La Policia Local de Pego reactivarà les campanyes de control de gossos al setembre

Les campanyes incidiran en la obligatorietat dels microxips; la necessitat cívica de recollir amb borses els excrements dels gossos en passejar-los i de no abandonar-los o de dur-los lligats pel poble.
Davant les reiterades queixes sobre els excrements canins a les voreres i vials de Pego, perquè continuen trobant-se’n, la regidoria de Seguretat Ciutadana ha decidit reactivar distintes campanyes de conscienciació al respecte. Estes campanyes les durà a terme la Policia Local de Pego a partir del mes de setembre.
S’obrin tres fronts:

1) El control de gossos amb la identificació física del gos a partir de la lectura del microxip. La normativa estipula que en els tres primers mesos de vida als gossos se’ls ha d’implantar un microxip que l’identifique. L’incompliment d’esta obligació suposa una infracció greu sancionable amb una multa entre 601€ i 6.010€.
A partir de setembre, la Policia Local de Pego, si realitza un control i es donara esta darrera circumstància, que la mascota no estiga identificada, se li informarà que té un mes per a posar el microxip al gos. Una vegada fet, haurà de dur la mascota a la Policia per comprovar-ho. Si passat el termini no s’identificara a l’animal, la persona propietària seria sancionada.

2) L’advertiment que els animals de companyia no es poden deixar solts pel casc urbà. En cas que un gos passege lliurement per les vies i espais públics s’estarà incomplint l’article 26 de l’Ordenança reguladora de Tinença d’Animals en l’Entorn Urbà. La Policia Local intentarà identificar el propietari de l’animal per a advertir-li de l’incompliment de la normativa. Si en tornar a la central es comprova que hi ha reincidència, la sanció -per infracció lleu- oscil•la entre 30,05€ i 300,51€.
3) Comprovació que, en passejar l’animal, l’amo/a porta borses per a eliminar de la via o espai públics els excrements que deixe en passejar l’animal. En este cas, com en l’anterior, es tractaria d’una infracció lleu, que suposa multes que oscil•len entre els 30,05€ i els 300,51€.
En les tres situacions descrites, la Policia Local advertirà els propietaris dels animals de l’incompliment de la normativa i emplenarà un full d’infracció. En arribar a la seu policial i introduir les dades de l’amo/a de l’animal, si és la primera advertència no s’aplicarà la multa. No obstant, si es comprova que la persona és reincident, automàticament se li tramitarà la denúncia corresponent.

L’inspector de la Policia Local de Pego, Juan Perelló, informa que en la darrera campanya de control d’animals domèstics es van tramitar entre 70 i 80 advertències i només es van donar 1 ó 2 reincidències, el que indica que les campanyes que s’iniciaran al setembre per part de la regidoria de Seguretat Ciutadana, són efectives.

D’altra banda, la regidora de Seguretat Ciutadana, Elvira Ciurana apunta a la necessitat de conscienciació de la població, principalment, pel que fa a la neteja dels excrements dels gossos en vies i espais públics, ja que molesten, produïxen insalubritat i creen una imatge bruta i negativa del municipi.

Ciurana recorda que a l’Avinguda Aquilino Barrachina, a l’altura de l’escorxador, hi ha un espai habilitat especialment perquè defequen els gossos. Així mateix, no descarta la possibilitat d’habilitar un segon espai en una zona oposada a esta per cobrir millor el poble de Pego.
726 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!