Gelibre lamenta el tercer silenci de la Conselleria sobre els PAI de l’Atzúbia

L’Associació Ecologista de l’Atzúbia declara que “es veu que 2000 nous xalets en les muntanyes d’una població de sis-cents habitats no és un fet rellevant per al Conseller”. Davant la falta de resposta Gelibre ha sol•licitat la conclusió dels expedients i la desestimació definitiva dels tres projectes urbanístics. L’Associació Ecologista de l’Atzúbia, Gelibre, lamenta que per tercera vegada la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge no haja atès els requeriments de la Síndic de Greuges sobre els tres PAI de l’Atzúbia. La darrera vegada que Emilia Caballero va requerir informació sobre el Pla Parcial i els Programes d’Actuació Integrada dels sectors 1, 3 i 7 de l’Atzúbia, va ser l’11 de juny de 2008. En aquest moment la Síndica de Greuges escriu “li tornem a requerir la preceptiva contestació, la qual encara no s’ha produït, pel que li efectuem el corresponen apercibiment als efectes de declarar l’hostilitat de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Habitatge en el proper informe anual a presentar a Les Corts Valencianes”.

Davant aquesta actitud passiva de la Conselleria Gelibre declara en un comunicat que “es veu que 2000 nous xalets en les muntanyes d’una població de sis-cents habitants no és un fet rellevant per a l’Hble. Conseller o que no té la consideració que es mereix la pròpia institució de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana: que la mateixa Sindicatura efectue un apercebiment per a declarar-la hostil és un fet que, no per repetit, no deixa de ser insòlit en una societat democràtica.”

Des de la Sindicatura se li demana a la Conselleria d’Habitatge que “no s’aproven els plans parcials i els PAI, sense redactar i aprovar prèviament un PGOU per al municipi, a l’objecte de garantir el seu desenvolupament sostenible, equilibrat i racional.” Així mateix requereix que “s’acorde la suspensió del procediment d’aprovació definitiva d’aquest macroprojecte urbanístic mentre les deficiències detectades en eixa resolució no siguen corregides i subsanades degudament”; referint-se a l’acreditació de recursos hídrics suficients i la necessitat d’un estudi d’avaluació d’impacte ambiental de l’actuació projectada.

Perquè la situació a l’Atzúbia torne a la normalitat des de Gelibre “s’ha sol•licitat al Conseller la conclusió dels expedients i la desestimació definitiva de tots tres projectes urbanístics, sense PGOU, amb un creixement de població previst totalment desproporcionat, sense haver acreditat recursos hídrics suficients que s’han d’extraure de l’aqüífer Almirant-Mustalla (garant del Parc Natural de la marjal de Pego) o sense declaració d’impacte que exigeix el PORN del Parc”.

720 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!