Pego presenta 5 projectes per a desenvolupar en el Pla Camps

Habilitació de 4 aules per a usos múltiples, implantació d’un punt verd, construcció d’un aparcament públic a la Plaça de l’Antic Regne de València, construcció d’un recinte poliesportiu d’usos múltiples i l’habilitació del bar de la Plaça del Mercat. Els projectes van ser aprovats per 8 vots a favor de l’equip de govern i 6 en contra del PP. Ahir dijous a les 8’30 del matí es va celebrar un plenari extraordinari que tenia com a únic punt de l’ordre del dia l’aprovació de l’autorització dins del Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana per al finançament dels projectes d’inversió.

El plenari començava amb l’explicació d’una esmena presentada per la portaveu del PP, Maite Ferrándiz, un dia abans de la celebració del plenari extraordinari, en què l’oposició proposava dos projectes alternatius als presentats per l’equip de govern. L’explicació de la presentació d’aquests projectes la fonamentava Ferrándiz, en el fet que “l’alcalde li va dir al Delegat del Consell que es consensuarien els projectes, cosa que no s’ha fet, i trobem que els projectes de presenta la corporació municipal no s’adapten a l’objectiu del Pla”.

Els projectes proposats pel PP, presentats un dia abans del plenari extraordinari sense valoració econòmica, consisteixen en la construcció d’una residència per a la tercera edat i la construcció d’un aparcament soterrat de dues plantes sota el camp de futbol Cervantes. Eduardo Siscar, regidor popular:

L’alcalde, a l’observació de Maite Ferrándiz sobre la seua reunió amb el Delegat del Consell, va explicar-li que ell amb José Ciscar “va parlar diverses coses, que es presentaran els projectes en comissió informativa, no he parlat mai de consensuar projectes” el que va dur al primer edil recordar-li a la portaveu popular que “vostès tenen coneixements dels projectes des del dia que vam tindre la Comissió Informativa, moment en el que vostè, si ja tenia coneixement d’estes coses hauria d’haver argumentat en la Comissió Informativa que per part del seu grup hi havia d’altres propostes i no limitar-se a abstenir-se”.

Una vegada explicats els projectes presentats pel PP l’alcalde va obrir una ronda de torn de paraula per a saber l’opinió de la resta de partits que conformen la corporació municipal. En primer lloc el portaveu del Bloc, Àngel Sendra, va expressar-li al PP que “està molt bé que us preocupeu per aquestos temes”, referint-se a la residència, informant-los que “estem negociant, intentant tenir uns terrenys adequats per a tenir una residència”. Pel que respecta als aparcaments, Sendra estava d’acord en el fet que “falten més aparcaments a Pego” i recordava que “si que s’ha estudiat el cas de fer aparcaments sota el Cervantes […] però donava més dificultats tècniques que l’aprofitament que anava a fer-se”, posava com a exemple d’aquestos problemes la Replaceta. Sendra també feia referència al pressupost del projecte presentat pel PP, que estava segur que “se’n pujaria molt, perquè dins del que ens donen gastar-ho tot en això, no sé com quedaria”. De tota manera, assegurava Àngel Sendra que si el Bloc governés sol s’hagués optat per “fer l’institut ahí”.

Per la seua banda la portaveu del PSPV, Anna Aparisi creia que “les propostes del PP per a ells estan bé, el fer una residència està molt bé, és correcte, però fer una residència val molts diners”. Una quantitat que ronda, segons Aparisi, al voltant de 5 milions d’euros, una xifra que supera amb escreix els 2.239.514 euros que li correspon a Pego per tenir una població de 11.043 habitants. Per a la socialista passa una cosa semblant amb un aparcament de les característiques del proposat pel PP, que rondaria, segons Aparisi els 2 milions d’euros “podent fer poc més que l’aparcament”. Per tant, Anna Aparisi explicava que “el que planteja este equip de govern és fer estes obres que pense que estan ben plantejades”. Al voltant de la residència comentava que “tenim un conveni fet ja amb l’empresa que està fent Calvari II i sé de bona fe que ho saben perquè han parlat amb el gerent de l’empresa”. Avançava Aparisi que els terrenys per a eixa residència podrien ser de titularitat municipal a finals d’aquest any, uns terrenys de 12.000 m2 situats a les Verdales.


