La setmana que ve s’iniciaran les obres de repavimentació de vials en el nucli urbà

Aquesta actuació és un dels projectes del Pla d’Inversió Productiva en municipis impulsat per la Generalitat Valenciana. Aquestes obres de repavimentació de vials tenen com objectiu la renovació de l’asfaltat d’alguns carrers en mal estat. El projecte té un cost de 232.443’36€. Les obres està previst que finalitzen abans que acabe l’any en curs.
Ens remuntem al 15 de juny de 2011. Aqueix dia la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infrastructures, Territori i Habitatge adjudicava el Pla d’Inversió Productiva (PIP) denominat obres de repavimentació de vials en el nucli urbà de Pego. El 20 de juny, la Conselleria, que és qui –en aquest cas adjudicava l’obra- formalitzava aqueix contracte. Segons podem llegir en la publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 29 de juliol, l’obra va ser tramitada de manera urgent en un procediment negociat sense publicitat a Esclapes e Hijos, SL, que és l’empresa que aportà l’oferta més de preu més baix.

Situant-nos en l’actualitat, la regidoria d’Urbanisme ha informat que l’inici d’aquesta repavimentació de vials en el centre urbà de Pego començarà la setmana que ve, després de Tots Sants. Dites obres tenen com a objecte la renovació de l’asfaltat dels vials en diverses calçades del municipi, així com en els accessos al cementeri municipal, en l’accés als vestidors del Camp de Futbol Pujol i en l’aparcament de la Piscina Coberta Municipal. Aquestes últimes actuacions estan classificades en el PGOU de Pego com a xarxa primària d’equipaments, servicis i infrastructures bàsiques i per això també s’han contemplat en el projecte.

Com la superfície d’actuació és extensa, 17.510 M2, l’empresa adjudicatària de l’obra ha decidit dividir els treballs en tres fases amb una durada d’actuació d’entre dos i tres setmanes per fase. Així, en primer lloc, les obres contemplarien la zona l’accés als vestidors del Camp de Futbol Pujol. La segona fase seria la de major envergadura ja que actuaria en el centre del poble i en els accessos al Cementeri. Per últim, la tercera fase contemplaria la zona del Convent.

Els carrers en els que s’actuarà són els següents:
C/ FRA FRANCESC PERIS 1.340,00 M2
LLAVADOR 1.507,16 M2
ZONA CEMENTERI 813,67 M2
ACCÉS POLIESPORTIU PUJOL 375,18 M2
SANT JOSEP 440,49 M2
SANT MARC 902,16 M2
PERE III EL GRAN 237,44 M2
POLSEGERA 1.876,13 M2
JOAN LERMA BLASCO 122,17 M2
BENIGÀNIM 678,00 M2
JOAQUIN PASTOR ALENTADO 438,78 M2
MURLA 1.241,92 M2
SANT FERRAN 862,48 M2
SANT PERE 694,63 M2
AVDA JOAN CARLES I 32,05 M2
FRA FERRAN ALCINA 1.201,47 M2
PARCENT 1.273,08 M2
RAFEL MIRALLES 1.196,69 M2
STA CECILIA 269,11 M2
RÀFOL D’ALMÚNIA 600,65 M2
CAPITÀ CENDRA 830,15 M2
RECINTE PISCINA COBERTA 576,60 M2
TOTAL 17.510,01 M2

Les actuacions seguiran el següent ordre d’actuació: En primer lloc es procedirà a l’arrancada del paviment d’asfalt amb màquina fresadora de 4 cm/m2, amb càrrega i transport a l’abocador dels productes sobrants. A continuació, s’executarà l’adequació a la rasant actual dels marcs i tapes de fosa de pous de registre.

Abans de l’execució del reg d’adherència es procedirà a la neteja del carrer amb màquines granadores. A continuació, s’executarà el reg d’adherència amb emulsió aniònica amb EAR-1. Seguidament, es procedirà al subministrament i posada en obra de la capa de rodament de 4 cm. de grossària, amb àrids amb desgast dels àngels, estesa i compactada, plena d’aportació i betum.

Finalment, una vegada executat l’asfalt es procedirà a realitzar la senyalització horitzontal per a l’ordenació del trànsit rodat.

El termini d’execució de les obres és de dos mesos, tot i que des de l’empresa s’ha assegurat a la regidoria d’Urbanisme que les obres estaran acabades abans de finals d’any.

Aquesta obra de repavimentació de vials en el nucli urbà de Pego té un pressupost de 232.443’36€.
777 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!