El plenari de l’ajuntament de Pego condemna l’atemptat terrorista comès a Navarra

Durant la llarga sessió del plenari ordinari es van tractar temes com un reconeixement de crèdit i l’aprovació del reglament de servei de l’Escola d’Educació Infantil Municipal. El plenari ordinari d’ahir dijous, 30 d’octubre, va ser llarg. Aquest es va iniciar amb un minut de silenci per a condemnar l’atemptat terrorista que tenia lloc hores abans a la Universitat de Navarra. L’alcalde de la localitat, Carmelo Ortolà, proposava la qüestió per a posar de manifest que “estem farts d’estes actituds i que en una democràcia no es pot continuar amb actituds d’estes característiques.”

Entre els temes més destacats en l’ordre del dia cal posar de relleu un reconeixement de crèdit per un import de 538.204 euros destinat a pagar una sèrie de factures “amb la finalitat de fer front a les obligacions contretes en l’exercici anterior”, explicava el regidor d’hisenda.

El socialista Andreu Dominguis corroborava que “una vegada més estem fent reconeixement de crèdits per a pagar factures en períodes difícils perquè la gent ha de cobrar.” I apuntava un poc més enllà assegurant que “un 25% de les factures –presentades- encara corresponen a legislatures molt anteriors”, afegint que l’executiu “també anem a fer front a elles”.

La portaveu del PP, Maite Ferrández, demanar, al tractar-se d’un “muntant prou important econòmic, si es podia explicar d’on es trauen els recursos per a fer front”.

A la pregunta el regidor encarregat de l’àrea, l’independent Carmelo Ortolà, li va contesta que “vostè sap que en el moment d’aprovar estos pressupostos el maig de 2008 es va parlar de que es vincularia el pagament de tota una sèrie de factures a un ingrés que tenia l’ajuntament i on el seu company de partit, Fernando Gil, em va advertir, ja en aquell moment, que estava entrant en un problemàtica i em va comparar amb el cas de Fernando Luís Cartagena […] Estem parlant d’una quantitat de diners que disposa l’ajuntament de Pego i que ja vaig dir on anava a destinar-se i vaig tenir el recolzament, per majoria absoluta, dels regidors que formen este equip de govern.”

Per al•lusió el popular Fernando Gil va prendre la paraula per a recordar que ja van “advertir que es vulnerava la legalitat i que el PP anava a actuar en conseqüència i en conseqüència, desgraciadament, ha actuat.” Un altra qüestió que va tractar en aquest torn de paraules Gil va ser respecte al comentari d’Andreu Dominguis sobre les factures d’exercicis anteriors; Gil va declarar que “em pareix que són quasi 5 anys i mig de legislatura per a què encara estiguen pagant-se factures de fa 6 anys enrere.”

Abans de votar i passar de punt, Maite Ferrándiz, va interrogar al primer edil per la factura de Rusafa. A aquesta qüestió li responia Ortolà que “la factura és de tant importància i de tantes repercussions per a aquest ajuntament que pense contestar-li en un plenari extraordinari.”

L’edil d’hisenda feia una salvedat per a explicar que encara queden moltes factures per pagar, però “per suposat, cada any i cada reconeixement que va a fent-se va introduint-se i així es comunica als propietaris, com se li ha comunicat al diari ABC que té 52.000 euros reconeguts en este reconeixement de crèdit, com a d’altres.”

Finalment, la regidora popular Paqui Orihuel, expressava que l’ajuntament parla molt dels treballadors de l’ajuntament, però instava a aquest a que “de tant en tant pensaren en el que deuen a la gent d’empreses privades perquè ells també tenen dret a tenir els seus diners.”

Un altre tema que va tenir bastant protagonisme dins el plenari va estar escoleta. S’aprovava per unanimitat el seu reglament del servei inicial, però la polèmica venia al respecte del nombre de places que té permesa l’Escola d’Educació Infantil Municipal i el nombre de xiquets i xiquetes matriculats que té.

Al respecte del reglament explicava l’alcalde que es pretén “dotar a l’escola municipal d’un reglament de funcionament que definisca quines són les competències de les àrees i del personal.”

Per la seua banda, Maite Ferrándiz, preguntava “quina és la situació actual de l’escoleta?” i “per què es fa ara l’ampliació i no en abril?” referint-se a l’ampliació de ratio que s’ha sol•licitat des de l’ajuntament.

Carmelo Ortolà diferenciava entre l’increment d’unitats i l’increment de ratio per a posteriorment explicar que “quan es van donar compte, la direcció de la guarderia i la regidoria competent, de que hi havia més sol•licituds de les que realment podien cabre es va demanar un augment de ratio que a data d’avui no ha rebut contestació […] i al no autoritzar-se corresponia demanar un increment d’unitats” que implicaria dos més el que suposaria que es podria passar d’una capacitat de 41 xiquets i xiquetes actual a una de 62. Actualment s’està esperant a què s’autoritze.

Ferrándiz preguntava pel repartiment de les subvencions que no arriben a tots els matriculats. L’alcalde contestava que s’està solucionant el problema a través d’eixa sol•licitud d’increment d’unitats.

A més d’aquestes qüestions també es van presentar tres mocions que van ser aprovades, dos d’elles, per unanimitat. Sobre aquestes qüestions parlarem el proper dilluns a l’informatiu corresponent.
612 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!