L’Ajuntament de Pego manté al màxim el tipus impositiu sobre béns immobles urbans i puja al màxim el de rústica per a 2013

La nova ponència de valors, el pla d’ajustament i els minsos ingressos de l’Ajuntament per altres conceptes obliguen a l’equip de govern a mantindre en l’1’16% l’IBI d’urbana i a pujar al màxim, l’1’11%, l’IBI de rústica per a 2013. El punt és aprovat per 10 vots a favor i 7 en contra.
El primer punt de l’ordre del dia del plenari extraordinari de dimarts, el relatiu a l’aprovació de la ponència de valors que s’aplicarà –si tot va bé- a partir de l’1 de gener de 2013-, suposa un descens d’uns 350 milions d’euros en la valoració global del terme de Pego. Este fet, entre d’altres, obligava a l’equip de govern a proposar el manteniment al màxim de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i a pujar al màxim el de naturalesa rústica.

L’alcalde de Pego i també regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, recordava que cada any, els ajuntaments han de posar “el tipus impositiu de l’IBI per a l’any següent” i informava dels tipus previstos per a l’any que ve, “l’1’16%, el màxim per urbana i l’1’11% per a rústica”. Ortolà argumentava que ha dut a l’equip de govern a prendre la desició, “està plantejant un pla d’ajustament, una sèrie de compromisos als que ha de fer front este ajuntament i, l’única forma de garantir, de cara al 2013, el compliment de tots estos compromisos és mantenir en l’IBI el màxim tipus impositiu”.

El Bloc-Compromís, considerava difícil una baixada del tipus impostiu “una vegada revisat l’exercici, vist l’informe d’alcaldia en la baixada que hi ha de recaptació de l’IBI, un 39’91%, suposaria deixar a l’ajuntament en mala situació de recaptació”. Confiava Àngel Sendra en el fet que en un futur la situació millore i es puga baixar el tipus.

El portaveu socialista refermava la decisió i incidia en el canvi de valor cadastral, tenint en compte que en 2008 era de 876 milions mentre que en la ponència actual és de 526 milions, baixant en 350 milions d’euros. Consegüentment, comentava Enrique Moll, “la recaptació que tenia previst este ajuntament haja baixat molt per això creiem convenient mantindre el tipus el tipus impositiu”. Pel que fa a l’IBI de rústica, informava Moll que el partit socialista ha estat del que han recolzat que es pujara “perquè crèiem injust que al poble de Pego hi haguera gent que estiguera pagant a l’1’16 sa casa perquè vivia al centre i que, autèntic xalets i habitatges dels afores no tributaren ni tan sols com a urbana”.

La popular, Maite Ferrándiz, considerava ridículs els arguments del Bloc-Compromís i els del PSPV. Lamentava Ferrándiz que es ressaltara la diferència de valoració entre la ponència de 2008 i la nova, sense tenir en compte la ponència de 1990. La lectura del PP dels fets es traduix en “una pujada del 50% respecte a l’última ponència que, en teoria, estava correcta”. I preguntava als presents si no s’han adonat de l’època en la que estem.

Denunciava Maite Ferrándiz que “heu defensat una pujada d’impostos de manera bestial” i criticava que s’argumente que “l’ajuntament no pot apretar-se més però apreta al ciutadà”. Preguntava a l’equip de govern “en quina contraprestació per al ciutadà aneu a pujar els impostos?”.

Carmelo Ortolà prenia la paraula com a alcalde, regidor d’Hisenda i portaveu de Ciutadans de Pego. Dirigint-se directament a la portaveu del PP, Ortolà, li recriminava que no “ha sigut capaç de fer una ponència de valors quan li tocava, que és el que realment ens demana el Ministeri d’Hisenda; que si pot ser no passen més de 10 anys sense fer noves revisions de valors perquè sinó entrem en desfases massa grans”.

D’altra banda, Carmelo Ortolà, li rebatia a Maite Ferrándiz el fet que el valor total del terme de Pego siga un 50% més alt que en 1990 i per a fer-ho preguntava, retòricament, “que les coses no valen més del doble que l’any 1989? O és que no valen més? Després de 23 anys de diferència”. Afirmava Ortolà que “s’ha de ser realistes”.

Avançava el regidor d’Hisenda que per al segon any d’aplicació de la nova ponència de valors, per a 2014, “hi ha plantejat el mateix tipus, però també és veritat que, en funció de l’evolució de l’economia, es farà tots els anys una revisió informada per intervenció i, en funció de les dades, si la cosa millora, es modificarà el tipus impositiu que hi ha”.

En un segon torn de paraula, Àngel Sendra, portaveu del Bloc-Compromís, contestava que el PP de Pego és igual que el Govern d’Espanya, “dieu que no aneu a pujar impostos, que aneu a mantindre la sanitat, l’educació […] i al final ho pugeu tot”. Es refermava en la seua postura i recordava que “en època de bonança el fem es va traure de l’IBI” i criticava que eixos diners es gastaren en posar molta llum al poble, entre d’altres. Apuntava també Àngel Sendra que “hi ha informes tècnics que diuen que si no mantenim este tipus este ajuntament no podrà tirar endavant”. A més, demanava al govern municipal “que siga seriós i pose propostes per a acabar l’any i seguir endavant”.

Enrique Moll tornava a incidir que “en temps de bonança és fàcil governar”. Assegurava el portaveu socialista que gràcies als anys de govern de Maite Ferrándiz i les seues paraules es pot comparar. D’altra banda, destacava Moll que “tenim la sort que esta ponència s’ha fet en temps de crisi i s’ha rebaixat el valor de Pego perquè si s’hagués fet en 2003 o 2004 el valor cadastral” hagués estat molt més alt. Li recomanava a Maite Ferrándiz que “s’ha de ser més responsable alhora de dir les coses, no dir-les tant a la lleugera”.

José Maria Ferrer agafava la paraula de Ciutadans de Pego en esta segona ronda. Comença Ferrer en l’objectivitat de la nova ponència de valors i la seua bona redacció. Deixa clar que el tipus impositiu és una decisió política. D’altra banda, el portaveu de Ciutadans de Pego, es definia com a una persona “crítica” per a afirmar, seguidament, que mantindre o pujar al màxim els tipus impositius “no té cap argument justificatiu d’eixa pujada de tipus impositiu”. No obstant això, manifestava que es tracta “de responsabilitat política” perquè “o fem això o tanquem les portes de l’ajuntament i que s’apanye l’estat en nosaltres”.

José Maria Ferrer apuntava a què pot ser “és més fàcil” la proposta del programa electoral del PP per a recaptar beneficis per a l’Ajuntament, “reformar el PGOU, fer més PAIs i cobrar a la gent per a cobrir les despeses de Pego” i ho qualificava com a “poca vergonya” i “populista”.

Maite Ferrándiz continuava convençuda que no existix cap causa justificativa per a pujar els tipus al màxim. D’altra banda, deixava l’encàrrec a l’equip de govern sobre el planejament d’una estratègia per reactivar l’economia pegolina, ja que apuntava que amb el Pla ICO “durant 10 anys no es podran fer inversions”.

L’alcalde deixava clar, amb exemples concrets a la mà, que “quan entra en vigor una ponència, entra en vigor en un percentatge d’aplicació que va incrementar-se anualment en un 10% en funció de la diferència de preu”.
659 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!