El 6, 7 i 8 de juny més de 19.700 alumnes es presenten a les proves d’accés a la universitat

Un total de 18.557 estudiants matriculats han cursat Batxillerat i 1.221 procedeixen de cicles formatius. L’alumnat podrà conèixer els seus resultats a partir de les 14.00 hores del dia 16 de juny, en la convocatòria ordinària, i de les 17.00 hores del dia 12 de juliol, en la convocatòria extraordinària. La convocatòria extraordinària se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juliol.

18838871_1396653843761676_7038583633976399375_nUn total de 19.778 estudiants matriculats i matriculades en Batxillerat i cicles formatius realitzaran a partir de demà dimarts les proves d’accés a la universitat (PAU) ordinàries del curs 2016-2017, que se celebraran els dies 6, 7 i 8 de juny.

Del nombre d’alumnes matriculats en les proves, 18.557 accedeixen després d’haver cursat estudis de Batxillerat i 1.221 procedeixen de cicles formatius. D’altra banda, 11.562 de l’estudiantat aspirant són dones i els restants 8.216 són hòmens.

En les dos universitats de la província d’Alacant, les matriculacions en esta prova es desglossen de la manera següent: Universitat d’Alacant (UA) 3.239 alumnes (1.925 dones i 1.314 hòmens i), dels quals 3.079 accedeixen des de Batxillerat i 160 de cicles formatius; Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, 3.382 matriculats (2.039 dones i 1.343 hòmens), dels quals 3.298 de Batxillerat i 84 de cicles formatius.

Quant a les matrícules en fase obligatòria són 16.795 estudiants. D’elles 2.711 han estat per a la UA i 2.993 a la UMH.

L’alumnat podrà conèixer les seues qualificacions a partir de les 14.00 hores del dia 16 de juny, en la convocatòria ordinària, i a partir de les 17.00 hores del dia 12 de juliol, en la convocatòria extraordinària, en ambdós casos a través del portal de l’alumne PASEU, en la URL https://appweb.edu.gva.es/paseu/ amb la clau que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves. De la mateixa manera podrà sol·licitar i obtindre el document oficial que acredite les qualificacions de la prova d’accés a la universitat.

Els horaris de les proves queden establits de la manera següent: el dimarts 6 de juny, i el dimarts 4 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes realitzaran de 9.30 a 11.00 hores, l’examen de Castellà; d’11.45 a 13.15 hores, la prova d’Història d’Espanya; i de 15.30 a 17.00 hores, la prova de Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, o Fonaments de l’Art II.

Quant a la segona jornada, que tindrà lloc el dimecres 7 de juny i el dimecres 5 de juliol, en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s’examinaran d’idioma estranger entre les 9.30 i les 11.00 hores; de Valencià, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química, Arts Escèniques II o Geografia, entre les 15.30 i les 17 hores; i de Dibuix Tècnic II o Història de l’Art, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

Finalment, en la tercera jornada, que serà el dijous 8 de juny o el dijous 6 de juliol, en el cas de la convocatòria extraordinària, l’alumnat realitzarà les proves de Física, Cultura Audiovisual II o Història de la Filosofia, entre les 9.30 i les 11.00 h; Biologia, Disseny o Economia de l’Empresa, entre les 11.45 i les 13.15 hores; i Grec II o Geologia, entre les 15.30 i les 17.00 hores.

Cal destacar que l’estructura de la prova es mantindrà dividida en dues fases. Una primera és de caràcter general i obligatòria per a tots i totes i, una segona part, denominada fase voluntària.

La primera fase obligatòria consta de cinc exercicis. En concret, es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les quatre assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne o l’alumna, és a dir: Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger, i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, o Fonaments de l’Art II).

La nota de la fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes 5 assignatures i haurà de ser igual o superior a 4 punts. La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S’entendrà que es reuneixen els requisits d’accés quan el resultat d’aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L’estudiant podrà presentar-se en la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts, a un màxim de 4 assignatures, a triar entre les 13 assignatures troncals d’opció, cursades o no cursades, diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de Batxillerat que s’examina en la fase obligatòria, i les 3 troncals generals de modalitat que no siguen la que tinguen en la seua fase obligatòria.

Per a obtindre la nota d’admissió s’aplicaran, per a cada titulació de grau, les ponderacions de 2 de les assignatures que consten en l’annex I, les que millor qualificació final donen a l’estudiant per a cada titulació universitària. La ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en les assignatures troncals d’opció o troncals de modalitat en la fase voluntària de la PAU, i amb la qualificació de l’assignatura troncal general vinculada a la modalitat de Batxillerat obtinguda en la fase obligatòria de la PAU.

Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l’admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la fase voluntària com si és la troncal general de modalitat de Batxillerat de la fase obligatòria.

 

1451 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!