L’Ajuntament de Pego dóna un mes a la mercantil Monte Pego perquè cedisca a la mercantil Sociedad Española de Abastecimientos la concessió administrativa de la xarxa d’aigua potable de la urbanització

Si en eixe termini no ho fa es consideraran incomplides les condicions d’autorització per a la cessió i esta es podrà revocar. Estes dos mercantils iniciaven el procediment de concessió del subministrament d’aigua potable el 30 de desembre de 2010, en un plenari ordinari. El 13 i 14 de gener de 2011 se’ls notificava a les dos mercantils i, més de dos anys després, no s’ha presentat a l’Ajuntament de Pego cap escriptura ni inventari de les instal•lacions d’abastiment d’aigua potable de Monte Pego.
El 30 de desembre de 2010 el plenari de Pego aprovava, l’autorització perquè la mercantil Monte Pego S.A., cedira el subministrament d’aigua potable de la urbanització Monte Pego a la mercantil ‘Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.’. Aquella cessió, però, estava condicionada a la formalització, en escriptura pública, de l’esmentada cessió i a la presentació, dins el termini de 3 mesos des de l’atorgament de l’escriptura, d’un inventari de les instal•lacions amb la identificació i concreció necessàries per a la seua comprovació per l’administració pública concedint. El 13 i 14 de gener de 2011 es notificava a les dos mercantils l’acord plenari. Més de 2 anys després d’eixa notificació no s’ha presentat a l’Ajuntament de Pego, ni l’escriptura ni l’inventari. Este incompliment ha dut al govern a tornar a pujar la qüestió al plenari.

En el darrer plenari ordinari de 5 de desembre de 2013 pujava l’expedient tramitat per a autoritzar a la mercantil Monte Pego SA perquè cedisca a la mercantil Sociedad Española de Abastecimientos SA la concessió administrativa. De nou s’aprova per unanimitat que, en el període d’un mes des de la notificació d’este nou acord, la mercantil Monte Pego SA formalitze l’escriptura pública de cessió. Si no ho fa, se li advertix que es consideraran incomplides les condicions d’autorització per a la cessió i esta es podrà revocar.

L’alcalde de Pego, Enrique Moll, informava que “des de 2011 no hem rebut cap tipus d’informació. Se li ha requerix eixa informació i altres al voltant de la urbanització i no contesta a res. Si tenim alguna notícia és per les queixes veïnals”. Així mateix, l’Ajuntament de Pego no sap si la cessió s’ha tirat endavant o no. És per això que es decidia tornar a pujar a plenari la qüestió per a intentar pressionar a la mercantil perquè facilite informació al respecte.
Josep Nadal, en la línia del comentari sobre Penya Roja, afirmava que és “un altre tràmit” i ressenyava que “el problema principal que s’arrossega des de fa anys i és que el servei d’abastiment d’aigua no s’hauria de privatitzar ni cedir a cap firma privada. L’aigua hauria de ser sempre pública”.
Alicia Siscar, portaveu de Ciutadans de Pego, comentava que, “si en el seu temps Monte Pego va iniciar este procediment en el seu benefici; l’ajuntament de Pego li va una informació que no ha presentat” ara el consistori li dóna un nou termini per a presentar-la. Si no la aportara, considera Ciutadans de Pego que “els perjudicats són ells”.
Des del PP, Maite Ferrándiz, va recordar que “quan es va portar este tema a plenari el PP va votar a favor perquè sempre creiem que qualsevol empresa que en el mercat siga competent i tinga més recursos, sempre és millor que alguna cosa que manque d’elles, com en el cas de Monte Pego que, des de fa anys la xarxa d’abastiment d’aigua i altre tipus de serveis, suposa una càrrega”. També anunciava que els populars anaven a recolzar el punt perquè és simplement un requeriment.
El PSPV també es mostrava favorable al requeriment.642 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!