La Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva rep al nou director-consevador amb més de tres hores de reunió

Després de més d’un any sense convocar-se, la reunió que dijous passat va tenir lloc a l’Ajuntament de Pego, en la que era presentat oficialment Joseba Rodríguez, nou director-conservador del parc, va durar més de tres hores. Es van tractar innumerables qüestions, entre les que destaquen que, a partir de juliol s’incorporarà una persona a la brigada del parc natural, que la Conselleria ha donat el vist-i-plau perquè el Club de Caça de Pego puga fer esperes nocturnes de porc senglar, que Iberdrola ha garantit que enguany corregirà una línia elèctrica que travessa La Marjal per reduir, entre el 80% i el 90% la mortaldat d’aus. Així mateix, es realitzaran actuacions puntuals en les poblacions de flora exòtica. Durant la junta rectora un sector important de representants no institucionals van manifestar que seria convenient que la Conselleria canviar DECRET 31/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, i regula la composició de la Junta rectora.

Junta_Rectora_Pego_Oliva_mayo_2017Dijous passat va tenir lloc a l’Ajuntament de Pego la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, després de més d’un any sense convocar-se. Esta, en la que es va presentar oficialment el nou director-conservador del parc, Joseba Rodríguez, va durar més de tres hores. Entre les moltíssimes qüestions que es tractaren en eixa cita, hi destaquen diversos anuncis que es van anar realitzant al llarg de la junta rectora. Entre ells, es va informar que a partir de juliol s’incorporarà a la brigada del Parc Natural una persona més.

IMG-20170525-WA0001Així mateix, Joseba Rodríguez va informar que la Conselleria havia donat el seu vist-i-plau a la demanda del Club de Caça de Pego per poder fer esperes nocturnes de porcs senglars. Esta petició està recolzada per un informe de l’Ajuntament de Pego que certifica els danys a l’agricultura que hi provoquen estos animals i també els accidents de carretera que es produïxen a causa del pas d’estos animals per les carreteres de l’entorn de l’aiguamoll. Esta documentació està reforçada per la comprovació dels danys realitzada pel guarda del vedat, l’agent mediambiental i el mateix director del parc, que han procedit a «cartografiar els diferents llocs complint una normativa que ha de garantir la seguretat de les persones que a la nit estaran a la Marjal perquè no volem desgràcies», explicava Rodríguez. Estes esperes nocturnes podran començar una vegada el Club de Caça entregue el llistat amb els caçadors que hi faran eixes esperes.

P1320287D’altra banda, cal assenyalar també que els representants dels caçadors i dels pescadors van manifestar la seua predisposició absoluta a ajudar en la reintroducció de tortugues autòctones en el parc natural de la Marjal de Pego-Oliva.

Una altra de les notícies positives de les que informava el nou director-consevador a la Junta Rectora era que Iberdrola va garantir, el mateix dijous passat, que enguany corregirà una línia elèctrica que travessa la Marjal i que provoca una important mortaldat d’aus. Esta correcció reduirà entre un 80 i un 90% l’electrocució d’aus.

D’altra banda, al principi de la reunió el president de la Junta Rectora va presentar la proposta de funcionament per a les juntes, consistent en una modificació dels seus components i la realització de dos sessions ordinàries anuals i dos més extraordinàries, basant-se en l’aplicació del DECRET 31/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, i regula la composició de la JR de la següent manera: El president, que serà nomenat pel Consell de la Generalitat, a proposta del conseller/a de Territori i Habitatge; el director-conservador del Parc Natural, que actuarà com a secretari, un representant de la Conselleria de Territori i Habitatge, un representant de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació; un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, un representant de l’Ajuntament de Pego, un representant de l’Ajuntament d’Oliva, un representant de les societats de caçadors dels municipis del Parc Natural, un representant de les entitats de conservació de la natura dels municipis del Parc Natural, un representant d’associacions d’agricultors i de propietaris de terrenys o drets agrícoles al Parc Natural i un representant de les associacions de pescadors que actuen al Parc Natural.

P1320288Esta composició comporta que, en el cas que hi haja més d’una associació en qualsevol de les categories no institucionals (societats de caçadors, entitats de conservació, organitzacions agràries, associacions de pescadors), estes hagen de rotar en cada reunió que convoque la Junta Rectora i que, només una de les associacions tinga vot en eixa junta, tot i que totes puguen tindre veu. A més, també es va criticar que, amb la composició del decret del 2004, que la majoria de membres de la Junta Rectora són institucionals i, atenent que la Consellera de Medi Natural aposta per «una participació social efectiva» i que «les juntes rectores, reflectisquen l’entorn social», van considerar que seria convenient sol·licitar a la Conselleria una modificació de l’ordre per a ampliar el nombre de membres de la Junta Rectora perquè siga més fidel a la realitat i en el que la participació social a través de les juntes rectores siga més real. No obstant, assenyalava posteriorment Joseba Rodríguez que la proposta no es va acabar de tancar, ja que no es va crear un grup de treball específic per donar-li forma i poder presentar-la a la Conselleria, el que implica que és difícil que per a la propera Junta hi haja alguna cosa concreta sobre esta qüestió.

P1320278Una de les qüestions que sí que va acordar la junta rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva va ser realitzar un seguiment total de les plantes exòtiques del parc i dur endavant actuacions puntuals de les poblacions en este entorn protegit, atès que, els tècnics coincidixen a assenyalar que, a hores d'ara, encara no es coneix cap tractament eficaç per a l'eliminació total d'estes espècies i que no siga danyós per a l'entorn. Esta mesura es va prendre en el marc de l'"Estratègia per a la gestió de la flora exòtica aquàtica en el parc natural".

Entre altres temes, també es va abordar el document sobre l'Ús Públic del Parc Natural i les noves actuacions previstes com és el cas d'una ruta verda des de Pego a la Marjal a iniciativa d'Ajuntament de Pego. Esta permetria connectar la població amb el parc natural amb camins pels que es podria circular només a peu, en bicicleta o a cavall.

Es van tractar igualment diverses problemàtiques existents en el parc natural com l'arreplegada de residus, la millora de la gestió hídrica i el tractament de la vegetació per a augmentar la làmina d'aigua lliure en la zona de màxima protecció. Així mateix és va introduir en el debat la qüestió de la indemnització de l'Ajuntament de Pego que ha de revertir en el parc natural i que va ser establida per sentència judicial.

Finalment, es va tornar a incidir en la necessitat de comptar amb el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural.

La propera junta rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva està previst que tinga lloc als tombs del mes de setembre.

 

1872 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!