Pego rebrà 1.260€ més al mes per les entregues a compte de la participació en els tributs de l’Estat

És un dels 61 ajuntaments que al territori valencià veurà augmentar els ingressos en este capítol en el pressupost 2016. Els altres 481 municipis apreciaran una baixada que, com a mitjana, és de l’1.9%. Per a calcular el repartiment de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) es tenen en compte tres paràmetres: població, esforç fiscal i el cridat invers de capacitat tributària.
Fa pocs dies podíem llegir en la premsa autonòmica i estatal que, malgrat la millora de l’economia en el conjunt del país segons les dades oferides pel Govern en funcions, Hisenda havia previst rebaixar la previsió de la Participació en els Ingressos de l’Estat. Així, a la Comunitat Valenciana la retallada del Ministeri d’Hisenda als ajuntaments s’ha calculat en 38 milions d’euros, el que suposa una baixada de l’1’9%.

No obstant això, hi ha excepcions. Dels 542 municipis valencians, 61 d’ells rebran més diners que l’any passat per part de l’Estat. Són 27 de la província de Castelló, 21 de València i 13 d’Alacant. I, un d’eixos 13 municipis alacantins és Pego.

L’any 2015 Pego va rebre de la Participació en els Ingressos de l’Estat un total d’1.948.279,56€ o el que és el mateix, 162.356,63€ al mes. En 2016, està previst que Pego reba per part de l’Estat una transferència de 1.963.399,72€, el que es traduïx en 163.616,64€ al mes. Això suposa que en 2016 Pego rebrà 1.260,01€ més al mes, és a dir, 15.120,12€ més a l’any.

Les entregues a compte de la participació en els tributs de l’Estat és el segon major ingrés que reben els ajuntaments després de l’IBI, per la qual cosa una bona previsió sempre resulta una notícia positiva, en tant que permet afrontar les despeses municipals amb major folgança i suposen un alleugeriment a l’hora d’elaborar els pressupostos.

Estes entregues són un avanç del finançament estatal i es calculen segons la previsió de recaptació per a cada exercici, és a dir, segons l’estimació que l’Estat fa dels ingressos que tindrà enguany per IRPF, IVA i impostos especials. Per a calcular el repartiment es tenen en compte tres paràmetres: població, esforç fiscal i l’anomenat invers de capacitat tributària. Les capitals de província, de comunitat autònoma o les ciutats de més de 75.000 habitants tenen un règim de finançament distint i reben una partida addicional major dels tributs. Pego es troba, per la seua població, en el Règim General.
863 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!