Més d’una vintena de famílies ja han sol·licitat a Pego participar en el programa Xarxa Llibres

Ahir, 1 de desembre, va començar el termini per sol·licitar eixa participació que finalitza el 31 de desembre. Les sol·licituds s’entreguen a la planta baixa del consistori, on es registren d’entrada. Des de l’Ajuntament de Pego es demana a les famílies que acudisquen a sol·licitar la seua participació en Xarxa Llibres, que aporten una fotocòpia del número de compte corrent perquè no hi haja errades alhora d’ingressar els primers 100 euros de l’ajuda.
Des d’ahir, 1 de desembre i fins el 31 de desembre, les famílies amb fills i filles empadronats a Pego i matriculats en Educació Primària, en unitats d’educació especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica que hagen adquirit els llibres de text o un altre material curricular, ja poden sol·licitar la seua participació en el programa Xarxa Llibres.

En el cas de l’alumnat que cursa primer i segon d’Educació Primària, es podrà sol·licitar la participació en el programa Xarxa Llibres sense que s’exigisca el requisit de durabilitat dels llibres de text.

Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprès, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat, que desenvolupen el currículum educatiu vigent a la Comunitat Valenciana.

A hores d’ara, a l’Ajuntament de Pego s’han presentat 25 sol·licituds de participació en el programa Xarxa Llibres. Al municipi es podran beneficiar d’esta ajuda promoguda per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, al voltant de 900 xiquets i xiquetes.

Per a rebre l’ajuda s’han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l’any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.
Si heu perdut el justificant, heu de demanar una còpia o duplicat a l’establiment on heu adquirit els llibres de text.

Els justificants s’hauran de presentar junt a una sol·licitud que esta disponible per a descarregar-la en l’espai web Xarxa Llibres o a la planta baixa de l’Ajuntament de Pego. Des de la pàgina web xarxallibres.edu.gva.es es podrà omplir i imprimir la sol·licitud. Una vegada emplenada, s’haurà de firmar i presentar per registre d’entrada a la planta baixa de l’Ajuntament de Pego. Allí les famílies també poden recollir les sol·licituds.

Així, s’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada i acompanyada de les factures o document justificatiu de la compra dels llibres de text o material curricular que s’haja adquirit per a este curs 2015/2016, original, duplicat o còpia compulsada.

Si els llibres s’han adquirit mitjançant l’AMPA o una empresa distribuïdora, s’haurà de sol·licitar a l’AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l’alumne/a, l’import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.

Una de les dades que han d’aportar les famílies que sol·liciten el programa Xarxa Llibres és el número de compte corrent, on s’ingressaran els 100€ d’esta primera fase del programa i, en acabar el curs i tornar els llibres en bon estat, els altres 100€. Perquè no hi haja cap errada amb esta qüestió, des de l’Ajuntament de Pego recomanen aportar una fotocòpia de la llibreta amb el número de compte o similars.

Tenint en compte que desembre és un mes amb moltes festivitats, des del consistori recomanen no deixar la presentació de sol·licitud per a última hora. Els dies el 24 i 31 de desembre a l’Ajuntament de Pego no tindrà activitat administrativa habitual. No obstant això, eixos dos dies hi haurà una persona de guàrdia que, de 10 a 13h., també podrà realitzar registres d’entrada.
820 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!