La corporació municipal aprova les consideracions a la versió preliminar del Pla d’Acció Territorial del Paisatge

Principalment reivindicant que des de fa quatre anys que s’està aplicant el que ja contempla el Pla d’Acció del Paisatge a través del Decret 120/2006. Així mateix, també es demana concreció respecte a la descripció de les Unitats de Paisatge. Per últim, des de l’Ajuntament de Pego es considera que en el resum de diagnòstic s’hauria de contemplar que “la limitació de la presència natural de l’aigua no es tant a l’aridesa climàtica com a la l’elevat creixement urbanístic sofert en els darrers anys”.
La corporació municipal, per 9 vots a favor, els de l’equip de govern, i 4 en contra, aprovava les consideracions a la versió preliminar del Pla d’Acció Territorial del Paisatge de la Comunitat Valenciana i a l’Informe de Sostenibilitat Mediambiental elaborat per la Conselleria de Mediambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Principalment el que es demana és que es faça constar que “l’establiment dels criteris per tal de coordinar tasques entre administracions caldria haver-se regulat en el Decret 120/2006, d’11 d’agost, del Consell, pel què s’aprova el Reglament del Paisatge de la Comunitat Valenciana, vist que aquesta normativa s’està aplicant per les administracions locals des de la seua entrada en vigor el 17 d’agost de 2006”. I és per això mateix, perquè des de fa quatre anys que s’està aplicant l’esmentat reglament del Paisatge es considera, des de l’Ajuntament de Pego que “és de veritable importància l’establiment i descripció de les Unitats de Paisatge com a referència per a la caracterització del paisatge a escala municipal, ja que la definició d’unitat de paisatge descrita en el decret referenciat anteriorment abraça uns termes molt amplis”, per tant s’està demanant concreció en aquest aspecte.

Per últim, l’Ajuntament de Pego considera que “pel que fa a les ‘Debilitats’ del paisatge descrites en el punt 4. ‘Resum del Diagnòstic’, la limitació de la presència natural de l’aigua no es deu tant a l’aridesa climàtica de la Comunitat Valenciana, sinó a l’elevat creixement urbanístic sofert en els darrers anys i que ha implicat una major demanda d’aigua per a consum humà i ha eliminat alhora una part important d’aport d’aigua per escorrentia i filtració”.

El regidor de Medi Ambient, Andreu Dominguis, explicava sobre la qüestió que “estem passant una fase d’aprovació de Plans que considere que venen tard en molts casos, però sembla que ara és el moment”.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, reiterava la posició del seu partit argumentant que “l’informe no ens sembla correcte perquè deuria dir més coses del que diu”.

L’alcalde, com a portaveu del Ciutadans de Pego, exposava el vot afirmatiu de la formació a l’informe amb tres consideracions al Pla d’Acció del Paisatge i declarava que “segurament ens arribarà un altre informe en el que s’hauran inclòs o no estes al•legacions o ens demanaran explicacions més exhaustives de les mateixes”.332 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!