L’Ajuntament de Pego aprova un PRI per a solucionar les alineacions de l’àmbit de la Plaça del Mayorazgo Cendra

Després de diverses converses amb Conselleria que no permetia retranquejar uns metres al carrer Sant Agustí i la Plaça del Mayorazgo Cendra, s’ha arribat a una solució intermèdia, un Pla de Reforma Interior que modifica l’edificabilitat i per tant, si es fera un nou immoble, els promotors estan obligats a deixar un espai intern en compliment de l’edificabilitat actual. El punt era aprovat per 9 vots a favor, els de l’equip de govern (PSOE i CdP), els de Compromís i 6 vots en contra (del PP).
El primer punt de debat de l’ordre del dia del plenari ordinari de juny va vindre per l’aprovació definitiva del text refós del pla de reforma interior i estudi d’integració paisatgística ‘Alineacions de l’àmbit de la Plaça Mayorazgo Cendra’. Un expedient que arranca per la sol•licitud de dos veïns i que, després d’exposar-se al públic, no obtenia cap al•legació en contra. L’eix fonamental de l’expedient residia en una modificació de l’edificabilitat d’un habitatge que va cantó entre el carrer Sant Agustí i el carrer Ramón i Cajal, en l’entorn de la Plaça Mayorazgo Cendra.
La regidora d’Urbanisme, Alicia Siscar explicava que és una qüestió que fa anys que està en estudi. Els promotors de l’expedient van recórrer la modificació nº3 del PGOU per a ampliar part del casc antic amb l’argument “que modificava l’harmonia del casc antic”. Posteriorment es va presentar la modificació puntual nº15 que no va ser aprovada per Conselleria. Arrel d’esta decisió des de l’oficina tècnica s’ha mantingut contacte en Conselleria per a tractar de trobar una solució. Esta solució ha vingut a través d’un Pla de Reforma Interior (PRI) “en el que es modifica l’edificabilitat, el que suposa que els metres que haurien de retranquejar cap l’interior de l’habitatge, es deixaran, per exemple, en un pati de llums”. Esta solució, apuntava Siscar, respecta “l’harmonia del casc antic” que s’havia adduït en un principi. El text refós compta amb un informe favorable de Conselleria, l’arquitecte municipal i secretaria.
El Bloc Compromís es mostrava a favor del supòsit “perquè no augmenta l’edificabilitat i perquè manté l’estructura del casc històric una miqueta millor, també l’estructura dels edificis i, sobretot perquè la nostra proposta per al casc històric és que augmente la ocupació per part dels vianants, que els cotxes no cal que tinguen autopistes al poble”.
Des del PP, Eduardo Siscar, se sorprenia d’escoltar parlar sobre “harmonia” perquè eixa paraula li recorda a alguna cosa que “tinga continuïtat sonora o continuïtat lineal o continuïtat de colors, però si alguna cosa no té este carrer és harmonia”, defensava. Així mateix, entenia que “els particulars intenten que el planejament no els afecte”. No obstant, argumentava que “la responsabilitat dels que estiguen governant és que el que es faça siga en benefici de la majoria i no en benefici d’uns poquets”, afegia que tot i que el PP està en contra de la solució a la que s’ha arribat, “no es tracta de perjudicar a ningú”. Siscar afirmava que amb esta decisió “no es té visió de futur” i defensava com a casc antic, aquella zona del poble que es trobava dins les muralles i no el que va anar construint-se després.
El PSOE defensava que, “els criteris en cada moment s’estudien”. Així mateix, declarava que “s’han de posar els mitjans perquè no tinguem eixa lliure circulació viària al gust dels conductors, fins a la data per ahí s’ha passat bé”. Andreu Dominguis assegura que esta proposta “no és en perjudici de la resta”.

El debat va ser més extens, però les intervencions que acabem de reproduir reflectixen la postura de cadascun dels partits que conformen la corporació municipal. Postura que es va traslladar a la votació: 9 vots a favor, els de l’equip de govern (PSOE i CdP) i els vots a favor de Compromís i 6 vots en contra del PP (Javier Gascó es va abstenir de votar per tenir relació amb un dels afectats).


792 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!