Ràdio Pego no emetrà publicitat electoral durant la campanya dels comicis generals

Seguint els preceptes de la Llei Orgànica 10/1991 de publicitat electoral d’emissores municipals de radiodifusió sonara.
Davant la imminència de l’inici de la campanya electoral per als comicis generals, que s’enceta el divendres 4 de desembre i s’estendrà durant quinze dies, fins el divendres 18 de desembre, Ràdio Pego, com a emissora pública municipal, ha consultat com es regula el seu paper. És la Llei Orgànica 10/1991, de 8 d’abril, de publicitat electoral d’emissores municipals de radiodifusió sonara qui ho fa.

Esta Llei explica en el seu preàmbul que «A fi d’evitar la distorsió que podria produir-se en el desenvolupament de les diverses campanyes electorals, i en especial en les de caràcter general i autonòmic, al produir-se una multitud de missatges publicitaris inserits en un nombre considerable d’emissores de radiodifusió local, a les que seria molt difícil aplicar els criteris de proporcionalitat en el repartiment d’espais gratuïts de propaganda electoral que es regula en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la inserció gratuïta d’estos espais es reserva exclusivament per a les campanyes d’àmbit municipal».


La Llei 10/1991 ho regula en un article únic que reproduïm (traduït), a continuació:

«Article únic.

1. No poden contractar-se espais de publicitat electoral en les emissores de radiodifusió sonora de titularitat municipal.

2. Els partits, federacions, coalicions i agrupacions que concórreguen a eleccions municipals tindran dret durant la campanya electoral a espais gratuïts de propaganda en les emissores de titularitat municipal d’aquelles circumscripcions on presenten candidatures. Els criteris aplicables de distribució i emissió són els establits en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

3. Les emissores de radiodifusió sonora de titularitat municipal no distribuiran espais gratuïts per a propaganda electoral en les eleccions diferents de les municipals.

4. El respecte al pluralisme i als valors d’igualtat en els programes difosos durant els períodes electorals per les emissores de radiodifusió sonora de titularitat municipal quedarà garantit per les Juntes Electorals corresponents, en els termes que preveu la legislació electoral per a els Mitjans de comunicació de titularitat pública».
1540 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!