Ja es poden sol•licitar les ajudes de llibres per al curs 2012-2013 en primària i secundària

En la primera fase de sol•licitud el termini està obert fins el 25 de juliol. Els/les interessats/des presentaran la seua sol•licitud per duplicat, junt amb la documentació requerida, en la Secretaria del centre docent.
En el DOCV del 28 de juny de 2012, la Conselleria d’Educació ha publicat l’Ordre que convoca les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic per al curs 2012-2013.

En la convocatòria s’han establit, entre altres aspectes, el crèdit disponible, l’import individual de l’ajuda i les bases que la regeixen (consideració de determinades situacions sociofamiliars, llindars i determinació de la renda familiar, criteris d’adjudicació de l’ajuda, model de sol•licitud i documentació que cal adjuntar-hi, terminis de presentació de sol•licituds, entre d’altres).

El crèdit màxim que ha destinat la Conselleria d’Educació per a les ajudes d’adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic és de 28.748.810 euros. La quantia individual d’esta ajuda per a l’alumnat que participa en esta convocatòria serà, com a màxim, de 125 euros.

Les concessions i el dictamen de les resolucions les determinarà la Direcció General d’Ordenació de Centres Docents.

Les ajudes d’adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic estan dividides en tres fases, la més important de les quals és la denomina com a A.

Per a la FASE A, el termini de presentació de sol•licituds s’estén fins el dia 25 de juliol. En esta fase solament pot participar l’alumnat que, en el curs 2012-2013, haja promocionat de curs en juny.

Els/les interessats/des presentaran la seua sol•licitud per duplicat, junt amb la documentació requerida, de manera preferent, en la secretaria de cada centre docent. Des de l’institut ‘Enric Valor’ s’especifica que l’horari de la secretaria del centre estarà oberta de 10 a 13h.

El model de sol•licitud es pot obtenir en la mateixa secretaria o també telemàticament accedint a la web de la Conselleria d’Educació o, en el cas de l’IES Enric Valor, també en la mateixa web del centre.

Existixen dos fases més. La fase B té com a termini de presentació de sol•licituds del 3 al 14 de setembre de 2012. En esta fase pot participar l’alumnat que es matricule per primera vegada en un centre públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana, i l’alumnat que haja superat els exàmens extraordinaris de setembre i, per tant, promocione al següent curs.

La fase C és extraordinària i va des del 15 de setembre fins abans del 20 de novembre. Com diem, esta fase és extraordinària i té com a finalitat resoldre determinades situacions de l’alumnat que s’ha incorporat al centre amb posterioritat a l’inici de curs.

Per a més informació, consulteu la web de la Conselleria d’Educació.
668 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!