Gelibre demana a l’Ajuntament de Pego que revise la revocació de la llicència a la mercantil Pavimentos Bituminosos Serrano

L’associació denuncia que l’activitat manca d’estudi mediambiental i incompleix el PGOU i està convençuda que en la concessió de la llicència “hi ha irregularitats que la situen lluny de la normativa sectorial aplicable a l’activitat d’extracció d’àrids”. L’Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia Gelibre ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Pego sol•licitant la revisió i, si escau, la revocació de la llicència urbanística atorgada a la mercantil Pavimentos Bituminosos Serrano SL que va sol•licitar llicència per a “una modificació de la cementació de una planta trituradora para l’elaboració de àrids per triturar residus inerts” en la partida de l’Atzaïla, pol. 1, parc. 454 i 458 de Pego. Segons Gelibre l’Ajuntament concedeix la llicència, d’11 de setembre de 2007, “a condició que no es modifique l’activitat”. No obstant, la pedrera compta, amb data de 27 d’agost de 1963, amb autorització per a la fabricació de calç en forn de menys de 10 m³ de capacitat i per a la trituració amb un sol molí.

L’Associació Gelibre està convençuda, i així ho reflecteix en l’escrit, que en la concessió de la llicència “hi ha irregularitats que la situen lluny de la normativa sectorial aplicable a l’activitat d’extracció d’àrids”.

En primer lloc, l’actuació “comporta una modificació substancial i això té unes repercussions importantíssimes: és necessària la corresponent autorització ambiental integrada”. Per tant, “la regularització/legalització d’una explotació existent s’ha fet sense avaluació d’impacte ambiental i sense la preceptiva autorització ambiental integrada”, segons s’explica en la nota de premsa que reprodueix algunes de les qüestions que s’han remés a l’ajuntament de Pego.

En segon lloc, “no s’ha aportat la relació detallada de l’estat actual de les parcel•les afectades i els efectes futurs de la seua activitat, ni el Pla de Restauració”, continua Gelibre.

Tampoc el Pla de Treball i Mesures Correctores convencen a Gelibre “perquè no ha tingut en compte el nucli urbà de l’Atzúbia”, com ho demostra una de les conclusions de la biòloga del projecte que resa “Tenint en comptes que l’activitat s’emplaçarà allunyada de la població, es considera que les mesures correctores propostes són suficients per al bon funcionament de la planta i la protecció del medi ambient atmosfèric.” Davant aquesta consideració Gelibre pregunta: “Quina és la distància del nucli de població que l’Ajuntament de Pego considera suficient? Ha comprovat l’Ajuntament de Pego la quantitat de “pols difusa” que no molesta i no és nociva, segons la mercantil, per als ciutadans del municipi de l’Atzúbia? Ha comprovat l’Ajuntament de Pego l’efecte de les vibracions i explosions sobre les construccions del nucli urbà? En definitiva tot allò que la legislació vigent disposa referent a la contaminació i qualitat ambiental per a un poble que està a escassos 500m de la pedrera?”

A més a més, Gelibre denuncia que la llicència ha estat atorgada “incomplint el propi PGOU de Pego, concretament l’article 287 (altura màxima extraordinàriament superada) i l’article 194 (absència de Pla de Restauració)”.

Finalment, l’associació recorda que la concessió de la llicència no ha tingut en compte allò que disposa el Decret 280/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, perquè l’impacte visual sobre l’entorn sí que és “molt substancial”.
675 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!