La població estrangera creix en 1.700 persones en un any i aconsegueix el 30% del padró a Dénia


En la capital comarcal conviuen ja 89 nacionalitats diferents. Els oriünds d’Alemanya, Regne Unit, Equador i Colòmbia són els col•lectius amb major representació en la ciutat.
La població immigrant té, cada dia, més pes a la Marina alta i a Dénia. De fet, l’important increment demogràfic de l’últim any que desvelen les xifres del padró municipal fetes públiques recentment té el seu motor principal en la població arribada de més enllà de les fronteres de l’Estat. Durant l’any 2005, Dénia va créixer en 1.998 habitants empadronats; però d’eixa xifra, només 305 persones són de nacionalitat espanyola, mentre que el padró s’ha incrementat en 1.693 habitants d’altres nacionalitats. Amb això, el 84,7% de l’augment del padró durant 2005 és conseqüència directa del fenomen immigratori.

Amb estes dades, el percentatge de població estrangera representava ja el 30% del total de 42.699 habitants empadronats a Dénia al final de 2005. És, de fet, quasi el doble que cinc anys arrere. Alemanys amb (2.519 empadronats), britànics amb (1.451), equatorians (1.184) i colombians (1.119) són, per este orde i amb diferència, els immigrants assentats en major grau en la ciutat.
Amb tot, continua sent la població de nacionalitat espanyola la que més va créixer durant l’any 2005, amb 305 persones més inscrites en el padró. Entre les nacionalitats estrangeres l’increment més notable es va produir entre els procedents de Romania, que en només un any van passar de comptar amb 370 empadronats a 603. Amb un increment de 179 i 177 empadronats respectivament, el Regne Unit i Alemanya li van ser a la saga en 2005.

Amb l’evolució del padró en els últims anys, Dénia també és cada vegada més internacional. En l’actualitat són ja 89 les distintes nacionalitats que conviuen en la capital de la Marina Alta.

En només 20 anys la ciutat ha passat d’un padró de 22.636 habitants en 1986 a l’actual de 42.699, la qual cosa representa un increment del 88%. Les dades del padró municipal no reflecteixen la realitat del municipi amb un important percentatge de població flotant i estacional, i que situa la xifra en 60.000 habitants i que supera els 100.000 en èpoques de vacances.

El cas de la capital, Dénia, no és únic en la Marina Alta. És més, tots els municipis de la comarca han incorporat en els últims anys importants masses de residents d’altres països. De fet, hi ha ja diversos municipis on esta tendència és molt més accentuada, fins al punt que compten ja amb més població forana que nacional. És el cas de Calp, Teulada, Poble Nou de Benitatxell, Els Poblets i Llíber. De fet, sobre un cens comarcal de 166.000 persones el passat any, quasi 60.000 eren d’origen foraster.


484 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!