L’Ajuntament de Pego inicia la modificació de l’ordenança de l’IBI per a bonificar els habitatges amb energies renovables i no contaminants

Una proposta presentada per Ciutadans de Pego que ha obtingut l’aprovació unànime de tots els grups de la corporació municipal. La moció també proposa l’obertura d’un registre de vivendes i instal·lacions que disposen de certificació energètica. La bonificació podrà ser d’un màxim del 50%. Les cases que s’hi puguen beneficiar necessitaran de la certificació de l’Agència Valenciana de l’Energia.
En el ple ordinari de gener Ciutadans de Pego ha presentat una moció per a iniciar el procés de modificació de l’ordenança reguladora de l’IBI de naturalesa urbana amb l’objectiu de bonificar fins a un màxim d’un 50% aquells habitatges que tinguen certificació de l’Agència Valenciana de l’Energia com a què obtenen la seua energia a partir de fonts no contaminants, segons explicava el portaveu del partit local independent, Carmelo Ortolà. Proposava Ortolà que en el procés de negociació «hi haja un representant de cada partit per parlar de la modificació i percentatges, etc., que es facen».
Ciutadans de Pego presenta la moció partint de la base que «La crisi energètica és un dels reptes als quals s’enfronta la humanitat, on hem de superar les contradiccions per la dependència d’energies fòssils i l’excessiu consum energètic. Per tant, cal un canvi en els hàbits de consum per a fomentar un consum energètic responsable i promocionar l’ús d’energies renovables netes, com les derivades del sol i el vent. Les administracions publiques, en aquest cas l’ajuntament, com a administracions més properes a la ciutadania, han de promocionar mesures fiscals i socials dirigides a fomentar les energies renovables netes i el consum responsable».

En este cas, la moció pren com a referent el «Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de Març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que a través de certs impostos, taxes i contribucions especials es podran establir mesures fiscals per fomentar la instal·lació i ús d’energies renovables netes, com la solar o l’eòlica. En aquest cas, l’Impost de Béns Immobles estableix com bonificacions potestatives una bonificació fiscal en la quota de l’ impost per als béns immobles en què s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de les energies provinents de sol. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per l’Administració competent», que segons assenyalava Carmelo Ortolà, en el cas de Pego és l’Agència Valenciana de l’Energia.

Ciutadans de Pego amb esta moció vol iniciar el procés de modificació de l’ordenança reguladora de l’IBI perquè, explica en el document, «L’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana vigent al nostre municipi no recull la bonificació fiscal derivada del foment de la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, que si permet la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, anteriorment citada».

Així, els acords que s’aprovaven per unanimitat proposats per Ciutadans de Pego Independents, són dos:

1. «Modificar l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana d’acord amb el que estableix l’article 74.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de Març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per poder bonificar a totes aquelles vivendes on es potencie l’estalvi energètic a base d’energies renovables i no contaminants.

2. Obrir un registre de vivendes i instal·lacions que disposen de certificació energètica».
Preguntava la portaveu de Volem Pego si la bonificació també seria aplicable a empreses. Carmelo Ortolà contestava que «és difícil que una empresa per la potència que consumix obtinga algun grau d’energia a partir de fonts no contaminants. Una altra qüestió és que tinguen sistemes de producció per a vendre. Això és diferent», deixava clar Ortolà que reforçava la idea que la moció va encaminada a premiar l’autoconsum.
Des del PP, Ana Ortolà, també es mostrava d’acord i preguntava pel percentatge a bonificar, si este era gradual. Contestava Carmelo Ortolà que «el percentatge és anual revisable cada any» i també deixava clar que «el màxim que es pot reduir és el 50%».
Compromís per Pego anava a proposar que la moció es deixara damunt la taula «per a comentar-la després però Alícia i Carmelo han assegurat que per a fer totes les modificacions es parlarà en tots els grups polítics i per tant estem d’acord», explicava Àngel Oltra.
Enrique Moll recordava que «des del Partit Socialista des de sempre hem apostat per les energies renovables i per tant anem a recolzar esta moció».
801 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!