Educació obri el termini per a la creació dels bancs de llibres de XarxaLlibres

Ja està disponible al web de la conselleria l’assistent telemàtic per a emplenar el qüestionari de devolució i sol·licitar la participació en el banc de llibres: xarxallibres.edu.gva.es. El termini d’entrega de llibres i material curricular serà el dia 22 de juny per a Primària i el dia 17 de juny o el dia de finalització d’exàmens per a Secundària. Els centres podran ampliar el termini fins al 5 de juliol. Els criteris per a atorgar la conformitat dels materials seran flexibles i s’admetran sempre que l’estat dels llibres i altres materials siga acceptable, no presente dificultats per a la lectura i siguen susceptibles de ser reutilitzats.
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat l’ordre per la qual es regula la creació i posada en funcionament de bancs de llibres i material curricular en els centres sostinguts amb fons públics. L’ordre, també regula les ajudes que rebran els centres per a la reposició i renovació dels materials.

La creació d’aquestos bancs és l’objectiu final del programa #XarxaLlibres per tal de garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, alhora, complir amb l’objectiu pedagògic d’involucrar l’alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, des de valors com la solidaritat i la corresponsabilitat. Per tal de facilitar les tasques burocràtiques als centres, Educació assignarà dos hores lectives setmanals al coordinador del banc de llibres de cada centre i ha flexibilitzat els terminis de la recepció de llibres i materials curriculars.

Les famílies disposen d’un assistent telemàtic mitjançant el qual emplenaran un justificant dels llibres que es tornaran juntament amb una sol·licitud de participació en el banc de llibres. Les famílies que no disposen de connexió a Internet podran realitzar la sol·licitud en el centre educatiu on també rebran assessorament. Cal remarcar que el formulari serà diferent, segons si s’ha participat o no en la primera fase de #XarxaLlibres. Enllaç al formulari: xarxallibres.edu.gva.es

Una vegada emplenat el formulari, les famílies lliuraran al centre el lot de llibres junt al formulari telemàtic en paper, fins al 22 de juny en el cas d’Educació Primària i fins al 17 de juny o el dia de finalització d’exàmens pendents, en el cas de Secundària. En tots els casos, l’alumnat podrà disposar dels seus llibres per tal de preparar les proves finals.

Si no es pot realitzar la recepció dels materials i el centre necessita una ampliació de termini, podrà organitzar la recepció fins al 5 de juliol. L’assistent telemàtic també es mantindrà disponible fins a aquesta data, tant per a aquestos casos en què els centres amplien els terminis com per als casos de l’alumnat que no haja lliurat el material per haver de preparar proves finals.

D’altra banda, les famílies que matriculen els seus fills i filles en 1r de Primària, només hauran de sol·licitar la participació al banc de llibres i rebran en el seu moment el lot corresponent al curs que inicien.

Comprovació dels llibres i pagament de la segona fase
En la següent fase, la Comissió per a la Coordinació i Gestió del Banc de Llibres verificarà el nombre i l’estat dels llibres lliurats i validarà la informació emplenada per les famílies. El procés de comprovació i validació del material es realitzarà al centre fins al 15 de juliol.

La recepció dels materials l’organitzarà i supervisarà la direcció del centre mitjançant la comissió per a la coordinació i la gestió del banc de llibres i del coordinador del programa que s’haja designat. Així, es podran organitzar comités per nivells educatius o per aula, formats per tutors i, de manera voluntària, famílies i alumnat, perquè col·laboren, tant en la fase de recepció com en la resta del procés.

Els criteris per a atorgar la conformitat dels materials seran flexibles i s’admetran sempre que l’estat dels llibres i altres materials siga acceptable, no presente dificultats per a la lectura i siguen susceptibles de ser reutilitzats.

Una vegada validada la informació i comprovats els lots de llibres lliurats, es traurà un percentatge per a cada sol·licitud. Com a exemple, una família que lliure en les condicions estipulades 9 llibres de 10, tindria assignat un percentatge d’un 90% que s’aplicarà a l’hora de pagar les ajudes de la segona fase de #XarxaLlibres.

Posteriorment, aquestes dades es bolcaran en una aplicació informàtica, a la qual també tindran accés els ajuntaments, per tal que tramiten el pagament de la segona fase de les ajudes basant-se en el percentatge calculat. Així, en l’exemple que hem exposat, la família que ha lliurat 9 de 10 llibres d’un fill o filla rebria 90 euros del màxim de 100 que el programa #XarxaLlibres preveu en la segona fase per al xiquet o la xiqueta.

Per als cursos de 1r i 2n de Primària, a causa de l’especificitat del material emprat en aquestos cursos, s’emetrà un xec-llibre per a cada alumne o alumna en els mateixos centres i es lliurarà a les famílies per tal que adquirisquen els llibres de text. L’import màxim abonat serà de 160 euros.

Per a la resta de nivells educatius, els centres, atenent criteris de corresponsabilitat i sostenibilitat, reutilitzarà els llibres de text i materials curriculars amb la finalitat de racionalitzar la despesa pública. Es realitzarà la reposició d’aquell material que no reunisca les condicions necessàries per a ser reutilitzat, el corresponent a matèries de nova implantació o aquell que el professorat considere imprescindible substituir per criteris pedagògics. En aquestos casos, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport proveirà els centres de la dotació pressupostària corresponent.
909 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!