Pego baixa dels 11.000 habitants en 2013

L’últim padró municipal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística revela que Pego es quedava, en 2013 amb 10.957 habitants. En un any, Pego ha perdut 72 habitants.
En estes dates de transició entre el final d’un any i l’inici d’un nou són moltes les dades que es fan públiques. Una d’elles és la del padró municipal, tot i que curiosament, les dades que es publiquen són en data a 1 de gener de l’any anterior, de 2013. Estes dades revelen que Pego seguix la tendència general de pèrdua de població. En este cas parlem de 72 persones menys al municipi. Les causes, d’una banda la crisi i l’emigració que té associada, de l’altra l’envelliment de la població i les defuncions que té associades.

Si veiem l’evolució demogràfica, Pego encadena tres descensos de població seguits. L’any 2011 el municipi ja disminuïa el seu nombre d’habitants, passava de 11.208 en 2010 a 11.116 en 2011 (-92). L’any següent, el 2012 registrava 11.029 habitants (-87) i en 2013 el padró té 10.957 (-72). Així, Pego ha perdut un total de 251 habitants en els tres últims anys.

El 2010 va ser l’any en què més població va registrar el padró pegolí, 11.208. L’any 2013 és l’any en què Pego baixa, per primera vegada en sis anys, dels 11.000 habitants, situant-se el padró en 10.957 habitants.
El portal Argos ens ofereix també l’indicador percentual de població pegolina respecte a la comarca. És curiós observar com, des del 1996 (primer any de la sèrie), Pego ha perdut pes poblacional al si de la Marina Alta. De fet, l’última dada, la de 2013, es revela com la més baixa de la sèrie, un 5.44% de població de la Marina Alta és pegolina. En 1996 Pego representava el 8.10% de la població de la comarca. Des d’aleshores ençà Pego ha perdut pes, ininterrompudament (a excepció de 2004). En els darrers 17 anys Pego ha perdut un 2.66% de pes poblacional al si de la Marina Alta.
Pel que fa al nombre d’estrangers al municipi, este ha crescut notablement en els darrers anys. En 1996 es comptabilitzaven 624 i en 2012 (últim registre) eren 2.340 empadronats, una diferència 1716 persones estrangeres. Era en 2003 quan se superava el miler d’estrangers a Pego (1.417). Des de 1996 fins a 2010 la xifra no ha deixat de créixer. L’any amb més empadronaments estrangers a Pego va estar, justament, el 2010 amb 2.382. En 2011 i 2012 les xifres han baixat en (-9) i (-33) persones estrangeres.
Si ho traduïm en l’indicador percentual, veiem com el 1996 a Pego el 6.02% de la població pegolina era estrangera. El 2012, la població estrangera al municipi tenia un pes del 21.22%, el que representa un ascens del 15.2% en 16 anys. Este creixement no ha deixat d’augmentar. Només ho ha fet, testimonialment, el 2012 (-0.13%).
Així les coses Pego té, en 2012, un 73.73% de persones que han nascut a la comunitat autònoma i un 21.22% d’estrangers, el que suma un 94.95% de la població total. La resta, fins arribar al 100% són persones nascudes fora de l’autonomia.
701 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!