L’Ajuntament de Pego no complix amb el Pla de Sanejament de juny de 2009

L’element que determina el compliment o no és el remanent de tresoreria i aquest és negatiu en 1.548.617 euros. L’incompliment d’este pla de sanejament amb l’objectiu de facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autonoms, comporta que l’Ajuntament no pot fer operacions de crèdit per a fer inversions.
L’11 de juny de 2009 l’Ajuntament de Pego s’acollia al Reial Decret 5/2009 de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament dels deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, un Reial Decret similar al llançat actualment el Govern que permet pagar, a través de crèdits ICO, als proveïdors. En aquell moment l’operació de crèdit signada va estar de 2.100.000 euros.

El requisit per a acollir-se al Pla era complir l’equilibri pressupostari, allargant-se durant sis anys. Cada un dels anys l’interventor havia de fer un informe per tal de fer un seguiment del compliment del Pla de Sanejament.

La conclusió de l’informe de l’interventor respecte al compliment del Pla de Sanejament per part de l’Ajuntament de Pego en 2011 és que “no es dóna compliment”. Explicava l’auxiliar d’intervenció que, “bàsicament, perquè en el capítol 1 d’ingressos, quan es va fer el Pla de Sanejament, estava en vigor la ponència de 2008 i amb la qual cosa els ingressos es van acomodar als ingressos previstos a eixa ponència de valors”.

En 2011, però, entra en acció la sentència del TSJCV que anul•la dita ponència “el que ha suposat que la recaptació en el capítol d’ingressos ha caigut d’una manera espectacular, amb la qual cosa no s’ha pogut donar compliment al Pla de Sanejament”.

Així, detallava l’auxiliar d’intervenció, la previsió de recaptació en IBI era de 6.239.100 euros i es recaptaven 4.052.310 euros. També es fallava en la previsió d’impostos indirectes, relatius a la construcció, ja que es van previndre ingressos per valor de 216.300 euros i es van recaptar 161.546 euros. També baixaven les transferències corrents, aquelles que aporta l’Estat als ajuntaments. Contràriament, s’augmentava la recaptació en taxes i preus públics, ja que es preveien 2.157.000 euros i es recaptaven 2.587.000 euros.

La tendència en les despeses era la contrària, ja que s’aconseguia estalviar en quasi tots els capítols. En personal hi ha previst gastar-se 5.166.255 euros i es gastaven 4.601.736 euros. En despesa corrent la previsió era gastar-se 3.331.525 euros i finalment es consumien 2.864.025 euros, entre d’altres capítols.

Assenyalava l’auxiliar d’intervenció que, “no obstant, el que determina si es compleix o no el Pla de Sanejament és el remament de Tresoreria que, en este cas és negatiu en 1.548.617 euros”.

Així les coses, concloïa l’auxiliar d’intervenció, “l’incompliment del Pla de Sanejament comportaria que l’Ajuntament no podria fer operacions de crèdit per a fer inversions”.

744 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!