Continua el pagament de factures de l’anterior mandat

64.000 euros estan destinats a pagar factures de la legislatura anterior. Es modifica l´ordenança reguladora de la taxa per a l´expedició de llicències urbanístiques per a evitar problemes interpretatius i ningú puga pagar menys. A més, s´aprova la venda d´una parcel·la de 125 m2 en el sector de Verdales. De nou 6 punts queden sobre la taula per falta de majoria absoluta. En el plenari ordinari del mes d´abril el primer punt que es va aprovar va ser una modificació de crèdit que permetrà que al voltant de 537.000 euros es puguen destinar a altres partides que ja estan en execució o en altres partides noves. A més, permetrà que es puga pagar una indemnització de 20.000 euros corresponent a una parcel·la del Calvari I i que s´arrossega de la legislatura anterior. Ho explicava el regidor d´hisenda, el nacionalista Joan Carles Cambrils.

La socialista Ana Aparisi en la seua intervenció ha ressaltat la gestió de l´equip de govern, que ha intentat pagar els deutes heretats d´altres governs.
L´alcalde del municipi, Carmelo Ortolà, es pregunta si realment van governar tan bé l´equip anterior.

A continuació es donava compte d´un reconeixement de crèdit que sumava 100.000 euros per a pagar factures d´altres anys, d´aquesta partida, 64.000 euros, apuntava Cambrils estan destinats a pagar factures de l´anterior legislatura

Un altre tema tractat va estar la modificació de l´ordenança reguladora de la taxa per a l´expedició de llicències urbanístiques, una ordenança que una empresa com Fadesa ha intentat utilitzar per a pagar una taxa menor a la resta de constructors locals. Ortolà puntualitzava que es modifica perquè no es produisquen problemes interpretatius i que totes les empreses paguen el que s´ha de pagar, ni més ni menys.

Pego ja forma part de la Xarxa Afic de comerç. Un programa que en paraules del regidor de comerç modernitzarà el comerç de Pego i el tindrà en el primer plànol d´aquest sector

Ortolà assegurava que ha estat la dinàmica general del govern actual, tenir ajudes externes i estar comunicat amb l´exterior. Aparisi explicava que es té en compte a tota la població.

Una altra gestió que s´aprovava en aquest plenari era l´alienació de la parcel·la de Verdales, perquè no requeria del metres quadrats necessaris per a poder edificar VPO. Cambrils es pregunta qui va fer la reparcel·lació de Verdales. Ana ho puntualitza en un exemple i es pregunta com es va poder comprar al preu d´aleshores.

Com en altres plenaris 6 punts es van quedar sense discutir per falta de majoria absoluta.
796 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!