Nou estatut d’autonomia a la Comunitat Valenciana


Amb els 82 vots a favor dels diputats del PP i del PSPV i els 7 vots en contra d´EU-L´Entesa i el grup mixt, el nou estatut d’autonomia només queda pendent de la sanció del rei. En el moment en què es publique en el Butlletí Oficial de l´Estat entrarà en vigor.

Aquesta setmana amb l’aprovació de la reforma del text estatutari, s’ha acabat un procés que es va iniciar a l’octubre de 2003. El dilluns amb els 82 vots a favor dels diputats del PP i del PSPV i els 7 vots en contra d´EU-L´Entesa i el grup mixt, el nou Estatut d’Autonomia va ser aprovat per les Corts. Ara només queda pendent de la sanció del Rei. Quan es publique al Butlletí Oficial de l´Estat entrarà en vigor.

Cap esmena de les presentades pels altres grups que conformen la totalitat de les Corts Valencianes, EU-L´Entesa i grup mixt, van ser acceptades per les formacions majoritàries, PP i PSOE. El BNV, un dels partits valencians sense representació a les corts també ha mostrat la seua disconformitat amb el text aprovat.

La reforma obligarà a aprovar o modificar més de vint lleis i suposarà la creació de cinc nous organismes, entre ells, el Servei Tributari Valencià i el Consell de Justícia. El primer, segons els socialistes, permetrà assumir els avanços en finançament que arranquen els catalans mentre el segon senta les bases per a assumir competències en justícia una vegada es reforme la llei orgànica del poder judicial. A més s’obri la porta a què el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat es configure com última instància judicial.

Un dels punts més polèmics que s’ha tret a la llum durant el procés de tramitació del nou estatut ha estat la denominació del valencià com a llengua pròpia. Finalment, la nova Carta utilitza aquests termes per a definir el valencià. Aquesta qüestió dóna rang estatutari a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a l’igual que dóna dret a l’ensenyament de i en valencià, blindant la qüestió dels possibles vaivens polítics en què sol veure’s immersa. A Pego tenim dues posicions contraposades, per una banda la posició conjunta de PP i PSOE i d’altra banda, la posició del BNV.

La modificació reconeix en el seu preàmbul, que l’Estatut ha garantit, com a norma institucional bàsica la recuperació de l’autogovern del poble valencià i les seues institucions, exercint les competències assumides dins el marc constitucional com correspon a la seua condició de nacionalitat històrica.

Així mateix el nou estatut també contempla la capacitat del President de la Generalitat de dissoldre les Corts i convocar eleccions. S’elimina el límit de deu conselleries executives i es permet la participació en les delegacions del Govern davant de la Unió Europea.

El document inclou unes disposicions addicionals o més conegudes com a clàusula Camps. Aquestes disposicions en el segon article expliquen que “ La Comunitat Valenciana velarà perquè el nivell d’autogovern establert en el present estatut siga actualitzat en termes d’igualtat amb la resta de Comunitats autònomes”.

Altres canvis significatius afecten a la denominació del territori, que ha quedat establert com a «Comunitat Valenciana», exclusivament en valencià. També es valencianitza la «Generalitat», sense el cognom de valenciana, o «Les Corts»; que passaran a comptar amb «un mínim de 99 diputats». En l’actualitat estan composades per 89 diputats.

La nova norma incorpora una Carta de Drets Socials, com a expressió de l’espai cívic de convivència social dels valencians i les valencianes. Entre d’altres la Generalitat garanteix el dret d’accés a la vivenda digna dels ciutadans. També es vol posar fi a la pobresa i facilitar la inserció laboral garantint als ciutadans en estat de necessitat solidaritat i renda de ciutadania en els termes previstos en la Llei.

El nou estatut valencià també fa referència a la possibilitat de rebre sobrants d’aigua de conques excedentàries. Al respecte d’aquesta al•lusió Aragó ha anunciat que portarà l’article al Constitucional.
692 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!