Es presenta el Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local

Demà a les 11.30 del matí al saló de plenaris de l’ajuntament de Pego tindrà lloc el lliurament, per part de la Diputació Provincial d’Alacant, de la documentació realitzada per l’empresa GEA2005 referent a l’adhesió del municipi a la Xarxa Provincial d’Agendes 21 Locals. es lliurarà per a l’inici de l’Agenda 21 Local de Pego el diagnòstic ambiental, el Pla de Participació, el Pla d’Acció Local i els Indicadors Ambientals de la localitat. L’Agenda 21 Local és un document que s’utilitza principalment per a desenvolupar un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambiental, econòmiques i socials del municipi, i que neix de la participació i la presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic municipal, agents implicats i ciutadans i ciutadanes de la localitat.

L’origen d’aquest instrument de gestió, de caràcter no vinculant, neix del “Programa Global per al Desenvolupament Sostenible en el Segle XXI”, emmarcat dins de la “Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible”, celebrada a Rio de Janeiro al juny de 1992. El programa senta les bases per a desenvolupar una política ambiental global i mundial de manera estructurada, programada i el desenvolupament del qual siga iniciat i promogut per les entitats locals o regionals.

A Pego comencen els treballs d’investigació de l’Agenda 21 Local el mes de novembre de 2005 i acaben el setembre de 2006. Durant aquest temps, GEA2005, l’empresa que ha preparat l’auditoria, ha arreplegat informació variada i complementària de Pego a través, sobretot, d’enquestes a la població, però durant aquest temps també a realitzat fotografies del municipi. Tota eixa informació recollida durant quasi un any de treball serà lliurada demà, per part de la Diputació Provincial d’Alacant, al consistori pegolí, després de què aquest d’adherís en 2005 a la Xarxa Provincial d’Agendes 21 Locals.

A l’acte de lliurament acudiran dos tècnics i el gerent de Medi Ambient de la Diputació, l’alcalde i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Pego. La documentació que es lliurarà al consistori per a l’inici de l’Agenda 21 Local de Pego serà: el Diagnòstic Ambiental, el Pla de Participació, el Pla d’Acció Local i els Indicadors ambientals de Pego.

L’Agenda 21 Local és un projecte del municipi i per al municipi. Els ajuntaments són els òrgans gestors, encarregats d’impulsar la implantació d’una estratègia municipal i ciutadana com a base per a la definició i desenvolupament pràctic del Pla d’Acció Local, és a dir un document que integra i planifica, per a cada Línia Estratègica definida; el compliment dels objectius proposats, els Programes d’Actuació genèrics a desenvolupar i les actuacions concretes a executar, segons el seu grau de prioritat.

En la pràctica, al document Pla d’Acció Local es denomina Agenda 21 Local com a identificació de l’agenda que el municipi es marca en el temps, a més de tractar-se del document que sintetitza i unifica el treball cap a la Sostenibilitat Local.

L’Agenda 21 Local té com a finalitat els següents objectius: Coneixement de la realitat municipal, la millora de la gestió municipal ambiental, econòmica i social, la definició del model de futur més adequat per al municipi i els seus habitants, la consecució pràctica del model presentat i la millora contínua de la gestió municipal i, per tant, de la qualitat de vida en el municipi.
633 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!