El plenari de Pego desestima l’al·legació de Compromís i aprova definitivament el Pressupost de 2015

Ho fa a partir de l’informe d’Intervenció que assenyala que l’al·legació no pot «enquadrar-se en cap dels motius establerts en l’article 172 del RD Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals». Entre d’altres coses esta desestimació ve motiva perquè l’associació de veïns de la Muntanya de Pego a la que Compromís va proposar que l’Ajuntament li concedira una subvenció de 35.000€ no està constituïda legalment com a tal. Este fet ha provocat que fins i tot Compromís s’haja abstingut en la votació.
Este matí, després de la Cremà, l’Ajuntament de Pego ha acollit sessió plenària extraordinari amb tres punts en l’ordre del dia, tots relacionats amb qüestions econòmiques. El primer punt a debatre, l’al·legació presentada per Compromís −l’única presentada− al Pressupost de 2015. Esta al·legació demanava «augmentar el capítol 4 de despeses [dedicat a] transferències corrents en 35.000€, amb la finalitat de crear una subvenció per a l’associació veïns de la muntanya de Pego [Monte Pego], per tal d’abastir la regeneració i adequació d’espais comuns». No obstant, l’informe d’Intervenció ha proposat al plenari desestimar l’al·legació «al no enquadrar-se en cap dels motius establerts en l’article 172 del RD Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals». Amb la desestimació d’esta al·legació −l’única presentada−, el Pressupost municipal de 2015 quedava definitivament aprovat.

La clau en esta desestimació ha estat que l’associació de veïns de la Muntanya de Pego a la que al·ludix l’al·legació no està constituïda oficialment, com reconeixia la portaveu de Compromís, Conxa del Ruste. Este fet era també el que feia que els dos regidors de la formació decidiren abstenir-se.
Explicava Conxa del Ruste que la intenció de Compromís al presentar l’al·legació «va ser intentar pal·liar les necessitats més urgents que té una zona del poble que des dels anys 70, fa més de 40 anys, està patint les malifetes d’un agent urbanitzador, encara que l’Ajuntament, en algun moment haguera pogut actuar en més celeritat». Argumentava del Ruste que els 35.000€ sol·licitats «era el que trobàvem, les persones de l’associació, […] per a pal·liar qüestions que són més bé de seguretat vial i salut pública.» I és, per això mateix, que des de Compromís s’instava, ja a part de l’al·legació, «a estudiar la possibilitat de […] fer-se càrrec d’eixe tipus d’accions». Des de Compromís es té clar que «la responsabilitat és de l’agent urbanitzador i que és el que s’ha de fet càrrec i que tenim una sentència que ho indica […] però són temes de seguretat vial i salut pública que deurien atendre’s el més prompte possible».
El PSPV-PSOE, en veu d’Andreu Dominguis, assegurava que «ací evidentment tots voldríem ajudar a qui fora i que el poble, tant els veïns de Monte Pego com l’Ajuntament, anaren tots a una». Sobre esta qüestió el socialista explicava que «en el seu dia es va proposar als veïns una mena de denúncia contra el promotor per a poder anar tots a una i ningú es va adherir a ella, sinó sempre descarregant contra l’Ajuntament […] pareixia que ho hagués de pagar tot l’Ajuntament i, consegüentment , tots els veïns de Pego». Així mateix, recordava Dominguis que «l’Ajuntament des del primer dia va mamprendre les accions judicials necessàries perquè els veïns de Monte Pego tingueren el que es mereixen i el que els fa falta». Reiterava que «la sentència està ahí, els informes estan ahí i nosaltres evidentment no anem a posar-nos en contra d’eixos informes».

