5 obres del Pla E 2010 ja acabades

Es tracta de les obres de menor quantia que no necessitaven fase de concurs. La majoria d’elles eren reparacions en els distints col•legis públics de la localitat. Tres dels 19 projectes han quedats deserts i ha de tornar a obrir el concurs. Un queda sense adjudicar. Actualment, cinc grans projectes estan en execució.
A 18 de maig de 2010 coneixíem que 5 dels 19 projectes d’inversió presentats per l’Ajuntament de Pego al Pla E 2010, ja s’han finalitzat. Es tracta d’obres menors, però necessàries per al millor funcionament dels centres escolars públics de Pego i per a una millor orientació al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Aquesta notícia la confirmava la regidora d’urbanisme, Anna Aparisi, ahir dimarts en el programa ‘Taula Oberta’ d’aquesta casa.

Les obres són les següents:

1. Actuació en matèria de protecció del C.P. Carolina Sala dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 7 dies. Import amb impostos: 7.579,44 euros.

2. Actuació de reparació dels serveis al C.P. Ambra dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 2. Termini d’execució: 15 dies. Import amb impostos: 3.697,20 euros.

3. Actuacions de reparació de la impermeabilització del C.P. Ambra dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 15 dies. Import amb impostos: 3.550, 17 euros.

4. Actuació de reparació de la pista poliesportiva del C.P. Rosalia Bondia dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 7 dies. Import amb impostos: 10.709,46 euros.

5. Instal•lació d’elements de senyalització turística al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Adequació i senyalització de sendes, circuits i camins autoguiats. Previsió de persones a ocupar: 1. Termini d’execució: 15 dies. Import amb impostos: 2.070,60 euros.

La resta de projectes, estan quasi tots adjudicats menys 4. Tres d’ells perquè han quedat deserts ja que la documentació aportada per les empreses interessades en dur a terme els projectes no estava ben complimentada. Explicava la regidora d’urbanisme que amb eixes tres obres que s’han quedat desertes “s’ha de tornar a iniciar tot el procediment que ja s’havia fet perquè les empreses tornen a presentar documentació”.

Les obres, en qüestió, en les que es tornarà a iniciar el procés de presentació de propostes són:

1. Actuació de millora en l’eficiència i estalvi energètic de la xarxa d’enllumenat públic del sector II. Més concretament es tracta de la renovació de les instal•lacions de l’enllumenat exterior municipal amb l’objecte de reduir el consum energètic. Previsió de persones a ocupar: 1. Termini d’execució: 3 mesos. Import amb impostos: 56.834,20 Euros.

2. Implantació de xarxa WI-FI local en el casc urbà. Un projecte basat en la instal•lació de xarxes inalàmbriques d’accés WI-FI en edificis i instal•lacions municipals del nucli urbà. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 4 mesos. Import amb impostos: 38.331,97 euros.

3. Implantació d’un S.I.G (Sistema d’Informació Geogràfica) per a la gestió i manteniment de la senyalització vial urbana, xarxes de subministrament, jardineria i control d’ocupacions. El que implica una modernització de l’administració municipal mitjançant l’establiment de processos de gestió documental, digitalització i accés a xarxes de comunicació d’alta velocitat, fixes i mòbils. Un S.I.G és una integració organitzada de maquinària, programació i dades geogràfiques dissenyades per a capturar, emmagatzemar, manipular, analitzar i desplegar en totes les seues formes la informació geogràficament referenciada a fi de resoldre problemes complexos de planificació i gestió. També pot definir-se com un model d’una part de la realitat referit a un sistema de coordenades terrestre i construït per a satisfer unes necessitats concretes d’informació. En el sentit més estricte, és qualsevol sistema d’informació capaç d’integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar la informació geogràficament referenciada. En un sentit més genèric, els SIG són ferramentes que permeten als usuaris crear consultes interactives, analitzar la informació espacial, editar dades, mapes i presentar els resultats de totes estes operacions. La raó fonamental per a utilitzar un SIG és la gestió d’informació espacial. Previsió de persones a ocupar: 2. Termini d’execució: 4 mesos. Import amb impostos: 55.796 euros.

El projecte no adjudicat és la substitució de làmpades existents i instal•lació de sistemes de regulació per reductor de flux al Calvari i a la piscina coberta i manteniment de làmpades existents de vapor de sodi d’alta pressió a Verdales. És un projecte de renovació de les instal•lacions d’enllumenat exterior municipal amb l’objecte de reduir el consum energètic. Previsió de persones a ocupar: 1. Termini d’execució: 3 mesos. Import amb impostos: 61.943,62 euros.

La situació actual del desenvolupament del Pla E 2010 era expressada per la regidora d’urbanisme com que les obres “han anat unes darrere d’altres, han anat adjudicant-se molt bé”. I és que informava que hi ha cinc projectes que ja estan en execució.

1. Substitució de la xarxa d’aigua potable en el carrer Picadora. Un projecte de substitució de materials i tecnologies en les xarxes de distribució d’aigua. Previsió de persones a ocupar: 6. Termini d’execució: 2 mesos. Import amb impostos: 96.279,79 euros.

2. Modificació de la xarxa de clavegueram del carrer Capità Cendra. Aquest és un projecte de millora en el claveguera, depuració i reutilització de les aigües residuals. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 1 mes. Import amb impostos: 58.785,34 euros.

3. Habilitació parcial de l’edifici de Serveis Socials per a taller de persones en situació de dependència. El que implica l’adequació, rehabilitació o millora d’edificis de propietat municipal per a l’atenció a persones en situació de dependència, així com la supressió de barreres arquitectòniques. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 4 mesos. Import amb impostos: 89.484,36 euros.

4. Adequació de local municipal per a Ràdio Pego. Aquest projecte entraria en la qualificació de construcció, adequació i millora de centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 5 mesos. Import amb impostos: 105.350,61 euros.

5. Millora de la infrastructura informàtica municipal en relació amb el Pla de Modernització local; amb l’adquisició d’equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament de la informació. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 2 mesos. Import amb impostos: 89.146,01 euros.

Sobre dos dels projectes en execució, més concretament de l’adequació d’un local municipal per a l’adequació i millora de Ràdio Pego, el portaveu del Bloc, Àngel Sendra, expressava el seu content “perquè s’haja posat en marxa ja”. Expressava que “sembla que a tots ja ens cansa pujar a un tercer pis i ens alegra perquè a més de ser pioners en la implantació de la ràdio local, ara li estem donant-li una qualitat i un servei que a tots ens beneficiarà”. I és que és la primera vegada en la història de Ràdio Pego que aquesta s’ubicarà en una planta baixa permetent l’accessibilitat de tot tipus de públic.

Al respecte de l’habilitació parcial de l’edifici de Serveis Socials per a taller de persones en situació de dependència, el regidor de l’àrea, Àngel Sendra afirmava també alegrar-se “perquè cada vegada tenim més serveis, estem donant més serveis a la població i les instal•lacions actuals es quedaven menudes”. També explicava Sendra que quan estiga acabada la Casa de Serveis Socials, rehabilitació que s’ha dut a terme en diverses fases pel seu cost econòmic, “la derivació entre les tècniques serà molt més fluida”. Així mateix, amb aquesta obra s’aconseguirà donar-li una accessibilitat al servei que era necessària, però que no s’havia aconseguit fins el moment.619 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!