L’equip de govern de Pego aconseguix la majoria absoluta per a aprovar l’operació de crèdit del pla per a pagar als proveïdors

Gràcies al vot a favor del regidor del Bloc-Compromís, Àngel Sendra. Este recolzava l’operació davant la desconeixença de les conseqüències que suposaria una intervenció directa del Govern d’Espanya. L’altra regidora del Bloc-Compromís s’abstenia. El PP votava en contra. Els pagaments podran realitzar-se a partir del pròxim 31 de maig, segons els Ministeri d’Hisenda.
L’últim dia per a poder-ho fer, el 15 de maig, en sessió extraordinària, el ple de l’Ajuntament de Pego aprovava la concertació de l’operació de crèdit a l’empar del Reial Decret 4/2012. El mecanisme posat en funcionament pel Govern d’Espanya perquè els ajuntaments puguen pagar els seus proveïdors.

Un dia després, el 16 de maig, el Fons per al Finançament de Pagament a Proveïdors, creat pel Govern, subscrivia un crèdit sindicat per valor de 30.000 milions d’euros amb 26 entitats financeres, donant-se així l’últim pas perquè les corporacions locals i també les comunitats autònomes puguen refinançar el seu deute i els seus proveïdors puguen començar a cobrar les factures que els deuen.

Des del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques s’anunciava que, en el cas dels ajuntaments, els pagaments es podran realitzar a partir del pròxim 31 de maig. Les comunitats autònomes podran pagar a partir del 30 de juny.

La concertació de l’operació de crèdit va ser el darrer punt de l’extens ordre del dia del plenari extraordinari del passat dimarts, 15 de maig. Finalment, l’Ajuntament de Pego refinançarà amb els crèdits ICO 3.720.752’32 euros, el que suposa 159.910’2 euros menys que el deute reconegut degut a què no tots els proveïdors van finalitzar el reconeixement de les seues factures. D’eixa quantitat, més de dos milions de deute es concentren en dos grans empreses, FCC i Iberdrola, segons reconeixia a Ràdio Pego, l’alcalde del municipi. El crèdit té un termini de 10 anys, amb dos anys de carència. Des del Ministeri d’Hisenda s’estima que el cost de l’interès rondarà 5’9%.

L’alcalde i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, reiterava el ja dit en diversos plenaris sobre l’alt interès que s’imposa per a optar al crèdit, afirmant que “creiem que el marge que tenen [els bancs] és excessiu i que això afavorix, per desgràcia, a les entitats bancàries en detriment de les administracions públiques”.

“Nosaltres no anem a oposar-nos frontalment a este pla d’ajust per la senzilla raó que açò permetrà que xicotetes empreses del poble i persones que treballen de forma autònoma i que tenen negocis xicotets, que tenen deutes des de fa temps contrets en este ajuntament, se suposa que en un breu termini de temps”, manifestava Conxa del Ruste, portaveu del Bloc-Compromís.

A este partit tampoc li agrada gens “el percentatge [d’interès]” imposat, segons els valencianistes, ja no des d’Espanya, sinó des d’Europa. No li agrada tampoc, manifestava del Ruste, “com s’han fet les coses del Pla d’Ajust”. Perquè, assegurava que tot i que ha estat un procediment urgent, “amb urgència i tot es podrien haver fet les coses d’una altra manera, més participativa, en tots els grups. En més informació”. Insistia la portaveu del Bloc-Compromís que “no ens agrada no es negociaren prèviament eixes mesures de retall en una mesa de negociació”. Tampoc agrada al Bloc-Compromís que “a posteriori, només s’haja convocat una mesa de negociació”.

Una altra circumstància que no agrada al Bloc-Compromís és el fet que “mentre estem parlant de tirar a gent al carrer, una entitat que siga autònoma i que té la possibilitat legal de fer-ho, estiga contractant gent per altra banda, com és la Mancomunitat de Serveis Socials” perquè “és qüestió de trellat i de fer les coses com toca”.

Sobre les operacions de crèdit, Conxa del Ruste, afirmava que “afavorixen que la gent puga cobrar més prompte, però són una bola que va creixent”.

