Penúltim informe de reparo per la recollida del fem a Pego

L’Ajuntament encara arrossega informes de reparo d’Intervenció derivats de la llarga durada del procés d’adjudicació definitiva del servei de recollida i transport de residus del municipi.
En el darrer plenari ordinari de febrer el departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Pego encara va donar compte dels informes de reparo que el consistori ha acumulat donada la llarga durada del concurs d’adjudicació del servei de recollida i transport de residus sòlids del municipi.

Així, en este últim plenari Intervenció va pujar a plenari dos informes relacionats amb el pagament a CESPA. El primer referent a les factures de pagament a favor de la mercantil en concepte de recollida de fem dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre. “Per haver superat l’acumulat de les obligacions reconegudes l’import màxim que permet el procediment de contractació pel que fa ser adjudicat el servei”.

El segon en relació al lloguer de vehicles per a la recollida i transport del fem dels mesos de juliol, agost, setembre i octubre, “al no haver-se tramitat el corresponent expedient de contractació”.

És justament els mesos que recull este segon informe -fins a octubre- que fa pensar en què encara queda, almenys, un nou informe de reparo derivat del contracte de CESPA durant el període de transició fins a la contracció definitiva, per concurs, de l’adjudicatària de la recollida i transport del fem a Pego.

L’empresa que finalment va guanyar el concurs, SAV, va començar el servei el mes de desembre de 2013.

714 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!