Els Pressupostos 2010 passen el seu primer tràmit

Aquest matí, 30 de novembre de 2009, en plenari extraordinari, l’ajuntament de Pego aprovava, per majoria absoluta, els pressupostos de l’any que ve amb una xifra de 9.967.703,48 euros. El PP votava en contra. Les paraules que més s’han utilitzat per definir-lo: contenció, equilibri i continuïtat.
Aquest matí, entre tots els punts que s’han tractat al plenari extraordinari de l’Ajuntament de Pego, el de més pes ha estat el darrer, l’aprovació dels pressupostos 2010. Sorprenentment, es canvia la dinàmica que s’havia agafat fins l’any passat d’aprovar el pressupost municipal ben entrat l’any en curs. Amb aquest canvi, l’equip de govern imprimeix un ritme nou als comptes municipals. La xifra final del pressupost 2010 no varia massa de l’anterior i es queda en 9.967.703’48 euros, equilibrant les despeses i els ingressos.

Carmelo Ortolà, alcalde i regidor d’Hisenda, considerava que aquest, l’apartat de pressupostos “és el més important que té un ajuntament”. Després d’aquesta afirmació, Ortolà desglossava, resumidament, els capítols de despeses i d’ingressos, destacant en el capítol I de despeses, el dedicat a personal que l’equip de govern que avala el pressupost “ha pretès sempre mantindre tots els llocs de treball tot i la situació de crisi”, és per això que aquesta voluntat es manté, tot i que “s’han suprimit tres places que no estaven cobertes i que no s’anaven a cobrir per la situació econòmica de contenció de la despesa actual”. Del capítol de despeses destacava l’increment de l’IBI, de més del 13%, tot i que també recordava que la valoració cadastral està recorreguda perquè sobrevalora la majoria d’immobles del casc urbà per sobre del preu del mercat.

A continuació passem a resumir les despeses i ingressos per al pressupost 2010:

DESPESES:

1. Despeses de Personal: 5.039.458’03 Euros. 50’6%
2. Despeses Corrents en Béns i Serveis: 2.735.666’89 Euros. 27’4%.
3. Despeses Financeres: 343.543’56 Euros. 3’4%
4. Transferències Corrents: 1.083.478’97 Euros. 10’9%

Total: 9.202.147’45 Euros. 92’3%

6. Inversions Reals: 218.261’12 Euros. 2’2%
7. Transferències de Capital: 1.700 Euros. 0’0%
8. Actius Financers: 5.000 Euros. 0’1%
9. Passius Financers: 540.594’91 Euros. 5’4%, que puja bastant perquè “hi havia una sèrie d’operacions de crèdit que tenien alguna carència i que entren en vigor en 2010 i per tant s’haurà de fer front no només al capital, sinó també als interessos”, explicava Carmelo Ortolà.

Total despesa de capital: 765.556’03 Euros. 7’7%
Total Despeses: 9.967.703’48 Euros.

INGRESSOS:

1. Impostos Directes: 5.731.420’08 Euros. 57’5%. “Este apartat és el més important dels capítols d’ingressos. Enguany s’incrementa un 13’63% respecte a l’any passat, increment que es basa principalment en l’IBI ja que es redueix la bonificació d’un 10% més anual de l’aplicació de la nova ponència de valors, tot i recordar que està recorreguda”, informava l’alcalde i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, que esperava tenir prompte una resolució.

2. Impostos Indirectes: 70.000 Euros. 0’7%
3. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos: 2.022.066’00 Euros. 20’3%
4. Transferències Corrents: 2.081.000’00 Euros. 20’9%
5. Ingressos Patrimonials: 28.501’00 Euros. 0’3%

Total Ingressos Corrents: 9.932.987’08 Euros. 99’7%

7. Alienació d’Inversions Reals: 34.716’40 Euros. 0’3%
8. Transferències de Capital: 0 Euros.
9. Actius Financers: 0 Euros.

Total Ingressos de Capital: 34.716’40 Euros. 0’3%
Total Ingressos: 9.967.703’48 Euros.


Les argumentacions esgrimides pels distints grups polítics sonaran a l’audiència, ja que no difereixen massa de les exposades fa uns mesos enrere, quan es van aprovar els pressupostos de 2009.

Des del Bloc, el seu portaveu, Àngel Sendra, explicava que la formació nacionalista, membre de l’equip de govern, anava a recolzar el pressupost de 2010. Ressaltava Sendra que aquests pressupost “ha estat ajudat per l’estalvi dels polítics que ha propiciat poder quadrar les xifres” i esperava que “si hi ha ingressos l’any que ve augmentar la despesa”. També destacava el nacionalista que “es mantenen les subvencions a les associacions i és gràcies a l’esforç de tots per a què el poble col•labore en la festa i en portar actes endavant”.

El portaveu del grup socialista, Andreu Dominguis, felicitava l’alcalde i al departament d’intervenció “per haver pogut quadrat els pressupostos” ja que esgrimia Dominguis que “allò difícil és fer uns pressupostos en temps de crisi”. Destacava que “evidentment hi ha una reducció de la despesa […] lamentable seria que només fora en este ajuntament, però és en tots els llocs” i recordava que “la despesa no és només la compra d’un producte, sinó que també es necessita una despesa de manteniment i el que comporta que, en època de crisi, tenir uns pressupostos molt ajustats”, tot i que confiava Dominguis que “en la voluntat de tots es pot passar aquest temps de crisi i tan de bo passe prompte aquesta crisi”.

