El plenari de Pego aprova definitivament el pressupost i la plantilla de personal per a 2013

Ho fa en un plenari extraordinària després de desestimar les tres al·legacions presentades per UGT i dos de les treballadores afectades per les amortitzacions de plaça que contempla la nova plantilla.
Ahir a l’Ajuntament de Pego es va celebrar un plenari extraordinari per a aprovar definitivament el pressupost i la plantilla de personal de 2013. Normalment, els pressupostos, una vegada passat el període d’exposició al públic solen aprovar-se automàticament. No obstant això, si es presenten al·legacions durant eixe període s’han d’estimar o no i, una vegada fet este tràmit, es poden aprovar el pressupost i la plantilla de personal.

Així les coses, ahir s’aprovava “el Dictamen de la comissió informativa nº2 de 15 de gener sobre aprovació definitiva del pressupost general municipal i plantilla per a 2013”. Eixe dictamen inclou les tres al·legacions presentades al pressupost i a la plantilla, una presentada per UGT i les altres dos per dos de les treballadores de l’Ajuntament de Pego afectades per les amortitzacions de plaça que contempla el document. Al dictamen es proposa “desestimar les al·legacions”. Recordem que el nou pressupost contempla l’amortització de 12 places, 4 d’elles ocupades actualment per personal interí de l’Ajuntament de Pego i alguns reajustaments de llocs de treball.

El pressupost municipal i la plantilla per a 2013 eixia aprovat definitivament per majoria simple. L’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) votava a favor i emetia 7 vots favorables (tenint en compte l’absència de la socialista Pepa Sendra). El mateix nombre d’abstencions, 7. 2 per part del Bloc-Compromís que matenien el seu vot, l’efectuat en l’aprovació provicional, i 5 abstencions més del PP. En este cas el primer partit de l’oposició canviava el seu vot respecte al mes de desembre, quan votava en contra de l’aprovació definitiva dels pressupostos.

Després de dos anys de pressupost prorrogat, l’Ajuntament de Pego comptarà amb 9.157.430 euros pressupostats per a 2013.
527 Visites

Deixa un comentari

Open chat
Hola!!