aprovat per 9 vots a favor, els de l’equip de govern, format per Ciutadans de Pego, PSPV i BNV i 4 en contra, el del PP.

A continuació s’aprovava per unanimitat l’autorització a la Conselleria d’Administracions Públiques perquè duga a terme la gestió i execució de les obres incloses en el Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana al respecte de la “implantació de la Xarxa Inalàmbrica Municipal de Serveis”.423 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!