L’Ajuntament de Pego manté desert el concurs de la concessionària del fem

Després que Cespa i Agricultores de la Vega, les dos empreses millor situades, hagen interposat recurs en l’expedient per a la contractació de gestió del servei de recollida de residus sòlids. L’Ajuntament de Pego esperarà la resolució del Tribunal de Recursos Contractuals.
En el plenari ordinari d’agost es produïen nous passos en el procés de concurs de la gestió del servei de recollida de residus sòlids de Pego. Dos empreses, Cespa i Agricultores de la Vega, les millors situades en el concurs -primera i segona, respectivament-, presentaven per separat un recurs a la proposta de la Mesa de Contractació. Totes dues demanaven anul·lar el plenari del 4 de juliol de 2013, com explicava, breument l’alcalde de Pego, Enrique Moll.

Durant eixe plenari es va aprovar la proposta del Comitè d’Expert que determinava “deixar sense efecte la proposta de la mesa de contractació de 15 de maig de 2013 i declarar l’exclusió de la totalitat de les empreses que han comparegut a la licitació del procediment al constatar-se per l’esmentat Comitè, la inclusió indeguda de dades econòmiques en el sobre B […] vulnerant la prohibició expressa establerta als plecs de clàusules adeministratives”.

Ara, Cespa demanava “retrotaure les actuacions en què ells van resultar millor puntuats i que es deixara sense efecte l’acord de 4 de juliol en què s’havia declarat deserta la contractació”.

En un altre punt del plenari es posava damunt la taula l’altre recurs, el presentat per Agricultores de la Vega que interposava el recurs davant el TRLCSP. Esta empresa també demana la nul·litat de l’acord de 4 de juliol. A més, però, també sol·liciten “que s’excloga a Cespa que havia quedat en primer lloc que havia quedat en primer lloc en l’informe del Comitè d’Experts i ells que havien quedat segons quedaren adjudicataris”.

Davant estos dos recursos la proposta municipal és “ratificar l’acord de 4 de juliol i remetre al Tribunal Central de Recursos Contractuals per a la seua resolució”.

La portaveu del PP, Maite Ferrándiz, comentava que s’haurà d’esperar a veure que és el que resol el tribunal, ja que és una decisió que s’haurà d’acatar. Circumstància esta que era confirmada per la secretària accidental, Xaro Sendra.

Tant un recurs com l’altre i la prosposta que s’elevava a plenari, la de “ratificar l’acord de 4 de juliol i remetre al Tribunal Central de Recursos Contractuals per a la seua resolució”, van ser aprovades per 10 vots a favor (4 de PSPV, 4 de CdP i 2 del Bloc-Compromís) i 6 abstencions (PP).

Relacionat amb la perllongació del contracte de fem a l’empresa que actualment està cobrint el servei de recollida de residus sòlids, Cespa, mentre es resolen els diferents recursos, Intervenció donava compte d’un informe de ‘reparo’. Este, motivat per la factura del mes de maig per import de 47.240’14 euros, ja que “quan la contractació del fem es va traure a licitació durant un període determinat, es creia que durant eixe període hi hauria suficient temps per a tramitar l’expedient d’adjudicació per als proper 10 anys”. El temps inicialment estimat per a dur endavant el procés d’adjudicació, però, s’està demorant més de l’esperat i per tant aquell contracte transitori s’ha allargat més del que inicialment s’havia previst, el que ha motivat l’informe de ‘reparo’ del departament d’Intervenció.

Explicava l’alcalde, Enrique Moll, que “esta factura la tenim tots els mesos, fins que es done la concessió a l’empresa que aprove la licitació”. Reconeixia Moll que és “un problema que tenim, ja que no anem a deixar al poble sense servei de recollida de fem, tot i que la factura tinga informe de ‘reparo’ per part de l’Interventor”.
740 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!