L’Ajuntament de Pego aprova 22 projectes per al Fons d’Inversió Local

22 projectes que completen els altres 8 ja autoritzats i que està previst que ocupen a 117 persones i contracten a empreses locals per les quantitats que es barallen en cada projecte presentat, no superiors a 200.000 euros (sense IVA). Relació dels projectes presentats. Dilluns, 19 de gener de 2009, tenia lloc a Pego el primer plenari del nou any, de caràcter extraordinari. De tots els punts aprovats ens centrem avui en els projectes que es presentaran al Fons d’Inversió Local, 22 en total en aquesta segona ronda. Recordem que els 8 primers ja han estat autoritzats pel Ministeri d’Administracions Públiques. Va ser la regidora d’urbanisme, la socialista Anna Aparisi l’encarregada de nomenar-los.

1- Obra d’accessibilitat i millora d’espais públics del casc urbà. Esta actuació pretén escometre la millora de l’estat de la urbanització de nombrosos carrers i espais lliures del casc urbà. Entre altres pretén actuar-se en el carrer Pablo Miralles, Carolina Sala, Sant Carles, Sant Joan, Avda Alcoi, Avda València, Sant Jaume, Sant Agustí, Mestre Esteve, Nou, Sant Josep, La Pau, Filipines, Mestre Berenguer, Fra Fernando Alcina, Camilo Pérez Pastor, Gabriel Miró, Sant Marc, entre d’altres. Les actuacions consistiran sobretot en la renovació del paviment de l’encintat de les voreres en els trams que presenten major grau de deteriorament. 190.000 euros. 6 mesos. 4 persones.

2- Obres d’ampliació de l’escola infantil ‘Trilladora’. Esta actuació pretén ampliar en dos unitats l’actual edifici de l’Escola d’Educació Infantil Municipal ‘La Trilladora’ degut a la creixent demanda de places per a xiquets i xiquetes les edats dels quals estan compreses entre 0 i 2. El nombre total de places s’ampliarà en 21 en virtut de l’actuació, fins a aconseguir les 62 places. 111.759 euros. 4 mesos. 5 persones.

3- Obres d’Impermeabilització de la Plaça de la Constitució. El que es pretén és rehabilitar la coberta de l’edifici de l’aparcament que forma la Plaça de la Constitució per a perllongar la vida útil de l’edifici. 87.665 euros. 3 mesos. 6 persones.

4- Obres de millora de la xarxa de servei al carrer Mestre Berenguer – Avda Il•lustrat Joan Sala. Es vol millorar l’eficiència en el drenatge d’aigües pluvials i de la xarxa de sanejament del sector Verdales en la confluència d’ambdós carrers. 87.020 euros. 6 mesos. 4 persones.

5- Obres de rehabilitació de l’edifici de Serveis Socials. Les obres es proposen com a complementaries i continuadores de les realitzades durant els últims anys en la planta baixa de l’edifici i comprendran actuacions d’habilitació dels espais situats en les plantes primera i segona. 48.000 euros. 3 mesos. 4 persones.

6- Obres de rehabilitació de la planta baixa de la residència Sant Joan de Déu. El conjunt de les actuacions comprèn la implantació d’un bany geriàtric adaptat i l’eliminació de les barreres arquitectòniques en un dels accessos al centre mitjançant la seua remodelació. 48.000 euros. 3 mesos. 4 persones.

7- Obres de rehabilitació de camins i pistes rurals. L’objecte és adequar l’estat de conservació de diverses pistes rurals del terme municipal, d’accés a les zones d’oci i recreació de la Font del Baladrar, Pouet de Sant Sebastià i zona d’esbarjo de les Coves. Dites actuacions comprendran les tasques de neteja prèvia i la seua posterior pavimentació definitiva amb una solera de formigó armat. 47.796 euros. 4 mesos. 3 persones.

8- Obres d’implantació i equipament dels serveis bàsics del carrer Joan Lluís Vives i March. Comprèn la millora en la implantació dels serveis urbanístics bàsics de sanejament, telecomunicacions, aigua potable i electricitat en el tram central del carrer. 46.591 euros. 3 meesos. 4 persones.

9- Obres d’impermeabilització dels accessos al recinte del mercat municipal. Es pretén rehabilitar dita coberta, perllongant la vida útil de l’edifici i evitant els perjudicis que puguen ocasionar sobre els elements que conformen l’estructura del forjat i sobre els usuaris dels edificis d’aparcament. 44.023 euros. 3 mesos. 3 persones.

10- Condicionament i millora de parcel•les rústiques de l’ajuntament. Es proposa escometre les operacions de neteja i desbrossa necessàries en els terrenys rústics de titularitat municipal amb la finalitat última de prevenir eventuals incendis forestals. 41.652 euros. 2 mesos. 6 persones.

11- Obres de millora de la dotació de serveis públics en la pista d’atletisme del ‘Pujol’. Es proposa la construccio d’un edifici que albergarà els serveis higiènics tant per a homes com per a dones. 30.000 euros. 3 mesos. 4 persones.

12- Obres de millora de la dotació de serveis públics en el recinte poliesportiu- camp municipal de futbol ‘Cervantes’. Es proposa la construccio d’un edifici que albergarà els serveis higiènics tant per a homes com per a dones. 30.000 euros. 3 mesos. 4 persones.

