Obert el termini per a sol•licitar les ajudes destinades a la promoció del valencià

Per a empreses, comerços i indústries radicats a la Comunitat Valenciana. Les ajudes van dirigides a subvencionar i premiar la realització de projectes de normalització i d’activitats de promoció del valencià realitzades abans del 30 de setembre de 2014.
La Generalitat Valenciana ha obert el termini per a sol•licitar les ajudes destinades a la promoció del valencià en empreses, comerços i indústries radicats al territori valencià.

El termini de presentació d’instàncies finalitzat el 30 de setembre de 2014. Si, a partir de l’endemà al de la finalització d’este termini, en el període de sis mesos no hi ha una resolució i notificació expressa sobre la sol•licitud, s’entendrà que ha sigut desestimada.

La informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol•licitud figuraran en el model de sol•licitud i es referiran als aspectes següents:

1) Dades identificatives de l’empresa, en les quals hauran de constar el número del CIF, la localitat, l’adreça a efectes de comunicacions tant postal com electrònica, el telèfon.

2) Dades identificatives de la persona sol•licitant, el número del DNI i l’acreditació sobre la capacitat de representació.

3) Les dades de l’imprès de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat.

4) Indicació i informació sobre la modalitat del premi a la qual s’opta i la documentació justificativa corresponent .

Així mateix, s’haurà d’omplir i adjuntar:

a) Visibilitat pública i ús del valencià en l’empresa

1. Retolació interior, exterior i de vehicles, visual i sonora.

2. Etiquetatge, cartelleria i denominació de l’empresa, dels productes i servicis.

3. Documentació en valencià i foment de l’ús del valencià

3.1. Documentació administrativa.
3.2. Valoració del coneixement del valencià com a mèrit o requisit laboral.
3.3. Actuacions de foment del valencià i cursos de valencià.
3.4. Manual d’identitat corporativa.
3.5. Pressupost.

b) Campanyes publicitàries i lloc web en valencià:

Per a més informació recomanem acudir a l’oficina de CREAMA Pego, al carrer Sant Agustí, nº6, 2n pis o telefonar al 96 557 12 55.
871 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!