L’Ajuntament de Pego aprova el projecte de reparcel·lació del Sector Calvari II

L’aprovació és per unanimitat. I permet pràcticament tancar un projecte que es va iniciar en 2003. El projecte de reparcel·lació de Calvari II, dut a terme per un agent urbanitzador privat, té una diferència a la baixa de 427.000€ respecte al pressupost inicial. L’Ajuntament de Pego ha aconseguit que la promotora li concentre en una mateixa parcel·la terciària 7.638 metres. Esta parcel·la seria destinada a una futura residència.
El projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució única del sector Calvari II es va iniciar a 2003 i, després de tota la tramitació corresponent, les subsanacions de la promotora i l’última fase de tramitació es proposava al plenari ordinari de juny, l’últim ordinari de l’actual legislatura, d’una banda, la seua aprovació i de l’altra «suspendre el pagament de les quotes d’urbanització que corresponen a l’Ajuntament al moment d’aprovació del compte de liquidació definitiva».
La regidora d’Urbanisme, Alícia Siscar, explicava que «este PAI s’aprova en 2003 junt amb el seu conveni urbanístic». Aleshores es presenta també «el projecte de reparcel·lació en el que, des de l’oficina tècnica, s’observen algunes deficiències que s’han de subsanar». Informava Siscar que una de les deficiències «és que no hi havia inclòs cap terreny per a l’Ajuntament». És per això que se li insistix a la promotora –se li demana diverses vegades– la modificació del projecte de reparcel·lació. L’Ajuntament, però, només obté el silenci com a resposta. Finalment, «es decidix presentar la caducitat este procediment». La reacció de la promotora és «presentar, a finals de 2014, un últim projecte de reparcel·lació», el que s’aprovava al plenari ordinari de juny.
Esta vegada l’informe dels tècnics d’Urbanisme és favorable. Assenyala també la regidora de l’àrea una diferència notable respecte a l’altra proposta, «hi ha una diferència a la baixa dels honoraris dels tècnics de 62.000€ i de beneficis de l’agent urbanitzador, 365.000€, el que suma un total de 427.000€ a la baixa». Davant esta circumstància, indicava Alicia Siscar, «com l’agent urbanitzador és privat i el benefici és per a les dos parts», demanava «l’aprovació del mateix». Finalment, el projecte de reparcel·lació contempla una «parcel·la terciària per a l’Ajuntament de 7.638 metres».
Compromís recolzava la proposta expressant la seua portaveu, Conxa del Ruste, que «està molt bé que siga un urbanitzador privat el que al final de tots estos anys haja tancat en una rebaixa del pressupost inicial [el PAI], el que fa pensar en molts PAIs i en moltes altres situacions». També apuntava que, tot i les moltes modificacions que ha tingut el projecte, el fet que «l’Ajuntament puga abonar […] el més de 7.000 metres en una parcel·la, dóna moltes possibilitats perquè, si en un futur hi ha oportunitat […] es puguen cedir terrenys per a molts usos i, crec que tots pensem el mateix, en una residència». Pensava del Ruste en una residència promoguda des de la Generalitat.
Andreu Dominguis, pel PSPV, defensava que, «vist el quadre de distribucions i l’ús que s’ha de donar al terreny i vist que tots els metres estan computats dins este marc i els tècnics municipals han donat el vist-i-plau, nosaltres evidentment no anem a objectar res».
També recolzaven el projecte de reparcel·lació del PAI Calvari II els populars. Maite Ferrándiz explicava que el seu suport ve donat perquè «es tracta d’un PAI propietat del mateix urbanitzador» i se suposa que la negociació entre urbanitzador i el consistori haurà estat «en benefici de tot el poble».
El portaveu de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà, ressaltava el fet que, efectivament, «l’Ajuntament ha negociat» amb l’agent urbanitzador. A més, informava que en els PAI, a l’Ajuntament «li pertany un 10% de l’aprofitament urbanístic» i, en este cas, «es va negociar amb l’empresa si ens poguera concentrar tota l’edificabilitat que li corresponia a l’Ajuntament de Pego, en una parcel·la de terciari […] perquè considerem que és un lloc ideal per a futura possible residència geriàtrica». Així mateix, detallava Ortolà que «hi ha una xicoteta diferència d’adjudicació de més de 600 metres a la qual haurà de fer front l’Ajuntament perquè tota la illa de la parcel·la siga destinada a eixe ús». És per això que agraïa a tots els grups polítics el seu recolzament al projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució única del sector Calvari II.

904 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!