13- Obres de millora de l’accés al Col•legi Sant Antoni. El conjunt de l’actuació contempla l’obertura d’un accés directe sobre el mur que limita l’actual recinte d’accés al col•legi, així com les operacions de reparació i acabat del mateix mur, que constitueixen una de les façanes de la Plaça Jaume I. 24.625 euros. 2 mesos. 3 persones.

14- Implantació de sistemes d’estalvi energètic en la instal•lació de l’enllumenat públic dels espais lliures del casc urbà. S’implantaran els necessaris sistemes d’estalvi energètic en les instal•lacions d’enllumenat públic d’alguns espais lliures del casc urbà del municipi, entre els que es troben el Passeig del Clot i el Passeig Atzeneta, a més de les places més cèntriques de la localitat. 17.945 euros. 15 dies. 2 persones.

15- Obres d’adequació del pas inferior d’aigües en el camí de Monte Mustalla. S’implantaran les canalitzacions necessàries per a assegurar l’eficiència del drenatge per escorrenties de dit barranc i possibilitar l’accés als nuclis d’habitatges en condicions de seguretat durant episodis de pluges continuades o torrencials. 16.066 euros. 1 mes. 3 persones.

16- Obres de millora de l’entorn dels espais lliures entre els carrers Calvari Vell i Ràfol d’Almúnia. Comprèn la instal•lació d’una àrea de jocs infantils com així la repavimentació de part dels espais lliures existents amb taulells de cautxú, d’acord amb altres operacions de similars característiques perquè els xiquets no es facen mal si cauen. 15.460 euros. 15 dies. 2 persones.

17- Obres d’adequacio del pas inferior d’aigües en el camí que creua el barranc del Calvari. S’implantaran les canalitzacions necessàries per a assegurar l’eficiència del drenatge per escorrenties de dit barranc i possibilitar l’accés als nuclis d’habitatges en condicions de seguretat durant episodis de pluges continuades o torrencials. 11.301 euros. 1 mes. 3 persones.

18- Obres d’adequació del pas inferior d’aigües en el camí Mustalla-Caritxar. S’implantaran les canalitzacions necessàries per a assegurar l’eficiència del drenatge per escorrenties de dit barranc i possibilitar l’accés als nuclis d’habitatges en condicions de seguretat durant episodis de pluges continuades o torrencials. 11.301 euros. 1 mes. 3 persones.

19- Obres d’adequació i reforma de l’edifici de l’ajuntament. Esta actuació proposa l’objecte d’adequar els espais i zones d’atenció al públic en l’edifici de l’ajuntament, amb la finalitat de millorar l’eficiència en la prestació dels serveis d’informació i atenció a la ciutadania. 8.865 euros. 1 mes. 3 persones.

20- Obres d’adequació i reforma de l’edifici del servei municipal agrari. El conjunt de les actuacions contempla l’adequació dels serveis higiènics annexos, aipí com lc millora de l’accés a dit espai des del nucli de comunicacions de l’edifici. 8.560 euros. 1 mes. 3 persones.

21- Obres de rehabilitació de la calçada del carrer Sants Metges. Es projecta l’alçat de part del paviment existent format per llambordes de granit, la impermeabilització de les parets dels soterranis de les edificacions que llinden i la posterior reconstrucció de la calçada mitjançant execució d’una solera de formigó. 6.000 euros. 15 dies. 3 persones.

22- Obres de millora del Passeig del Calvari. L’actuació comprèn la instal•lació del mobiliari urbà que complete la urbanització del passeig. 5.200 euros. 15 dies. 2 persones.

Al respecte dels projectes presentats el popular Fernando Gil va declarar que el seu grup anava a votar a favor perquè són obres per al poble, però ha preguntat “si no hagués estat millor que en comptes d’agafar els 2 milions d’euros i fer este tipus d’actuacions, haguereu pensat junt a l’oposició una sèrie d’infrastructures que puguen crear una ocupació per a molt de temps?” I ha recalcat que segons el seu pensar el presentat “és pa per a hui i fam per a demà”.

Per la seua banda la regidora d’urbanisme li ha contestat que van a crear-se “117 llocs de treballs que van a crear-se” ressaltant que la major part dels projectes donaran feina de 3 a 6 mesos, tot i que reconeix que hi ha un mínim de propostes que només tenen una durabilitat de 15 dies.

L’alcalde, l’independent Carmelo Ortolà, ha assegurat comprendre a Gil “quan parla de projectes per a diversos anys” però insinuava que “el senyor Gil no s’ha llegit el real decret perquè ens agrade o no ens agrada les ajudes que llança el govern a través d’este fons diuen clarament que són per a executar-se durant el 2009 i fomentar en l’any 2009. I si ens agafem al que vosté diu ens n’anem a licitar empreses que poden concursar a grans projectes i ens hem d’anar a empreses de fora de Pego, és per això que hi ha tants petits projectes. Per això els projectes no superen els 200.000 euros, perquè puguen realitzar les obres empreses locals.”

Aquest és un dels punts tractats. També es va aprovar una modificació de crèdit per a pagar les factures de Ruzafa, la pujada d’un 3% dels salaris dels treballadors de l’ajuntament, la prorrogació del pressupost per a avançar part de l’aportació municipal a les falles i les escoles esportives i la congelació dels sous dels regidors. També es modificaven les bases del XXXIII Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego.
642 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!