Per unanimitat s’aprova el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2010

Aquest pla contemplarà la incorporació del clavegueram, a més de la pavimentació de les voreres, el cablejat de l’enllumenament públic soterrat o la possibilitat de la incorporació a les cases de gas ciutat en un futur. Aquesta actuació també contempla la millora en altres carrers del poble. En el plenari extraordinari celebrat aquest matí la meitat dels punts de l’ordre del dia han estat aprovats per unanimitat. El primer que ha rebut el vist-i-plau de tota la corporació municipal ha estat l’aprovació del Pla Provincial d’Obres i Serveis, anualitat 2010 i previsió per a 2013. Un Pla que en principi finançat d’una banda per la Diputació d’Alacant i de l’altra per l’ajuntament de Pego i si la Diputació no l’aprovara el pagaria íntegrament el consistori pegolí.

Enguany la proposta “comprèn tot el que és el carrer Capità Sendra que en l’actualitat no té clavegueram d’aigües fecals”, explicava la regidora d’urbanisme, la socialista Anna Aparisi que avançava que “de moment, s’arreglaran les voreres, el paviment rodat i s’arreglarà el sanejat. Així mateix es previndrà l’enllumenat públic soterrat” i afegia que “de moment, el que és el gas estem esperant fer un conveni en la companyia”.

Altres carrers que també estarien inclosos en aquest Pla Provincial i en els que es pavimentarien són el carrer Mestre Esteve, Nou, Sant Roc, Mestre Berenguer i Sant Ferran. Una obra que ascendiria a “245.654’99 euros. Un 35% a càrrec de l’ajuntament i 65% a càrrec de Diputació si ens donen la subvenció”, detallava Aparisi.

El Bloc votava a favor “ja que la pavimentació dels carrers és un pla de manteniment i trobem molt bé l’actuació del Capità Sendra perquè la gent podrà traure el clavegueram al carrer”. Per part del grup popular, Maite Ferrándiz assegurava que “és una necessitat, tot i que hi ha altres carrers que potser tenen més necessitats que este, però anem a votar a favor”. També estava d’acord el grup de Ciutadans de Pego “perquè creiem que és una necessitat”.


També s’aprovava per unanimitat l’adhesió al conveni marc entre la Conselleria de Medi Ambient i l’entitat Eco Embalajes España S.A., una entitat aquesta “que s’encarrega de reciclatge de cartró i envasos lleugers”, va explicar el regidor de residus, el socialista Andreu Dominguis que ahir va acudir, precisament a una reunió d’alcaldes i representants municipals amb aquesta mateixa empresa. El punt del plenari implica “la renovació del conveni” perquè ja han passat cinc anys de la seua signatura. “Segons el regidor socialista aquest conveni “és bo per tots els quilos que ens lleven per l’arreplegada selectiva així tenim menys quilos a pagar a la planta de transformació”.

Des del Bloc s’adherien perquè “estan a favor del reciclatge”. Tot i això Àngel Sendra, portaveu del grup nacionalista li “pegava el toc al regidor per tal que el conveni tinga en compte els voltants dels contenidors que solen acumular molts residus i seria convenient que s’arreplegaren”.

La resta de partits també es mostraven favorables a la renovació del conveni.


Al voltant de la creació del ‘Diari de Sessions del Ple’ no va obtenir el suport de tot el plenari, ja que el PP va votar en contra. La finalitat de la proposta és “l’arreplegar literalment i íntegra les intervencions que hi haurà en el plenari tant en suport escrit com en arxiu sonor de manera que el llibre d’actes tinga un contingut estrictament reglamentari dels punts tractats”, explicava l’alcalde, l’independent Carmelo Ortolà.

Des del PP, la seua portaveu demanava que “se li fera una crida al secretari perquè no està d’acord en la seua impressió” ja que creu que s’ha de ser conseqüents de les intervencions de cadascú. A més preguntava on constarà una intervenció que es demane que conste en acta.

“La creació del llibre diari no coarta ni obsta en res a les formalitats ni al que diu el reglament respecte al llibre d’actes. El que diu el llibre d’actes és que qualsevol regidor podrà sol•licitar que conste íntegrament el que diga”, aclaria el secretari municipal.

També demanava la portaveu popular que es deixara clar el període en què es publicaria el llibre, al que el secretari contestava que s’intentarà fer amb simultanietat a les actes dels plenaris.

Per últim, el secretari explicava que és el que el tira cap a rere quan llig algunes intervencions de les actes:


Per unanimitat s’aprova la modificació de les clàusules de la contraprestació econòmica dels acords de delegació de la recaptació en executiva amb la Diputació Provincial que han de veure amb la recaptació dels impostos que realitza SUMA actualment, segons explicava Carmelo Ortolà.

El que no es podia aprovar perquè l’equip de govern no tenia la majoria absoluta, ja que el regidor de festes i joventut, Ricardo Cabrera estava absent en aquesta sessió plenària i per tant s’ha deixat damunt la taula l’eixamplament de l’acord de delegació de competències en la recaptació en executiva, referint-se a la possibilitat que SUMA recapte les factures de publicitat impagades de Ràdio Pego, com exposava Ortolà.

El PP s’abstenia perquè tot i que estan d’acord “amb què es cobre tot mitjançant SUMA però no estem d’acord en la gestió que està portant-se des de Ràdio Pego”.


En el punt següent que tractava l’adhesió a la instrucció per part de la Diputació de l’expedient per a la concessió de distincions a alcaldes a partir del 1979, el Bloc canviava el seu sentit del vot i votaven en contra perquè “tot i que el nostre grup considera que és una iniciativa que està molt bé reconèixer aquestos alcaldes, no ens trobem ben informats […] sobre a qui van a donar-se aquesta medalla d’or”.

Des del PP recolzaven el punt “siguen les persones que siguen trobem que si els seus pobles els han donat el seu recolzament per a estar al capdavant dels seus ajuntaments, els seus mèrits tindran”.

Des de Ciutadans de Pego explicaven que el tema és un tant estrany ja que l’adhesió arribava “quan ja està fixada la data per a donar aquestes condecoracions, el proper dissabte”, tot i que des de la formació consideraven que “és una situació justa i ens adherim a ella”.

Des del PSPV votaven a favor perquè “es dóna el reconeixement a tota una tasca independentment del partit que siguen”, tot i que “des de diputació es van enviar 4 línies” sense especificar quan el plenari per a elegir a les persones ja s’havia celebrat, informava la regidora socialista Anna Aparisi.


L’últim punt aprovat va estar la renovació del Consell Escolar Municipal arribant, en aquesta ocasió, al nombre màxim de representants que pot tenir aquesta entitat, 30, per la incorporació de representants del primer cicle de l’escoleta municipal, de l’EPA i representants de l’administració educativa.

Des del Bloc tot i estar d’acord amb la renovació s’exigia l’assistència dels representants de l’administració educativa al Consells per tal de què conegueren i s’assabentaren de les reivindicacions educatives municipals.

416 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!