Els jutjats deneguen a la Generalitat precintar el repetidor de TV3 del Mondúver

És la quarta vegada que els tribunals deneguen aquesta autorització, que la Generalitat Valenciana intenta des de 2007. ACPV adverteix que “la resolució no és definitiva i que es pot recórrer en apel•lació davant el TSJ, recurs que previsiblement interposarà la Generalitat”.
El Jutjat Contenciós Administratiu Número Quatre de València en interlocutòria de data 3 de desembre de 2010 i que ha estat notificada avui, ha declarat que “no procedeix l’atorgament de l’autorització d’entrada per a accedir al centre reemissor de televisió situat en el cim del pic Mondúver, en la localitat de Xeresa, instat per Dona Dora Ibars Sancho, Directora General de Promoció Institucional de la Presidència de la Generalitat”.

És la quarta vegada que els Jutjats i Tribunals deneguen aquesta entrada instada per la Generalitat. L’inici del conflicte es remunta a l’any 2007, quan la Generalitat Valenciana va demanar autorització d’entrada sobre aquestes mateixes instal•lacions i l’entrada va ser denegada mitjançant la Interlocutòria de 20 d’abril de 2007, del Jutjat Contenciós Administratiu Número Dos de València per apreciar-se, entre altres coses, desproporció en la mesura i absència de perjudicis a tercers en l’activitat denunciada.

Posteriorment, el Jutjat Contenciós Administratiu número Quatre de València, per Interlocutòria de 26 de febrer de 2008, va denegar novament l’autorització d’entrada en entendre que com que Acció Cultural havia recorregut la resolució de fons en la que es basava el tancament i el recurs no s’havia resolt encara pels Tribunals, procedir a executar la mesura deixaria sense sentit el plet, és a dir, hi hauria una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva interessada per l’entitat. La Generalitat, recorregué la segona resolució denegatòria en apel•lació però contràriament al que s’esperava, la denegació va ser ratificada per la Interlocutòria de data 27 de juny de 2010 dictada pel Tribunal Superior de Justícia.

Ara, en 2010, l’administració argumentava que com que ja s’havia dictat sentència sobre el fons de l’afer (dictada pel TSJ en desembre de 2008) ja no podien invocar-se aquests arguments en defensa de la tutela judicial efectiva. Tanmateix, des d’ACPV s’entén que la Generalitat va ometre interessadament que la sentència recaiguda en el procediment principal no era ferma i que havia estat impugnada per Acció Cultural del País Valencià davant el Tribunal Suprem, i sobretot, que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de cassació d’Acció Cultural del País Valencià per Providència dictada en data 8 de setembre 2009 per la secció 102 de la Sala Tercera del TS.

El Jutjat raona doncs que “la representació d’ACPV s’oposa la sol•licitud al•legant que la Sentència de 15 de desembre de 2008 no és ferma, ja que ha sigut recorreguda davant el Tribunal Suprem i en el plet principal s’estan discutint qüestions que afecten a la validesa del procediment administratiu que fonamenten la petició, com és la competència de la Generalitat. Així mateix, s’al•lega que concorre la falta de legalitat de l’acte administratiu l’execució del qual es pretén, el principi de proporcionalitat i l’absència a tercers. Doncs bé, plantejada així la qüestió i vist que en efecte la Sentència dictada pel TSJCV ha sigut recorreguda en casació (…) no procedeix a acordar l’entrada sol•licitada, ja que això podria afectar al dret a la tutela judicial efectiva, com abans s’ha exposat”.

Així, Acció Cultural del País Valencià es felicita d’aquest nou èxit judicial en la seua lluita per la llibertat d’expressió i per la defensa dels mitjans de comunicació en català al territori valencià encara que adverteix que “la resolució no és definitiva i que es pot recórrer en apel•lació davant el TSJ, recurs que previsiblement interposarà la Generalitat”.

491 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!