Al PP, Fernando Gil, defenia els arguments del seu grup polític per a votar en contra dels pressupostos 2010. Primerament, assenyalava el popular que aquestos pressupostos són “una continuació dels de 2009” i per tant l’equip de govern “està incrementant el deute, que passaria a ser de 15 milions d’euros”. D’altra banda, també apuntava Fernando Gil al tema del manteniment dels llocs de treball de l’ajuntament, considerant que si es mantenen els llocs de treball “l’empresa també hauria d’augmentar” i posava com a exemple el dèficit de la residència que s’hagués arreglat amb la proposta que van portar a plenari els populars per a executar en el Pla Camps (i no E) una nova residència de gestió privada. Però potser el més greu de la intervenció del portaveu del PP era l’acusació d’estar l’ajuntament en “fallida tècnica, fallida fraudulenta o fallida total”.

A aquesta acusació responia el responsable d’Hisenda i alcalde de Pego que “li permet –al portaveu popular- que em tracte com vullga, però no li permet que diga que este ajuntament té uns impostos fraudulents perquè amb açò no implica només als polítics, sinó també als tècnics que han estat elaborant la informació”. D’altra banda, també reconeixia l’alcalde que “este ajuntament té diverses càrregues fiscals molt fortes: la residència, la piscina coberta, l’escoleta infantil són deficitàries, però si haguérem de tirar fora tots els serveis deficitari, no caldria que hi hagués ajuntament, només caldria que hi hagués empreses privades que van a traure benefici”. També informava de l’equilibri del pressupost de 2010 i del Pla Financer al que es van comprometre.

Eduardo Siscar, considerava “incongruent” cobrar l’IBI i alhora “tirar al jutjat la seua ponència”. També acusava l’equip de govern “de no viure la realitat del poble de Pego” presentant aquestos pressupostos. Els comparava amb els de 2005 quan hi havia uns pressupostos d’uns 10 milions d’euros i els ingressos per llicències i taxes d’obres eren d’uns 3 milions d’euros. Assegurava Siscar que “amb una fallida tan gran l’equip de govern ha continuat gastant, fins i tot, un poquet més” i davant aquesta actitud, el popular preguntava “on està la vostra preocupació?” argumentat al mateix temps que “us dóna igual que moltes persones estiguen a l’atur, continueu carregant-los d’impostos. I tot això per a justificar el manteniment dels funcionaris”. D’altra banda, Eduardo Siscar es mostrava sorprès pel fet que el pressupost preveu recaptar al voltant de 240.000 euros per denúncies urbanístiques, mentre que només 70.000 euros per llicències d’obra.

En contestació a les diferents intervencions dels populars, el primer edil, Carmelo Ortolà declarava que “els serveis deficitaris estan garantits, tot i ser deficitaris perquè fan falta: la residència, la piscina, el servei d’ambulància, els serveis socials, tot això està garantint, per això no deixem de banda a ningú”. També contradeia Ortolà l’acusació del popular Eduardo Siscar que l’equip de govern no es preocupa pels pegolins i pegolines, perquè “li importa moltíssim la gent”. D’altra banda, el responsable d’Hisenda corregia les dades donades pel popular al voltant dels ingressos de taxes d’obres explicant que l’any 2005 es van cobrar “1.9500.000 euros” i l’any 2006 “que va ser l’any que més es va cobrar van ser 2.100.000 en imposts i en taxes”.

Es referia també Carmelo Ortolà al darrer préstec realitzat per l’ajuntament que assegura “no entra a formar part de l’endeutament conforme l’interpreta hisenda, tot i que si que has de fer un Pla Comptable per a fer aquest préstec i en cas de què no el complisques et prohibirà qualsevol tipus de préstec per a fer inversions”.

Al respecte de la previsió de recaptació de diners per infraccions urbanístiques, explicava el regidor d’Hisenda que “no som endevins i no sabem que van a fer els pegolins l’any que ve, però si que sabem que hi ha diverses que estan pendents de liquidar i hi ha diverses urbanitzacions que vindran, en el procediment administratiu a acabar-se l’any que ve i que s’espera que el muntant siga eixe”. Després d’aquest aclariment, Carmelo Ortolà asseverava que “l’ajuntament de Pego té uns pressupostos equilibrats”.

D’altra banda, Andreu Dominguis, per al•lusió, aclaria que “a l’oficina d’urbanisme […] s’estan elaborant els projectes del Plan E, del Pla Confiança, el futur Plan E… si això ho hagueres de contractar a un gabinet exterior, podries traure els números de si és o no rentable. A més hi ha una part de treballadors d’Obres i Serveis que també estan inclosos en la partida de despeses de l’oficina d’urbanisme, aleshores, quan tu –Eduardo Siscar- estàs parlant de la despesa que provoca, només estàs relacionant-lo amb les possibles llicències d’obres que et puguen entrar, però hi ha moltíssimes altres feines.”

Afegia una altra Carmelo Ortolà, “una feina molt important que està absorbint molt de temps a l’oficina tècnica que és el tancament dels PAIS, fins al punt que hi ha diversos punts que es poden considerar al límit de la legalitat i han requerit, des de l’oficina tècnica, assessorament jurídic abans de pegar una patà en fals”.

A partir de l’aprovació hui pel plenari del pressupost 2010, per 9 vots a favor, els de Ciutadans de Pego, PSPV i BNV i 6 en contra, els del PP; el segon pas per a la seua aprovació definitiva és l’exposició al públic. Així, des de hui i durant 15 dies hàbils el pressupost estarà a la disposició del públic per si es volen fer rectificacions.

La resta de punts tractats al plenari extraordinari seran desenvolupats durant l’Informatiu de dimecres.
856 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!