Pego paga les seues factures en un període mitjà de 42,98 dies

Fins ara s’han pagat 981 factures per un valor de 954.507€. Queden pendents de pagament 225 factures per un import de 340.663€. Així, en este tercer trimestre l’Ajuntament de Pego hauria d’afrontar el pagament de factures per un import total d’1.295.170€. Els informes d’Intervenció referents al pla d’ajustament i l’execució pressupostària, indiquen que l’Ajuntament de Pego està complint amb tots dos.

Hui al ple ordinari de desembre Tresoreria i Intervenció han donat compte dels informes de morositat, pla d’ajustament i execució pressupostària de l’Ajuntament de Pego respecte del tercer trimestre de 2017.

L’informe de Tresoreria sobre el període mitjà de pagament de les factures en el tercer trimestre de 2017, indica que este ha estat de 42,98 dies. Dins el període legal s’han realitzat 939 pagaments per un import total de 844.609,66€. Fora del període legal s’han pagat 42 factures per import de 109.897,46€.

L’informe també assenyala que les factures que en estos moments estan pendents de pagament tenen un període mitjà de pagament de 32,19 dies, dels quals estan dins el període legal 193 per import de 261.608,35€ i fora del període legal queden 32 operacions per import de 79.055,36€.

Així les coses, en este tercer trimestre l’Ajuntament de Pego haurà d’afrontar el pagament de factures per un import total d’1.295.170€.

D’altra banda, des d’Intervenció han informat que l’informe de seguiment del pla d’ajust al que es va comprometre l’Ajuntament de Pego el 30 de març de 2012, en el 3r trimestre de 2017, indica que l’Ajuntament de Pego «complix amb el que venia regulat».

L’informe sobre l’execució pressupostària del 3r trimestre de 2017 de l’Ajuntament de Pego també indica, segons assenyalava l’auxiliar d’Intervenció, que s’està donant compliment «a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, límit del deute i la regla de la despesa».

 

2161 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!