Els pressupostos no pugen al plenari ordinari d’abril

S’aprova l’adhesió de l’ajuntament de Pego al Pla Provincial de la Cooperació a les obres i Serveis Municipals de l’anualitat 2009. Així mateix es recolza aplicar una taxa a les empreses de telefonia mòbil per utilització del subsòl municipal. També es liquida el pressupost de 2007 i en el torn de precs i preguntes estan presents cadastre, la desalinitzadora de Dénia i el Pego C.F. Ahir va tenir lloc el plenari ordinari del mes d’abril a Pego i entre els punts que formaven part de l’ordre del dia no es trobava l’aprovació de pressupostos. El que si que es va dur a terme va ser la liquidació del pressupost 2007.

El primer punt que es va posar damunt la taula, no obstant, va ser l’adhesió de Pego al Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis municipals per a l’anualitat 2009 per a poder així cometre obres de renovació a carrers en molt mal estat com és el carrer Sant Lluís, podent optar, d’aquesta manera a una subvenció que cobreix per part de la Diputació Provincial, un 50% del cost total de la reparació d’aquest carrer i d’uns altres 21 en tot el poble, majorment situats en el centre urbà. De tota manera, si per qualsevol qüestió, la Diputació no acceptara subvencionar el 50% de les obres, l’ajuntament es compromet a assumir la totalitat del cost.

Al respecte la regidora d’urbanisme, la socialista Ana Aparisi explicava que s’ha elaborat un “pla de serveis per al proper any es composa de 22 carrers, el que està més malament és el que afecta al primer tram del carrer Sant Lluís”, la resta de carrers “tenen el vial malament, tenen algunes voreres deteriorades i és per això que estan inclosos en aquest pla”.

El BNV “recolza esta proposta”, va manifestar el seu portaveu, Joan Carles Cambrils i va afegir que “s’està fent una inversió molt forta […] en 5 anys es poden haver invertit perfectament 4’5 de milions d’euros en renovació de firmes i condicionament d’infrastructures” el que resumia Cambrils com “que li dóna una cara nova al poble”.

El PP es va abstenir en aquest punt i en l’explicació de vot la seua portaveu, Maite Ferrándiz va explicar que “recolzarem qualsevol postura que siga una subvenció però concretament considerem que hi ha moltíssimes més necessitats per a una subvenció que no siga l’asfaltat de carrers”.

Un altre dels punts que van pujar a aquest plenari ordinari va estar el relatiu a l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la taxa per a la utilització privativa del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. Una ordenança, que com explicava l’alcalde, Carmelo Ortolà, durant el seu període d’exposició pública va rebre una sèrie d’al•legacions per part de Maria Teresa Arcos Sánchez representant de la mercantil RedTel. Al•legacions que han estat desestimades per ajustar-se a la llei l’ordenança proposada.

La taxa que es contempla en l’ordenança “ve recolzada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies” explicava el regidor de mitjans de comunicació, el nacionalista Joan Carles Cambrils que recordava que “hi ha un acord ministerial que permet aplicar aquestes taxes” que ja paguen altres companyies que presten serveis bàsics com són la llum, l’aigua, etc.

Una reflexió feia Andreu Dominguis, segon portaveu del PSPV “si altres entitats com Iberdrola i altres estan en eixes línies per què estos no?”.

El PP va votar en contra d’aquesta ordenança reiterant la seua postura, defensada la primera vegada que va pujar a plenari la proposta. Així mateix van voler saber quines són les companyies que composen RedTel. A aquesta pregunta formulada per Maite Ferrándiz, l’auxiliar d’intervenció va donar compte de les gestions que s’han realitzat, que no han aconseguit traure a la llum les companyies que composen aquesta mercantil, només el nom de la seua representant.

“Estan fent l’ús d’un subsòl en diverses poblacions i són diversos els ajuntaments que estan fent aquestes sol•licituds”, afegia l’alcalde abans de la votació.

En precs i preguntes el primer que va voler saber l’oposició va ser en quin punt es troba el cadastre, també el funcionament de la desalinitzadora de Dénia que en principi s’ubicarà a Les Deveses. Una altra qüestió sobre la que es va preguntar va ser sobre la posició de l’ajuntament davant la possible venda del Pego C.F. Per la seua banda, Fernando Gil va fer un prec perquè s’informe a l’oposició d’actes com el sorteig dels Habitatges de Protecció Oficial.576 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!