Fins el 25 de febrer es pot examinar i formular observacions al voltant del PGOU de Dénia

La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pego posa en coneixement de les persones que puguen veure’s afectades pel mateix, que poden consultar la documentació a la web de l’Ajuntament veí (www.denia.es) o acudint directament a les dependències municipals de Dénia.
És sabut que a Pego hi ha molta gent amb casetes al mar que estan en terme municipal de Dénia. El futur d’estes cases d’estiueig va molt lligat del que podria desenvolupar el Pla General d’Ordenació Urbana de Dénia. És per això que la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pego recomana consultar el PGOU i informa que està oberta la fase de consultes sobre la versió preliminar del PGOU de Dénia. La documentació està a disposició del públic a les dependències de l’Àrea d’Urbanisme, situades a la ronda de les Muralles, 42, de Dénia en horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. La documentació també es pot consultar a la web de l’ajuntament, www.denia.es.

El Pla General de Dénia va ser publicat al Diari Oficial de Generalitat Valenciana i al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant l’11 de gener de 2013. Des d’eixe moment, els documents se sotmeten a consultes i suggeriments durant un termini de 45 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació. Així les coses, el dilluns 25 de febrer finalitzaria el termini perquè el públic interessat puga examinar la documentació i formular observacions.
748 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!