Des del partit independent Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà, reconeixia que «hi ha una situació de precarietat en eixa urbanització i això ha conduït a què hi haguera un contenciós entre l’Ajuntament de Pego i la promotora durant 10 anys i, desgraciament per la lentitud de la justícia espanyola, passa el que passa». Després d’estos 10 anys, queda demostrat, per una sentència en ferm, que «una hi ha un promotor que ha incomplit unes responsabilitats». Continuava relatant Ortolà que, «una volta resolt el problema jurídic i una volta solucionada la situació, que no vol dir a l’endemà de la sentència, l’Ajuntament ha demanat donar aplicació a la sentència». No obstant, «si la promotora es declara insolvent i no es responsabilitza, l’Ajuntament haurà de prendre les decisions que li pertoque i fer-se càrrec de la situació. Això tot el món ho sap, i sabem, el cost que li costarà a l’Ajuntament de Pego si qui ho hagués hagut de fer no ho fa».
El portaveu de Ciutadans de Pego discrepava del contingut de l’al·legació presentada per Compromís en l’afirmació que «no s’han donat serveis procedents a la urbanització Monte Pego». Assegura Carmelo Ortolà que a més de la recollida de fem, «la Policia local presta serveis a Monte Pego, que si hi ha un incendi van els bombers i això es paga a través dels impostos. Si hi ha un problema de salut va Acció Urgent. És a dir, que l’Ajuntament no l’ha deixat abandonada». Tot i que Ortolà és conscient «que hi ha algunes coses que no es poden assumir» perquè són responsabilitat de l’agent urbanitzador i està demostrat per sentència judicial. De fet, al·ludia el portaveu de Ciutadans de Pego que «qualsevol patada en fals podria [comportar] prevaricació perquè s’estarien destinant diners a unes àrees que no són competència nostra».
El PP votava a favor de l’informe d’Intervenció perquè de no fer-ho s’estaria incomplint del que marca eixe departament. Pel que fa a l’al·legació de Compromís, la portaveu popular Maite Ferrándiz, la definia com a «electoralista». Assegurava que «que més voldria la corporació o qualsevol grup municipal, poder atendre les necessitats de tots els ciutadans al 100%. Però és evidentment que ací hi ha unes coses legals entremig i que si es donara la subvenció després no es podria justificar». No obstant, Ferrándiz també evidenciava el fet que «els ciutadans de Monte Pego pareix que visquen en un altre municipi diferent a Pego perquè no tenen els mateixos serveis que la majoria de ciutadans de Pego i sí que s’hauria d’accelerar per part de la corporació que es complisquen les sentències i vore les formes legals per a poder-ho solucionar».

L’alcalde de Pego, Enrique Moll, elegia llegir alguns paràgrafs de l’informe realitzat pels assessors jurídics de l’Ajuntament de Pego. Hi destacava, per exemple que «conforme la sentència, qualsevol inversió de l’Ajuntament per a obres d’infraestructures, deuen realitzar-se quan Monte Pego S.A., acabe de complir amb les seues obligacions». També assenyala l’informe que «els propietaris de les parcel·les de Monte Pego són tractats igual que la resta de veïns de Pego. L’Ajuntament de Pego no assumix la conservació de la infraestructura fins que no se l’entregue gratuïtament i en perfectes condicions. Seria injust que l’Ajuntament donara un tracte de favor al sector Monte Pego respecte d’altres sectors del municipi, mantenint la infraestructura sense que prèviament s’haja cedit en les condicions establertes per la Llei». Com exemple d’altres sectors en què es crearia greuge comparatiu, Enrique Moll, nomenava Monte Mostalla i Calvari II.
Informava l’alcalde que de tots els xalets que puga haver-hi a Monte Pego, s’han presentat a l’Ajuntament de Pego, unes 7 ó 8 al·legacions i cap denúncia. D’altra banda, també informava que un veí ha presentat denúncia al Síndic de Greuges i actualment se n’ha presentat una altra contra la promotora. Per tant, hi ha dos denúncies presentades per particulars.

La desestimació a l’al·legació de Compromís i, consegüentment l’aprovació definitiva del Pressupost de l’Ajuntament de Pego per a 2015 era aprovada amb 12 vots a favor (PSPV-PSOE, Ciutadans de Pego i PP) i 2 abstencions (Compromís).
842 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!