La protecció de les muntanyes a exposició pública

El decret d´alcaldia de 29 de desembre de 2006 informa sobre l´obertura d´una fase d´informació i participació ciutadana en relació al Pla Especial Nº 2 del PGOU de Pego per a l´ampliació del sòl no urbanitzable protegit i classificació del sòl no urbanitzable comú. Per tant, la ciutadania podrà consultar el Pla que permetria la desclassificació de Mostalla II i Sant Joan, el que significa, en altres paraules, protegir de qualsevol possibilitat urbanitzadora totes les muntanyes de Pego a partir d´una cota de 130-150 metres sobre el nivell del mar”. El 17 de novembre de 2006 s´acordava per escrit la protecció de les muntanyes de Pego. El tripartit havia decidit impulsar, durant la legislatura vigent, un acord amb validesa burocràtica, que fins aleshores havia estat sols verbal, per a protegir les muntanyes que encara queden verges al terme de Pego. Aquesta protecció, però, no arriba a consolidar-se perquè durant la votació del plenari extraordinari que va tenir lloc el 23 de novembre, en la què s´havia aprovar la modificació puntual, el regidor d´urbanisme, el popular Eduardo Síscar, va votar en contra del projecte, no aconseguint-se, conseqüentment, la majoria absoluta que necessitava el punt per a poder tirar-se endavant.

Ara, la protecció de les muntanyes torna a ser present a l´Ajuntament de Pego, perquè el divendres 29 de desembre de 2006, un decret d´alcaldia anunciava l´obertura d´una fase d´informació i participació ciutadana en relació al Pla Especial nº 2 del PGOU de Pego per a l´ampliació del sòl no urbanitzable protegit i classificació del sòl no urbanitzable comú. Aquesta fase d´informació i participació ciutadana es realitza havent considerat l´acord pres pel Plenari de l´Ajuntament el 30 de juny de 2005 en el que es reflexava que “és procedirà a la desclassificació de Mostalla II i Sant Joan, el que significa, en altres paraules, protegir de qualsevol possibilitat urbanitzadora totes les muntanyes de Pego a partir d´una cota de 130-150 metres sobre el nivell del mar, excepte Mostalla, que hauria de ser protegida a una cota més baixa per la seua fragilitat, per estar damunt de l´aqüífer de Pego”. També s´ha considerat el consens i aprovació de la memòria tècnica de la comissió informativa de Personal, urbanisme i serveis del 24 d´octubre de 2006.

El document tècnic, que romandrà exposat al públic a l´oficina tècnica del Consistori pegolí durant un mes, ha estat elaborat per l´arquitecte municipal Alfonso Turell Huelin a instància de l´àrea de Medi Ambient de l´Ajuntament de Pego. En aquest temps d´exposició, el públic en general i en particular, els propietaris de terrenys afectats pel pla, podran consultar la documentació i presentar al•legacions si ho creuen oportú.

La proposta contempla una sèrie d´objectius generals en l´ordenació del territori com són l´ampliació de l´àmbit del sòl no urbanitzable protegit en el que s´incorporarien sis àrees: en primer lloc, la muntanya de Mostalla, pròxima al terme municipal d´Atzúvia i la pedrera; en segon, la part de l´àrea urbanitzable no detallada de Mostalla; en tercer terme, la zona pròxima a Penyalba fins a la carretera CV-715; en quart lloc, els monts des del sòl dotacional d´acampada fins a les partides Mitjanes-Coma; en cinqué lloc, la zona de muntanyes veïnes al Castell d´Ambra i en sisé i darrer lloc, la zona de muntanyes fins a la carretera de Sagra (CV-715). Aquesta ampliació equivaldria a augmentar en 4.975.064 m2 el sòl no urbanitzable protegit.

Un altre objectiu general és identificar, i per tant, consolidar els nuclis de vivendes ja consolidades (tot i la reiteració), com són en primer terme el nucli poblacional que està situat sota la urbanització Monte Mostalla i en un segon pla, el nucli que hi ha a la partida Ambra-Verdales i que abraça des del casc urbà fins a la delimitació nova de monts, tocant amb les carreteres de Sagra i Ebo. El sòl no urbanitzable consolidat contempla una superfície de 611.623 m2 que fins ara no estaven descrits.

En ambdós zones existeixen ja habitatges que no compten amb infraestructures com clavegueram, aigua i llum. Si el Pla Especial proposat s´aprovara, aquestes cases comptarien amb un entorn urbanitzat i amb els serveis bàsics. A més, es podria construir en parcel•les de 3.000 metres quadrats i ja no seria necessari tindre 10.000 m2 de sòl per a poder edificar una vivenda.

Una vegada finalitze la fase prèvia d´informació i participació ciutadana el govern local té la intenció d´estudiar les al•legacions de propietaris i veïns de Pego per a sondejar opinions i veure si és possible tornar a portar a la taula del plenari municipal la proposta, sotmetent-la de nou a votació esperant perquè prospere definitivament.

598 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!