L’alcalde, Carmelo Ortolà, reflexionava que “si el decret es va aprovar el 20 de febrer, el PP ha tingut dos mesos de temps per a haver presentat a darrera hora els projectes”. Afegia Ortolà que “tan de bo eixes obres es pogueren incloure en el Pla d’Inversió Productiva […] però el preu possiblement siga més del doble dels diners destinats a Pego”. És per això que Ciutadans de Pego “no anem a donar suport als projectes del PP no perquè no siguen bones, sinó perquè no entren dins l’aportació econòmica”. A més, exposava que “és millor fer petites àrees d’aparcament per tot el poble en comptes de concentrar-les totes en una mateixa zona”.

L’esmena del PP no va ser aprovada ja que va obtenir 6 vots a favor i 8 en contra. Una vegada debatut aquest tema es passa a donar compte dels cinc projectes presentats per l’equip de govern per presentar al Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

El primer projecte, l’habilitació de 4 aules per a usos múltiples l’explicava el regidor de serveis socials, Àngel Sendra que assegurava que “és un punt necessari per tal de concentra les associacions de Pego en un mateix lloc”, en aquest cas en els baixos dels nous habitatges de protecció oficial. El projecte té un cost total de 232.443 euros amb una durada de 3 mesos d’execució.

El segon projecte tracta la implantació d’un punt verd al municipi de Pego, és a dir, un nou ecoparc que substituisca l’actual, ja que segons explicava Andreu Dominguis, regidor de residus, “després de veure que el punt net resulta un poc ineficaç perquè els contenidors són molt alts s’ha decidit reubicar-lo i modernitzar-lo” a més de traure’l de l’interior de la zona urbana, en aquest cas en un terreny dotacional paral•lel a la carretera de l’Atzúvia. El projecte té un cost de 298.887 euros i una durada de 4 mesos d’execució.

En tercer lloc, la construcció d’un aparcament públic soterrat a la Plaça de l’Antic Regne de València. Un projecte que presentava la regidora d’urbanisme, Anna Aparisi, que destacava que disposarà de 78 places soterrades més les de superfícies. A més, ressaltava que la ubicació de l’aparcament té “com a principal objecte dinamitzar l’àrea comercial del centre del poble”. El projecte és el més important econòmicament parlant i està valorat en 1.117.536 euros i una durada de 9 mesos de construcció.

En quart lloc, es proposava la construcció d’un recinte poliesportiu d’usos múltiples “per la gran quantitat d’instal•lacions esportives que estan deteriorades”, explicava la regidora d’esports, Marian Tamarit, que assegurava que “la intenció és que puguen haver més pistes de bàsquet i futbol sala i que aquest espai es puga utilitzar per altres usos, com realitzar la gala de l’esport o que assagen confraries o les Dansaires d’Uxola”. El projecte, que s’ubicaria als terrenys municipals que hi ha sota la guarderia, està pressupostat en 527.763 euros i una durada de 6 mesos d’execució.

En darrer lloc, l’habilitació del bar de la Plaça del Mercat, que argumentava la regidora de comerç, Pepa Sendra explicant que “els bars, a més de donar servei a la gent també dóna beneficis a qui el regenta i a l’ajuntament a l’arrendar-lo”. El projecte està valorat en 62.882 euros i una durada de 2 mesos.

El PP va expressar el signe del seu vot, negatiu, perquè “si bé alguna de les coses creiem que són favorables per al poble, no estem d’acord en el conjunt en sí. Creiem que no és l’objectiu del pla perquè no va a generar una perspectiva de futur ni millores per al poble”.

Carmelo Ortolà es posicionava en defensa dels projectes presentats, que sumen 2.239.514 euros, la quantitat assignada pel Pla d’Inversió de la Generalitat, perquè “invertir en un projecte és molt bonic, però hi ha moltes necessitats al poble i se’ls ha de fer front a totes, perquè cap sector és preferent”.

Els projectes van ser aprovats per 8 vots a favor, per part de l’equip de govern (CdP, PSPV i Bloc) i 6 en contra, del PP.

725 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!