La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana defensa «el clar compromís dels Clubs de Caça de Pego i Oliva envers la Marjal»

Informen des de la Federació de Caça que «des de fa més d’una dècada, després d’entrar en vigor la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb la que es prohibix la tinença i l’ús de munició que continga plom […] no s’utilitza este tipus de munició en este paratge». Detalla la Federació que «els caçadors dels clubs de Pego i Oliva van assumir amb celeritat, en un exercici de responsabilitat, la nova llei i la FCCV certifica el seu rigorós compliment».

La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, respecte de les conclusions de l’estudi sobre la presència de plom en els sediments del parc natural de la Marjal de Pego-Olivalogo-federacion-caza-valencia realitzat per 11 alumnes del col·legi concertat San José de la Montaña d’Oliva i guardonat en la I edició dels Premis Fundación Endesa a l’Ecoinnovació Educativa, defensa «el clar compromís dels Clubs de Caça de Pego i Oliva amb el paratge natural i recorda que anualment celebren jornades de neteja», a més de dur a terme, «durant tot l’any, diferents actuacions encaminades a preservar el medi ambient de la zona».

Informen des de la Federació de Caça que «des de fa més d’una dècada, després d’entrar en vigor la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb la que es prohibix la tinença i l’ús de munició que continga plom durant l’exercici de la caça i el tir esportiu, quan estes activitats s’exercisquen en zones humides…” no s’utilitza este tipus de munició en este paratge». De fet, detalla que «els caçadors dels clubs de Pego i Oliva van assumir amb celeritat, en un exercici de responsabilitat, la nova llei i la FCCV certifica el seu rigorós compliment».

Sobre el risc de la possible intoxicació per plom en alguns animals, coneguda com plumbisme, la Federació de Caça manifesta que «existixen a nivell europeu informes basats en un important suport científic, en els que es constata la falta de contaminació del plom en la seua forma metàl·lica en els animals i elimina així els prejudicis amb què molts col·lectius se solen acostar al problema. Una afirmació que s’hi ha ratificat en diferents simposi internacionals, en els que s’ha declarat la innocuïtat del plom com a material tòxic per a la fauna i les persones, no veient impediment en el seu ús com a munició».

1428 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!