En este moment, la portaveu del Bloc-Compromís manifestava que “no anem a oposar-nos a l’operació de crèdit perquè la gent puga cobrar, però no anem a votar a favor”, una circumstància que finalment no es compliria del tot perquè el punt necessitava de majoria absoluta.

Des del PSPV es recolzava l’operació de crèdit. Enrique Moll, no obstant, assegurava que “no ens agrada tampoc” i al•ludia al PP de Madrid per a tornar a incidir en els interessos que hauran de pagar per acollir-se al pla de pagament a proveïdors, al voltant d’1 milió d’euros. El portaveu socialista li demanava a Maite Ferrándiz que estigués d’acord en que “han clavat la pata els governants al donar-nos els interessos al 6% quan ens els podrien haver donat a l’1%. Espere que defense els interessos dels pegolins en eixe aspecte”.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, denunciava que “ningú ha argumentat el que realment suposa el demanar este crèdit ICO”. I posava damunt la taula que “sempre està la possibilitat de no acollir-se” i “haver buscat una altra forma per a finançar el pagament als proveïdors”. Ja que, segons la popular este crèdit “va a suposar […] que si no hi ha una forma de reactivar l’economia pegolina, durant 10 anys no es podrà fer cap inversió”. Ferrándiz acusava a l’equip de govern que durant els últims 9 anys s’hagués hagut de gestionar de manera diferent perquè no hi hagués al voltant de 4 milions de deute.

L’alcalde contestava tant a la portaveu del Bloc-Compromís com a la del PP. Començava amb el Pla d’Ajustament, justificant que es va haver de fer molt ràpid “perquè venien marcats uns ritmes i unes dates”. Sobre la mesa de negociació, assegurava Carmelo Ortolà que està pendent que el presentant de CCOO plantege la següent cita “una vegada s’hagen estudiat la informació que van demanar” per a convocar una segona mesa de negociació.

D’altra banda, Carmelo Ortolà feia una reflexió arrel de l’argumentació de Maite Ferrándiz. “Si l’ajuntament no hagués tingut l’empastrada de l’IBI […] no estaríem parlant del que estem parlant actualment”. Explicava el regidor d’Hisenda que “l’aplicar la ponència de 1990 ens ha produït una pèrdua importantíssima d’ingressos que és el que genera que no puguem fer front als compromisos adquirits”. I calculava Ortolà que sinó s’hagués produït eixe desajust “s’estaria parlant d’un quantitat de deutes per parlar de 800.000 euros, 1 milió d’euros”.

“És de vital importància per a este ajuntament que puga fer front […] al deute”, manifestava el regidor d’Hisenda i alcalde de Pego. Advertia Carmelo Ortolà que es necessitava majoria absoluta per a aprovar-lo. De no fer-se, advertia de les conseqüències incertes sobre la gestió municipal.

Davant el requeriment de la majoria absoluta per a aprovar el punt el Bloc-Compromís demanava un recés per a debatre el sentit del seu vot. Finalment, Àngel Sendra recolzava l’operació de crèdit. Explicava el regidor del Bloc-Compromís que, davant la falta d’informació sobre el que suposaria la intervenció de l’ajuntament de Pego per part de l’Estat, “no voldria carregar sobre mi que la intervenció puguera donar pas a acomiadar personal en este ajuntament”. Abans però, Àngel Sendra expressava que “em sent un poc dolgut perquè hi ha comentaris que em vinculen molt a l’equip de govern i en determinats casos com este, el meu vot favorable per a la majoria absoluta, sembla que vaja un poc lligat”.

Deixava clar el portaveu del Bloc-Compromís que tot i el seu vot, “el meu partit critica i té ben clar de quina manera està portant este equip de govern l’ajuntament endavant” i esperava “un canvi ràpid” i “hi haja ja converses amb la resta de grups polítics”.

La concertació per a l’operació de crèdit que permetrà pagar als proveïdors de l’Ajuntament de Pego s’aprovava per 9 vots a favor, 8 de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV), 1 del Bloc-Compromís, 7 vots en contra del PP i 1 abstenció del Bloc-Compromís.
589 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!